zaterdag 25 maart 2017

Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

Pandeneigenaren die onnodig lang hun pand in de binnenstad van Gouda leeg laten staan, kunnen door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Gaat een pandeigenaar daarin niet mee, kunnen dwangsommen worden opgelegd totdat het gebouw uiteindelijk wel in gebruik is genomen. Dit staat in de leegstandverordening die het college van BenW heeft vastgesteld om de leegstand in de binnenstad aan te kunnen pakken. 

Levendige binnenstad zonder leegstand

De gemeente Gouda wil een levendige binnenstad waarin het goed wonen, werken en recreĆ«ren is. De binnenstad is het visiteplaatje voor onze bewoners en de vele toeristen die de stad bezoeken. Van belang is daarom dat de gemeente, de eigenaren en de gebruikers van gebouwen er met elkaar voor zorgen de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden.

In dat verband pleegt de gemeente al inspanningen om de leegstand van winkels en woningen boven winkels tegen te gaan. Met een gerichte en persoonlijke benadering worden ondernemers, vastgoedeigenaren en aspirant bewoners verleid om zich te vestigen in de mooie historische binnenstad. Met vastgoedeigenaren wordt gekeken hoe de leegstaande panden het beste ingevuld kunnen worden en hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen. Soms werkt deze (persoonlijke) benadering echter niet en laten eigenaren panden onnodig lang leeg staan. Voor die gevallen maakt deze verordening mogelijk dat de gemeente kan afdwingen dat een pand weer in gebruik wordt genomen.

Gemeenteraad
Of de leegstandverordening er daadwerkelijk komt, is aan de gemeenteraad van Gouda die uiteindelijk hierover een besluit moet nemen.Persbericht gemeente Gouda

Geen opmerkingen: