zaterdag 20 april 2019

Ontwikkelingen toerisme en verkeer


Logo


Het college van B en W investeert in de stad en de toekomst. Zodat Gouda een aantrekkelijke woonstad met veel voorzieningen blijft en een stad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag komen. Dit beleid is succesvol met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar, maar het betekent ook dat er meer bezoekersverkeer is. Zeker in het toeristenseizoen met evenementen als de wekelijkse kaasmarkt. De gemeente volgt de ontwikkelingen en neemt waar nodig maatregelen, zoals de beperking van het aantal overnachtende campers tot 30 op Klein Amerika.
Nu het toeristenseizoen met diverse evenementen weer is begonnen neemt ook het aantal bezoekers aan Gouda weer toe. Een groot aantal van deze bezoekers komt met de auto, touringcar of camper naar de (binnen)stad. Gouda wil een gastvrije stad zijn en deze bezoekers zoveel mogelijk een parkeerplaats bieden. Op de meest drukke dagen (donderdag - zaterdag) is er dan ook veel gemotoriseerd verkeer naar de stad. ANWB-bebording geeft daarbij de parkeerroute naar alle mogelijke parkeergelegenheden aan. Voor campers wordt daarbij expliciet verwezen naar Klein Amerika. Dit parkeerterrein biedt de meeste parkeerplaatsen en is voor campers het best bereikbaar.
Touringcars zetten toeristen af in de Agnietenstraat, Klein Amerika en Schouwburgplein waarna zij op de parkeerterreinen (10 busparkeerplaatsen) of elders in de stad wachten tot het moment dat de bezoekers weer van de uitstapplek worden opgehaald. Voor auto’s is er voldoende parkeerruimte aanwezig op de parkeerterreinen in de schil van de binnenstad of in de 3 parkeerkeergarages.
Beperken overnachtende campers op Klein Amerika tot 30 
In 2018 is gebleken dat op parkeerterrein Klein Amerika door meer campers werd overnacht dan in de daartoe aangewezen plaatsen is toegestaan. Met ingang van 1 april 2019 zijn maatregelen getroffen om dit tegen te gaan. Alleen op de 30 aangeduide plaatsen mogen campers staan én overnachten. Daarbuiten geldt er een nachtelijk parkeerverbod voor campers. De bebording is aangepast en verduidelijkt, er worden meertalige flyers uitgedeeld, camperwebsites zijn geïnformeerd en er is extra inzet van Kaasmeisjes en Stadstoezicht om de bezoekers (met een camper) te informeren. Tot op heden blijken deze maatregelen goed te werken. Overdag kunnen campers wel op de parkeerterreinen blijven parkeren. Hiermee wordt voorkomen dat campers in de binnenstad en langs de singels een parkeerplaats zoeken.

Bijzonder drukke donderdag 11 april

Op donderdag 11 april was er sprake van een grote toestroom van bezoekers aan de stad. Schoolvakantie in Vlaanderen en het Bloemencorso in de Bollenstreek zorgden voor veel extra bezoekers aan de Goudse Kaasmarkt vergeleken met een ‘normale’ donderdag in het toeristenseizoen. De komende maanden moet blijken of het aantal bezoekers aan Gouda veel hoger blijft dan in voorgaande jaren. Op grond daarvan zal de gemeente beoordelen of er aanpassingen moeten plaatsvinden.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 11 april 2019

Ambitie 1 miljoen bezoekers aan Gouda ruimschoots gehaald


Het aantal bezoekers aan Gouda was in 2018 1,1 miljoen bezoekers. Daarmee is de doelstelling die de gemeente Gouda in 2012 had gesteld, om 1 miljoen bezoekers naar Gouda te halen, ruimschoots behaald. Het aantal Nederlandse bezoekers is volgens onderzoek van NBTC-NIPO Research verder gestegen met maar liefst 15,4% van 689.000 in 2017 naar 795.000 in 2018. Het aantal internationale bezoekers is naar schatting gestegen naar 305.000.
Wethouder Van Vugt: ‘Er is de afgelopen jaren samen met ondernemers heel hard gewerkt aan stadsmarketing en promotie en dat betaalt zich nu zichtbaar uit in het aantal bezoekers aan onze stad. Gouda is een prachtige stad om te bezoeken. De bezoekers dragen bij aan de economische vitaliteit van onze stad en het in stand houden van aantrekkelijke voorzieningen. Dat is ook belangrijk voor onze inwoners. Momenteel worden de toerisme doelstellingen in overleg met partners in de stad herijkt. Ik verwacht dat we na het behalen van deze mijlpaal in komende jaren meer zullen inzetten op het langer vasthouden van onze bezoekers in Gouda en de omliggende regio, bijvoorbeeld door de samenwerking in het kader van Cheese Valley en door het realiseren van extra overnachtingsgelegenheden”.

Gouda voor plezier en ontspanning
Van de Nederlandse bezoekers komt 44% uit Zuid-Holland en komt 22% naar Gouda om te funshoppen. Gouda zit met 22% funshoppers onder het landelijke gemiddelde van 44%. Dit is vergelijkbaar met Delft, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht. Verklaring hiervoor is dat veel bezoekers juist komen voor de beleving en cultuur(historie) in deze steden, waardoor het percentage funshoppers lager is. Landelijk gezien is er al jaren een afname van funshoppen. Steden zoals Lelystad en Roermond ontwikkelen zich door de outlet centra tot echte funshop steden en brengen het landelijke gemiddelde omhoog. Gouda ontwikkelt zich meer als stad waar je naar toe gaat voor plezier en ontspanning:15% komt om te lunchen of dineren, 10% om een museum te bezoeken, 9% om een stadswandeling te maken en nog eens 6% gaat op een terrasje zitten.

Plannen toekomst
Gouda heeft zich de afgelopen jaren opnieuw in de schijnwerpers geplaatst. Dit levert naast meer inkomsten ook meer banen in de stad op. Toerisme is voor Gouda nog steeds een groeimarkt. Nu de mijlpaal van 1 miljoen is behaald, is een nieuw perspectief nodig. Hiervoor wordt door bureau Bosscher en Klein een nieuwe koersbepaling uitgewerkt samen met de toeristische trekkers in Gouda. Het bureau is gespecialiseerd in destinatiemarketing. In het nieuwe plan wordt gekeken naar mogelijkheden voor kwalitatieve groei. Gouda kiest niet voor ongebreidelde groei van het toerisme . Speciale aandacht is er voor bezoekers uit Nederland en de directe regio. In juni verwacht de gemeente de nieuwe koers te kunnen presenteren.

TrakterenOm te vieren dat we onze doelstelling hebben gehaald, willen we graag trakteren! We willen iedereen natuurlijk laten ervaren hoe leuk Gouda is. Daarom hebben we een Facebookactie met drie mooie prijzen: een lunch voor 2 personen in het prachtige Museumcafe in het oudste deel van de Goudse binnenstad. Bij mooi weer is het genieten in de binnentuin, met uitzicht op de imposante Sint-Janskerk, een cadeaupakket van The Gouda Shop t.w.v. 25 euro. Hier koop je unieke echt Goudse cadeaus, gemaakt door Goudse kunstenaars of een Gouda Tickets naar keuze voor 2 personen. Je kunt kiezen uit 3 soorten Gouda tickets: Beleef de Goudse Historie, Beleef de Stad van kaas en Fiets, proef en beleef! Kijk zaterdag op de Facebook pagina van VVV Gouda en doe mee.


Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 6 april 2019

Gouda zoekt burgemeester die veel communiceeert


Op 1 april jl. was er een speciale besluitvormende raadsvergadering. Op deze avond werd de profielschets voor de nieuwe burgemeester overhandigd aan de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, en is ook de de vertrouwenscommissie benoemd. In deze commissie nemen alle fractievoorzitters deel. Jan de Koning (GBG) is voorzitter van de Vertrouwenscommissie.Bij de overhandiging van de profielschets hield Jan de Koning een toespraak en hierbij zijn integrale bijdrage:

"De vertrouwenscommissie i.o., die bestaat uit de 12 fractievoorzitters uit deze gemeenteraad, is de afgelopen maanden met enige regelmaat bijeen geweest voor het opstellen van een profielschets in het kader van de sollicitatieprocedure voor een door de Kroon te benoemen Burgemeester van Gouda.

Adviezen

Bij het opstellen van de profielschets heeft de vertrouwenscommissie ook geluisterd naar de adviezen die werden aangedragen vanuit dit huis maar ook vanuit de stad. Daartoe werd in een korte tijd de inwoners van onze stad nadrukkelijk uitgenodigd om aan te geven wat zij belangrijk vonden aan een nieuwe Burgemeester. Enquete

Via de digitale snelweg hebben veel inwoners, van 27 februari tot en met 13 maart 2019, gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om aan te geven waaraan een Burgemeester naar hun mening moet voldoen.
In totaal hebben 582 unieke respondenten uit onze stad op de een of andere manier hiervan gebruik gemaakt. Een aantal dat, gelet op de tijdsspanne, als een prima resultaat kan worden omschreven. De vertrouwenscommissie i.o. is blij en dankbaar dat zo veel inwoners
hun inbreng hebben geleverd. Van alle respondenten gaf bijna 40% aan op de hoogte te willen worden gehouden van de resultaten van dit onderzoek en daar zal de vertrouwenscommissie straks ook aan voldoen.

Profiel

Een kort resumé van de uitkomsten maakt duidelijk dat de inwoners van Gouda een Burgemeester zoeken die veel communiceert over wat er speelt in de stad. Op dit punt zijn
zij het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken zij een burgemeester die zorgt voor een sterke gemeente en voornamelijk ervaring heeft vanuit de samenleving en bedrijfsleven. Hij of zij mag een informele houding hebben. 
De Burgemeester zou zich daarnaast met name moeten richten op de uitdagingen voor de toekomst.

Dit beeld, voorzitter, komt ook naar voren bij de antwoorden op de open vraag die aan de inwoners is gesteld. Ze zoeken een Burgemeester die hard werkt voor zijn/haar gemeente,
die daadkrachtig is en doorpakt. Daarbij dient de Burgemeester te zorgen voor een veilige gemeente en oog te hebben voor de lange termijn.


Profielschets unaniem aangenomen

Verruimd

De vertrouwenscommissie in oprichting heeft niet alleen kennisgenomen van deze suggesties maar heeft ook geconcludeerd dat veel van de opmerkingen reeds zijn verwerkt in de profielschets zoals opgesteld door de vertrouwenscommissie.
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen van de respondenten hebben wij de profielschets voor wat betreft het zoeken naar kandidaten met bestuurlijke ervaring verruimd.
Naast de opgedane ervaring op het bestuurlijke vlak hebben wij dit aspect verbreed met de zinsnede dat de bestuurlijke ervaring zowel kan zijn opgedaan in een gemeente met vergelijkbare uitdagingen als in maatschappij of in het bedrijfsleven.

Gouda 750

Voorzitter, de profielschets zoals die is opgesteld geeft, naar wij hopen, een beeld waarin kandidaten zich zullen herkennen en een aanleiding zien om te solliciteren naar het mooie ambt van Burgemeester van de stad Gouda.
In het profiel hebben wij duidelijk willen maken dat de stad Gouda bruist van de ambities om het leven, werken en recreëren voor onze inwoners en ondernemers nog mooier te maken.
Wij gaan naar de viering van het 750-jarig bestaan van onze stad in 2022 en dat moment willen wij onder meer aangrijpen om Gouda nog beter op de nationale kaart te zetten.


Overhandiging van de profielschets
Boegbeeld

Gouda als centrumgemeente in het Groene Hart, met een rijke historie en een aantrekkelijke binnenstad, is als stad volop in ontwikkeling. De ambitieuze woonopgave die wij hebben, de
problematiek van de bodemdaling, de verandering van het klimaat zijn maar enkele onderwerpen die hoog op onze agenda staan. Daarnaast kennen wij in Gouda problemen op het terrein van de veiligheid die wel vergelijkbaar zijn met de problematiek van een grote stad.
Bij de aanpak van deze zaken neemt de Burgemeester een belangrijke plaats in en is daarbij niet alleen het boegbeeld naar zowel de intern organisatie als naar de stad, maar ook de persoon die, met een ruime brede ervaring, verbindingen weet te leggen daar waar nodig.

Communicatie en veiligheid

In dit verband hebben wij in de profielschets onder meer aandacht besteed aan de communicatie als opgave die de nodige aandacht van de nieuwe Burgemeester zal vragen.
Een communicatie die zich, niet alleen richt op de inwoners, maatschappelijk instellingen en bedrijfsleven, maar ook op het communiceren met deze gemeenteraad.
Daarnaast vraagt veiligheid, de intergemeentelijke samenwerking in Midden Holland, het raadsbreed werken ook de nodige aandacht van een nieuw te benoemen Burgemeester.

Raadsbreed werken

De nieuwe Burgemeester zal worden geconfronteerd met een gemeenteraad die bestaat uit 35 raadsleden verspreid over 12 fracties. Als voorzitter van deze raad vraagt het nogal wat
om de eenheid en verbinding met en binnen de raad te realiseren. Deze gemeenteraad is via experimenten op weg naar een vorm van Raadsbreed werken en wij verwachten dat onder de bezielende leiding van een nieuwe Burgemeester dit veranderingstraject verder kan worden uitgebouwd.

Basis

Voorzitter, het is niet aan mij om als beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie tot in details aan te geven waaraan een nieuwe Burgemeester precies moet voldoen. Dat staat uitgebreid omschreven in de profielschets.
Als vertrouwenscommissie in oprichting hopen wij dat deze profielschets, voor het aantrekken van een nieuwe Burgemeester voor Gouda, een basis kan zijn voor het opstarten van de sollicitatieprocedure."

Commissaris van de Koning

De commissaris van Koning vroeg daarna aan de fracties hoe zij aankijken tegen een aantal zaken. Hij vroeg om meer helderheid over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Gouda en de rol in de regio
  • Raadsbreed werken
  • Daadkrachtige burgemeester
  • Tandem met gemeentesecretaris


ChristenUnie

Namens onze fractie gaf ik aan dat we het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester krachtig optreedt op het gebied van veiligheid, gevoel heeft met deze problematiek en ook een verbindende rol heeft naar de inwoners. 
Daarnaast hebben we ook aangegeven dat Visie 2030 belangrijk is voor de toekomst van Gouda en dat de burgemeester hierin ook een rol moet gaan innemen. Verder hechten we veel waarde aan de goede samenwerking tussen de burgemeester, griffie en gemeentesecretaris.
Diversiteit is Gouda een belangrijk onderwerp. De burgemeester moet dit niet te zien als gegeven, maar ook omarmen. Ook is het belangrijk dat de burgemeester oog heeft voor de verschillende religieuze stromingen in Gouda.

donderdag 4 april 2019

Nomineer Heldinnen voor Gouda!

De gemeente zoekt heldinnen voor Gouda. Het gaat om Goudse vrouwen die zich hebben ingezet voor de emancipatie en voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in politiek en bestuur. Iedereen kan tot 30 juni namen aandragen, maar zich ook aanmelden als jurylid. Eén van deze vrouwen ontvangt in september 2019 de onderscheiding Heldinnen voor Gouda.

In 2017 is het algemeen kiesrecht ingevoerd in Nederland, voor mannen. Twee jaar later (september 1919) kregen vrouwen ook kiesrecht. De gemeente wil dit jaar op verschillende manieren aandacht besteden aan het feit dat vrouwen honderd jaar geleden het kiesrecht kregen. Eén van die manieren is het eenmalig uitreiken van de onderscheiding ‘Heldinnen voor Gouda’.

Waardering en stimulering
Met de onderscheiding wil de gemeente vrouwen en meisjes in Gouda waarderen voor hun genomen verantwoordelijkheid voor maatschappelijke taken. Maar zij wil ze ook stimuleren tot het nemen van deze verantwoordelijkheid. Iedereen in Gouda kan vrouwen nomineren voor deze onderscheiding. Voorwaarden zijn dat de genomineerde vrouw haar onderscheidende activiteiten in en voor Gouda (heeft) verricht, en dat ze nog in leven is.
Iemand aanmelden kan via de website van de gemeente Gouda (www.gouda.nl/heldinnen). Op 30 juni 2019 sluit de aanmelding. De gemeente polst vervolgens bij de genomineerden of wij hen mogen opnemen in lijst van genomineerden. Kort daarna wordt de lijst met aanmeldingen bekend gemaakt.

De jury buigt zich aansluitend over de genomineerden en de argumentatie daarbij. Uit de lijst selecteert de jury vier genomineerden, waarvan één tijdens een feestelijke avond eind september wordt verkozen tot Heldinnen voor Gouda. Interesse om jurylid te worden? Dat kan. Aanmelden als jurylid kan eveneens via de website van de gemeente Gouda. De intentie is een zo divers mogelijke jury, dus het staat iedereen vrij zich aan te melden.


Aanmelden en bekendmaking

Een diverse jury
Voor meer informatie kunt u uw vraag mailen naar heldinnenvoorgouda@gouda.nl.


Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 16 maart 2019

Gouda uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar

Gouda is tijdens het Nationaal Congres Evenementen uitgeroepen tot beste Evenementenstad van het jaar voor steden tot 100.000 inwoners. Gekeken is naar de stad die het afgelopen jaar visie en lef heeft getoond op evenementengebied. Een visie, die onder andere gestoeld is op consistent beleid en een robuuste uitvoering.
Tijdens de bekendmaking was een groot aantal organisatoren van Goudse evenementen aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van de Gouda bij Kaarslicht, Zotte Zaterdag, de Oranjeboulevard en Roze Zaterdag. Maar ook een vertegenwoordigeing van de Brede school present. Wethouder Thierry van Vugt: ‘Het is geweldig hoe in Gouds steeds vele prachtige evenementen worden neergezet. Dat maakt Gouda tot een aantrekkelijke woonstad en vergroot haar aantrekkingskracht op bezoekers. Ik ben er trots op dat dit nu ook erkenning krijgt op nationale schaal door deze mooie prijs. Een geweldig compliment aan de vele vrijwilligers, organisaties en ondernemers die Gouda’s evenementen jaarlijks tot een succes maken!’

Aantrekkelijk evenementenaanbod
De jury was onder de indruk van het evenementenaanbod in Gouda en prees de creatieve wijze tot vernieuwing in het evementenbeleid. Daarnaast vond zij het enthousiasme van evenementorganistoren en de samenwerking in Gouda opvallend. De jury is bijvoorbeeld onder de indruk van de Kinderkaasmarkt. De samenwerking en het enthousiasme in Gouda bij inwoners en ondernemers werden tevens duidelijk zichtbaar tijdens de presentatie voor de jury, waarbij Gouda goed vertegenwoordigd was, en waarbij een glansrol was weggelegd voor de kinderburgemeester Tess Huijsmans.


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 15 februari 2019

Aanpak zwaar verkeer binnenstad Gouda

Zwaar verkeer is een extra belasting voor de Goudse binnenstad, zo blijkt uit het trillingsonderzoek dat recent is uitgevoerd. Op de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat zijn op korte termijn maatregelen nodig. Samen met ondernemers en bewoners kijkt het college hoe het goederenvervoer in de binnenstad er in de toekomst uit moet zien.

Op zo’n 40 plekken in de binnenstad zijn eind 2018 trillingsmeters aan muren van huizen bevestigd. Met een vrachtwagen is vervolgens onderzocht welke trillingen optreden bij verschillende snelheden en gewichten. Trillingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld kuilen of hobbels in de weg, maar hebben ook een relatie met het gewicht en de snelheid van voertuigen. Op veel plekken treden beperkt trillingen op doordat bijvoorbeeld de weg vlakker is. In het gebied rond de Turfmarkt veroorzaakt vrachtverkeer zoveel trillingen dat op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Maatregelen zwaar verkeer nodig
Verkeerwethouder Hilde Niezen: "Vrachtverkeer veroorzaakt op sommige plekken te veel trillingen en daarom gaan we nu maatregelen nemen. Daarnaast zijn we met inwoners en ondernemers in gesprek over de binnenstaddistributie in de toekomst. Daarbij kijken we als college van B en W ook naar de ambities uit het Mobiliteitsplan en het coalitieakkoord. Elementen hiervan zijn onder andere het autoluw maken van de binnenstad en haar randen, het uitbreiden van 30 km-zones en het terugdringen van vervuilende voertuigen. Meer ruimte voor de fiets en minder overlast en luchtvervuiling."

De maatregelen die de gemeente neemt: 


1. De plekken uit het onderzoek waar veel trillingen vrij komen worden zo snel mogelijk (afhankelijk van het weer) aangepakt waar dat mogelijk is. Kuilen in de weg of hobbels worden weggehaald, putdeksels of hoge stoepranden aangepast zodat verkeer er makkelijker en met minder trillingen overheen kan rijden. Op sommige plekken zijn al aanpassingen gedaan.
2. Er komt vervolgonderzoek/monitoring om het effect van de aanpassingen in beeld te krijgen.
3. De gemeente maakt de komende maand met Cyclus afspraken over de inzet van lichtere vracht-/vuilniswagens in de binnenstad. Voor het legen van ondergrondse containers wordt gekeken welke alternatieve voertuigmogelijkheden er zijn.
4. Voor de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat is er het voornemen tot het instellen van een vrachtwagenbeperking of -verbod, waarvan de invulling nog bepaald moet worden. Er komt op korte termijn een bord te staan met dit voornemen zodat belanghebbenden kunnen reageren. De gemeente is in gesprek met belanghebbenden en inwoners, mede op basis hiervan neemt het college in maart een verkeersbesluit. In andere historische steden zijn soortgelijke maatregelen getroffen. In Dordrecht geldt in een deel van het centrum naar aanleiding van trillingsonderzoek een lengte-/gewichtsbeperking, waarbij gewerkt wordt met ontheffingen met strikte voorwaarden. In Delft zijn ook beperkingen ingesteld voor vrachtverkeer zo ook in Den Bosch, Edam-Volendam, Amsterdam en Utrecht.
5. In de komende maand worden alle logistieke routes van de binnenstad bekeken en wat mogelijk gevolgen zijn van vrachtverkeerbeperkingen voor ondernemers.
6. De gemeente stelt daarnaast de komende maand monitoring in op Turfmarkt, Lage Gouwe en Nieuwehaven en neemt op basis daarvan indien nodig nog extra maatregelen.
Meer informatie:
www.gouda.nl/zwaarverkeer


Persbericht gemeente Gouda

maandag 4 februari 2019

11 -15 februari 2019: Week van Gouda’s toekomst
11 -15 februari: Week van Gouda’s toekomst

Volgende week is het zo ver: van 11 tot en met 15 februari is het de Week van Gouda’s toekomst. Op verschillende plekken in de stad kunnen Gouwenaars vier scenario’s inzien over Gouda in 2030, en hun mening geven welk scenario hun voorkeur heeft. Want de gemeente wil graag samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen een toekomstvisie voor Gouda 2030 vormen. De stad is immers van iedereen. De scenario’s helpen om in de toekomst van Gouda te verplaatsen en om Gouwenaars zich te laten uitspreken over die toekomst.

Op verschillende plekken in de stad is het volgende week mogelijk je mening te laten horen. Dit kan op de volgende plekken in de stad. Stemmen op een van de scnario's kan tijdens de Week van Gouda’s toekomst ook digitaal op gouda.nl/toekomstvisie:
Dinsdag 12 februari                11.00-13.00 markt Winkelcentrum Bloemendaal
Dinsdagsavond 12 februari     19.30-21.30 Toekomstcafé voor ondernemers Raadszaal Huis van de Stad
                                                 Aanmelden = fijn: toekomstvisie@gouda.nl
Woensdag 13 februari             11.00-13.00 markt Winkelcentrum Goverwelle
Donderdag 14 februari            11.00-13.00 markt centrum van Gouda
Donderdagavond                     14 februari 19.30-21.30 Toekomstcafé voor inwoners, De Zalm, grote zaal
                                                Aanmelden = fijn: toekomstvisie@gouda.nl
Wat gebeurt daarna?
Alle meningen samen vormen het uiteindelijke, gewenste beeld van Gouda in de toekomst. Het kan één van de scenario’s worden, maar het kan ook een combinatie worden van scenario’s. Het resultaat is een beeld waar Gouda naar toe gaat werken, haar toekomstvisie. De toekomstvisie wordt aan het college voorgelegd en na besluitvorming door de gemeenteraad in juni is de visie klaar.
Meer weten over waar je je mening kwijt kan? Kijk op gouda.nl/toekomstvisie.


Persbericht gemeente Gouda