vrijdag 6 november 2009

Voorstel belastingtarieven 2010


Als het aan het college ligt, stijgt het tarief voor de onroerende-zaakbelasting (OZB) in 2010 niet. “Dat hebben we vier jaar geleden als college beloofd en daar houden we ons ook aan”, aldus wethouder Harro Janssen van financiën. Alleen de afvalstoffen- en de rioolheffing stijgen, omdat afgesproken is dat deze tarieven de kosten volledig dekken. Dat betekent voor een gemiddeld huishouden een stijging tussen 2,6% en 3%. Op 2 december debatteert de gemeenteraad over de belastingvoorstellen en op 9 december nemen zij hun besluit.

Omdat in 2008 de woningen gemiddeld in waarde zijn gestegen, past de gemeente het OZB tarief naar beneden aan. Dit betekent voor u als belastingbetaler dat het bedrag dat u betaalt nagenoeg gelijk blijft.

De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn kostendekkend. Deze kosten zijn gestegen en dat betekent dat de belasting dit volgt. In bovenstaand overzicht ziet u wat dit concreet betekent voor een woning met een gemiddelde waarde van € 208.000,-. Alle bedragen zijn in euro’s.

Inflatie

Verder zijn er een aantal belastingtarieven die de inflatie volgen. Dit jaar houden we rekening met een stijging van 0,48%.
Dit geldt voor leges (bijv. uittreksels uit bevolkingsregister, bouwleges, diverse vergunningen), de hondenbelasting en precariobelasting.

Parkeren

Op 1 januari 2010 veranderen de tarieven van het betaald parkeren niet, behalve het tarief op het parkeerterrein Vossenburchkade. Daar wordt het eerste uur gratis. Hiermee wil het college het gebruik van dit parkeerterrein stimuleren.

In afwachting van besluitvorming in de gemeenteraad over invoering mixed parkeren, kunnen de parkeertarieven in de binnenstad wijzigen. De tarieven voor parkeervergunningen veranderen niet.

Persbericht Gemeente Gouda, 6 november 2009

Geen opmerkingen: