vrijdag 23 december 2011

Eigen bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen

De overheid vindt het belangrijk dat veel mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente vraagt al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden. Vanaf januari 2012 gaat de gemeente Gouda ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen voor de meeste andere Wmo-voorzieningen. Daarmee betaalt de aanvrager een deel van de kosten zelf. Het andere deel betaalt de gemeente.

Wat verandert er?

Inwoners die in 2010 of 2011 een Wmo-voorziening in bruikleen hebben gekregen, waarvoor de gemeente maandelijks huur aan de leverancier betaalt (bijvoorbeeld een scootmobiel, driewielfiets of een pendel), vraagt de gemeente vanaf 1 juli 2012 een eigen bijdrage. Als de eigen bijdrage van toepassing is, dan ontvangt een ieder in het 1e kwartaal van 2012 een persoonlijk bericht.

Als na 1 januari 2012 een Wmo-voorziening wordt verstrekt, dan vraagt de gemeente een eigen bijdrage vanaf het moment dat de voorziening verstrekt wordt. Dit geldt voor alle Wmo-voorzieningen, met uitzondering van een rolstoel en een vervoerspas voor de GroeneHartHopper.

Al hulp bij het huishouden (hbh) of een AWBZ-voorziening?

Als men al hulp bij het huishouden of een AWBZ-voorziening (zoals verzorging of verpleging) krijgt, dan betaalt men al een eigen bijdrage. Deze telt mee in berekening van de maximale eigen bijdrage. Wordt het maximale bedrag al betaald, dan verandert er niets.

Berekening eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt berekend, vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De gegevens over hulpmiddelen en voorzieningen worden door de gemeente aangeleverd aan het CAK. Op basis van deze gegevens wordt de eigen bijdrage berekend en vastgesteld. Er wordt nooit meer dan een wettelijk bepaald inkomensafhankelijk maximum bedrag betaald.

Persbericht gemeente Gouda

Geen opmerkingen: