vrijdag 11 mei 2018

Burgemeesters Dordrecht en Oudewater bezoeken steden Eerste Vrije Statenvergadering

Foto uit de film over de Eerste Vrije Statenvergadering die permanent te zien is in Het Hof van Nederland (foto: Pief Weyman).

Woensdag 16 mei bezoeken burgemeester Kolff van Dordrecht en burgemeester Verhoeve van Oudewater de steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Zo zullen zij ook Gouda bezoeken op 16 mei.

De Eerste Vrije Statenvergadering is een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend.

Een nieuwe staat en vrijheid van godsdienst
Deelnemende afgezanten aan deze historische vergadering waren edelen, burgemeesters en schepenen uit Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. Ook de watergeuzen, vrijbuiters die zich aansloten bij de opstandelingen, waren vertegenwoordigd, evenals een afgezant van Willem van Oranje.
De vergadering wordt gezien als een eerste stap op weg naar een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege voorloper van het huidige Nederland. De Staten van Holland vergaderden bovendien over een tolerantere houding ten opzichte van andere geloven, en legde zo een basis voor de hedendaagse vrijheid van geweten en geloof.
“Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Samen met de andere 11 steden, willen we hierover met elkaar in gesprek en van elkaar leren. Deze bliksembezoekjes zie ik als een start naar hopelijk een mooi vervolg met meer samenwerking.”

Het belang van de Statenvergadering in 2018De delegatie vertrekt in de vroege ochtend van 16 mei vanuit Dordrecht en zal een voor een de eerdergenoemde steden aan doen. Ook Delft wordt bezocht, omdat deze stad in 1572 als eerste de notulen meteen na de Eerste Vrije Statenvergadering heeft ondertekend. In elke stad zal een ontmoeting op het stadhuis plaatsvinden met de huidige plaatselijke burgemeester. Daarbij wordt door de burgemeesters een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 ondertekend. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu.


Ondertekening door koninklijk paarEerder, op Koningsdag 2015 in Dordrecht, is deze tekst al ondertekend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij de opening van museum Het Hof van Nederland. Dit museum rond het thema vrijheid is gevestigd in het oude Augustijnenklooster, op de plek waar de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond en waar deze historische gebeurtenis kan worden herbeleefd. Peter Schoon, directeur van Het Hof van Nederland en het Dordrechts Museum, reist ook mee met het gezelschap. “In feite is de Eerste Vrije Statenvergadering een ontbrekende pagina in de geschiedenisboeken van ons land. Een belangrijke mijlpaal die notabene in het blad Quest door vooraanstaande historici is uitgeroepen tot de belangrijkste dag uit de geschiedenis.”

Viering en herdenking op 19 juli
Burgemeester Kolff zal zijn collega's ook persoonlijk uitnodigen om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn.
De festiviteiten zullen plaats vinden bij museum Het Hof van Nederland en de aangrenzende Kloostertuin. Naast een officieel programma is er tijdens dit stadsevenement een barbecue en zal er ruimte zijn voor opinie, muziek en andere kunstvormen. Dit evenement zal jaarlijks in Dordrecht gehouden worden met als vooruitzicht dat het in 2020 450 jaar geleden is dat de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond.


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 19 januari 2018

Gouda 750 jaar: op naar de Grote Goudse Estafette


In 2022 bestaat Gouda 750 jaar! Op 19 juli 1272 verleende graaf Floris V van Holland stadsrechten aan Gouda. Een mijlpaal die groots gevierd zal gaan worden, met alle Gouwenaars en bezoekers van de stad. Een mooie aanleiding om terug te kijken naar de rijke historie van Gouda, maar vooral ook een uitgelezen moment om vooruit te kijken naar wat Gouda in de toekomst te bieden heeft. Voormalig wethouder Daphne Bergman onthulde op 18 januari tijdens haar afscheid het logo en de website van Gouda 750 jaar in Cultuurhuis Garenspinnerij.

Grote Goudse Estafette
Het jubileumjaar van Gouda moet een memorabele gebeurtenis worden voor alle Gouwenaars. Daarom gaat op 19 juli 2021 de Grote Goudse Estafette van start. In de Grote Goudse Estafette organiseert iedere wijk festiviteiten die in het teken staan van Gouda 750 jaar. Bedrijven, verenigingen, scholen, inwoners en andere enthousiaste partijen worden gevraagd om de handen ineen te slaan en iets te organiseren wat past bij het karakter van die wijk. Denk aan een sportfestijn, culinair event, ‘hackaton’, creatieve beurs of iets heel anders. Vanaf september 2018 zullen inspiratiesessies in de wijken georganiseerd worden om alle plannen te verzamelen en op zoek te gaan naar organisatiekracht.

‘Grande Finale’ in de binnenstadDe Grote Goudse Estafette bouwt op naar een ‘Grande Finale’ in de binnenstad. De Grande Finale is geïnspireerd op de slotceremonie van de Olympische Spelen. Het wordt de climax van alle festiviteiten. Gouwenaars en bezoekers van Gouda worden uitgenodigd in de binnenstad om de verjaardag van Gouda te komen vieren. De Grande Finale zal de komende jaren door Gouwenaars vormgegeven gaan worden.

Goudse Geheimen
In aanloop naar het jubileumjaar worden ‘Goudse Geheimen’ verzameld. Goudse Geheimen zijn kleine en grote (persoonlijke) verhalen, herinneringen van Gouwenaars. Anekdotes over bijzondere Gouwenaars, over opvallende gebeurtenissen en over mooie plekken in de stad. Verhalen die de trots van de Gouwenaars op hun stad laten zien. Deze verhalen kunnen ingediend en gelezen worden op de website www.goudsegeheimen.nl.
Meer informatie over Gouda 750 jaar is te vinden op www.gouda750jaar.nl. Volg Gouda 750 jaar ook op Facebook, Twitter en Instagram.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 2 januari 2018

Nul-op-de-Meter woningen in Westergouwe

Toekomstbestendige gasloze ‘Nul-op-de-Meter’ woningen in Goudse nieuwbouwwijk Westergouwe 


Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat 86 toekomstbestendige Nul-op-de-Meter- woningen (NOM-woningen) ontwikkelen en bouwen in de nieuwe Goudse woonwijk Westergouwe. Deze woningen wekken alle benodigde energie zelf op en zijn niet aangesloten op het gasnet. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepomp, goede isolatie en ventilatiesystemen. De verkoop start in het tweede kwartaal van 2018.


De bouw van deze NOM-woningen is een doorbraak voor ‘gasloos bouwen in Gouda’ en onderstreept de duurzaamheidsambities van het gemeentebestuur van Gouda. Dura Vermeer heeft al veel ervaring opgedaan met de verkoop en bouw van goede NOM-woningen, zoals in Rijswijk Buiten. Ondanks de extra investeringen in duurzame materialen en slimme installaties, kunnen de woonlasten voor de koper lager uitvallen door de veel lagere energielasten.

Social return
Voor de bouw van de woningen heeft de gemeente met Dura Vermeer goede afspraken gemaakt over social return. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt ruimte gemaakt door het realiseren van (laaggeschoolde) arbeidsplaatsen, leerwerkplaatsen en stageplaatsen. De doelgroep bestaat onder andere uit werkzoekenden uit de Participatiewet, IOAW en IOAZ, WW (die 1 jaar of langer een WW-uitkering ontvangen) en BBL-stagiairs.

Grond-uitgifteovereenkomst
Om de bouw mogelijk te maken heeft de gemeente Gouda een gronduitgifte-overeenkomst gesloten met Dura Vermeer Bouw Zuid West BV. De woningen komen in het Tuinen gebied van Westergouwe. De planning is dat de woningen in het tweede kwartaal van 2018 in de verkoop gaan en de bouw eind 2018 gaat starten.

 

Noot voor de redactie 

Dura Vermeer
Glenn Metselaar, woordvoerder
M 06 535 99 793
Gemeente Gouda
Afdeling Communicatie 
0182 - 58 91 91 


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 29 december 2017

Daling in aantal woninginbraken


Het jaar 2017 is bijna ten einde en de woninginbraakcijfers laten een positieve ontwikkeling zien door een daling van 17% ten opzichte van 2016. Ondanks het feit dat het jaar nog niet voorbij is, is er goede hoop dat hiermee de doelstelling van -10% ruimschoots wordt gehaald. Burgemeester Schoenmaker: ‘Ik ben blij dat er een daling is ingezet in het aantal woninginbraken in Gouda. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt door politie, justitie, gemeente en inwoners. Ik ben vooral blij dat er in 2017 minder mensen slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak. Echt tevreden ben ik pas wanneer we deze dalende tendens ook volgend jaar kunnen vasthouden. Daarom blijven we in 2018, samen met de veiligheidspartners en inwoners, onverminderd inzetten tegen het hoge aantal woninginbraken.’ In het integraal veiligheidsplan 2018, dat door het college is vastgesteld, zijn de prioriteiten en acties voor 2018 verder uitgewerkt.

Daling misdrijven in 2017
Over de hele breedte zijn er in 2017 weer minder misdrijven gepleegd dan in 2016. Wanneer 2016 en 2017 met elkaar wordt vergeleken is er een daling van het totaal aantal misdrijven met 15%. Het aantal High Impact Crimes, waaronder ook de woninginbraken vallen, is gedaald met 8%. In 2017 daalde de winkeldiefstal en zakkenrollerij fors en verminderde het aantal vernielingen met 31%. De gestelde doelstellingen bij de prioriteiten binnen de Kadernota zijn wat betreft overlast meldingen jeugd (- 24% vs. doel -5%) ruim behaald. Ook de doelstellingen op woninginbraken en HIC zijn behaald. Er is wel een stijging te zien in overlast personen + 2% en burenruzie +11%.

Acties tegen woninginbraken
Vanuit de gemeente zijn de afgelopen jaren alle zeilen bijgezet om het aantal inbraken te keren. Van het opzetten van een aanpak gericht op ondermijning tot een veelheid aan preventieve en repressieve interventies. Bekostigd door de gemeente is er al bijna twee jaar een subsidieregeling voor het treffen van inbraakwerende maatregelen en is de gemeente dit jaar vrijwel wekelijks in de Goudse wijken actief geweest met de ‘tent in de wijk’ actie waar de politie ook in participeert. Daarnaast rijden er in de nacht door gemeente ingehuurde beveiligers op de fiets, zijn er over de 100 actieve whatsapp groepen die de gemeente ondersteunt en wordt gewerkt met ‘Buurt bestuurt’ om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken. De gemeente werkt nauw samen met de politie, die op haar beurt met het programma Basta 2.0 extra mensen en middelen inzet, om inbraken te voorkomen en daders op te pakken. De inzet in 2018 blijft gericht op het verder terugbrengen van het aantal inbraken. Hierbij rekenen alle veiligheidspartners er graag op dat ook de bewoners actief blijven meewerken, en melding blijven maken van verdachte situaties.  
In 2017 hebben de daders van woninginbraken waar mogelijk vanuit het bestuursrecht extra maatregelen opgelegd gekregen. Er is zes maal een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. Als deze last binnen een periode van vijf jaar overtreden wordt, moet een dwangsom van € 2.500 per geconstateerde overtreding aan de gemeente betaald worden, met een maximum van
€ 10.000.

Koppelen van informatie
Om zicht te krijgen en te houden op alle cijfers en ontwikkelingen worden diverse bronnen gebruikt. Het koppelen van informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit gebeurt met name met politie-informatie en gemeentelijke informatie op het gebied van woninginbraken en jeugdoverlast. De gemeente heeft informatie over woningbezit, locaties openbare verlichting, achterpaden, openbaar groen, locatie camera’s en dit kan gecombineerd worden met de adressen van woninginbraak. De gemeente heeft een opdracht uitgezet bij studenten van de Utrecht Data School en zij gaan onderzoeken welke verbanden ten grondslag kunnen liggen aan de woninginbraken in Gouda. Met het inzicht dat dit oplevert kan de aanpak nog gerichter worden.

Evaluatie Kadernota in 2018
In 2018 zal een nieuwe Kadernota opgesteld worden voor de periode 2019-2022. Voorafgaand aan dit proces zal een (externe) evaluatie plaatsvinden van de huidige Kadernota. Hierbij zal grondig gekeken worden naar de inzet en effectiviteit van de verschillende instrumenten, het beleid en de resultaten uit de afgelopen vier jaar. De uitkomst is leidend voor de opzet van een nieuwe kadernota veiligheid.

Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 17 november 2017

De droom van samen leven in Gouda waarmaken

Kijk naar ieder als individu, niet als groep.’ ‘Niet de afkomst, maar de toekomst telt in deze samenleving.’ Dit waren uitspraken tijdens een inspirerende, stadsbrede werkbijeenkomst ‘Samen Gouda’. Ruim 140 mensen spraken op 14 november over integratie en samen leven in Gouda. De bijdrage van de aanwezigen vormt de basis voor een nieuwe visie van de gemeente op integratie. “Een visie met acties en de oproep om de dialoog in de stad voort te zetten”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (integratie).
Het doel van de bijeenkomst is de samenwerking te bevorderen, om in Gouda nog beter met elkaar te kunnen samen leven. Diverse vertegenwoordigers uit de stad hielden prikkelende toespraken over hun droom hoe we goed samen leven in Gouda kunnen bevorderen. Wat gaat goed en wat kan beter? Stichting 21 maart, Vluchtelingenwerk, Gouwe Dialoog, de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, Roze Zaterdag, de Brede School en sprekers uit andere invalshoeken gaven hun visie op kansen en belemmeringen om samen in Gouda te leven.
Maatschappelijk debat
Want Gouda is een mooie stad om te wonen en te leven. Waar mensen samen leven, kunnen maatschappelijke verhoudingen onder druk komen te staan. Dat is van alle tijden en elke tijd heeft daar zijn antwoord op. Wij leven in een samenleving waarin gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, respect en tolerantie groot goed is. Toch is de druk voelbaar en wil Gouda het maatschappelijk debat voeren over integratie, of op sommige plekken misschien het gebrek daaraan.
Dialoog met de stad
Het thema integratie heeft bijzondere aandacht van het huidige college, zoals beschreven in haar actieprogramma. Het gaat daarbij om integratie in de volle breedte, zoals culturele achtergrond, religie, gender of geaardheid. Het college vindt het belangrijk om hierover de dialoog aan te gaan met de stad. De stadsbrede werkconferentie is een uitvoering van dit actieprogramma.

Persbericht gemeente Gouda

woensdag 18 oktober 2017

Afval scheiden Loont

Afval scheiden Loont
Kom langs op de informatie-bijeenkomsten!

Vanaf 1 januari gaat Afval scheiden Loont in Gouda van start. Maar hoe werkt het nu precies? Kom langs op één van de informatie-bijeenkomsten bij u in de buurt.
Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat minder betalen. Gescheiden afval (oa. groente-en tuinafval, papier, glas en plastic verpakkingen, blik en drankenkartons) kunt u onbeperkt aanbieden, dat wordt betaald uit de vaste heffing die fors verlaagd wordt. Voor het aanbieden van restafval gaat u per keer betalen. 
Het is goed nieuws voor de duurzaamheid van Gouda en uw portemonnee. Kijk op www.gouda.nl/afvalscheidenloont voor meer informatie en rekenvoorbeelden.
Inloopavonden
Nelson Mandelacentrum: maandag 23 oktober, 17:30 – 20:30 uur, Bernadottelaan 79 (Gouda Oost, Goverwelle).
De Walvis: donderdag 26 oktober, 17:30 – 20:30 uur, Walvisstraat 1 (Korte Akkeren).
De Veste: maandag 30 oktober 17:30 – 20:30 uur, Ridder van Catsweg 300 (Gouda Noord, Achterwillens, Bloemendaal, Plaswijck).
Chocoladefabriek: donderdag 2 november, 18:00 – 20:30 uur, Klein Amerika 20 (Kort Haarlem, kadebuurt, Binnenstad en Nieuwe Park).
Winkelgebieden
Winkelcentrum Bloemendaal: zaterdag 28 oktober, 9.30 – 12:30 uur.
Centrum (hoek Kleiweg / Turfmarkt): zaterdag 4 november, 9.30 – 12:30 uur.
Winkelcentrum Goverwelle: zaterdag 11 november, 9.30 – 12:30 uur.

Persbericht gemeente Gouda

maandag 3 april 2017

Samen huisuitzettingen in Gouda voorkomen

Een actieve samenwerking met partners in Gouda zorgde ervoor dat in Gouda een daling te zien is van het aantal huisuitzettingen van huurders. Deze intensieve samenwerking wordt voortgezet. Vandaag tekenen de gemeente Gouda, de GGD en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden Holland hiervoor een convenant. De regiogemeenten sluiten lokaal eenzelfde convenant af. De gezamenlijke ambitie is om huisuitzettingen te voorkomen en huurders een kans te bieden voor een nieuwe start. Dit voorkomt dat inwoners afglijden naar armoede, dakloos worden en het voorkomt een ongewenste opeenstapeling van problemen.
In 2014 zijn 25 huisuitzettingen geweest, maar 61 voorkomen. In 2015 zijn 24 huisuitzettingen geweest en 86 voorkomen. Het convenant zorgt ervoor dat de deelnemende partijen elkaar onderling kunnen aanspreken op de overeengekomen afspraken.
Vroegsignalering van betalingachterstand en woonoverlast
Huisuitzettingen brengen veel persoonlijk leed en ook (maatschappelijke) kosten met zich mee. Het is daarom ongewenst dat huurders in een problematische woon- of schuldsituatie verkeren of dreigen te geraken. Om die reden komen de convenantpartijen onder meer overeen om vroegtijdig huurachterstanden en woonoverlast te signaleren. Deze aspecten gaan vaak gepaard met meervoudige problematiek waarvoor het inzetten van hulpverlening nodig is. Het tijdig aanbieden van zorg en begeleiding is belangrijk om verdere problemen  te verkomen.

Laatstekansbeleid
Het kan zijn dat eerdere hulpverlening niet het gewenste resultaat oplevert, maar dat er toch een mogelijkheid is dat de huurder zich met begeleiding aan de huurverplichtingen kan houden. Dan wordt de laatste kans van kracht in de bestaande huurwoning of in een andere woning om huisuitzetting of dakloosheid te voorkomen. Deze kan in dezelfde gemeente zijn of in een andere gemeente.

Persbericht gemeente Gouda