vrijdag 30 maart 2012

Westergouwe: kleinschaliger en betaalbaarder

Het college kiest voor een kleinschaliger aanpak van de bouw in Westergouwe. Geen grote aantallen tegelijk bouwen, maar stapsgewijs buurten met ongeveer 100 woningen. Bovendien meer marktgericht ‘on demand’ bouwen. Zo wordt verstandig omgegaan met de huidige marktomstandigheden.

De plannen voor Westergouwe hebben de afgelopen maanden opnieuw op de tekentafel gelegen vanwege de huidige situatie op de woningmarkt. Er is nu meer ruimte gekomen voor goedkope koopwoningen en commerciƫle huurwoningen waar vraag naar is. Ook is er ruimte gereserveerd voor mensen die hun eigen woning willen ontwerpen en bouwen. Zo is er een woning voor elke beurs.

Om in de eigen Goudse woningbehoefte te voorzien, wordt nu rekening gehouden met de eerste drie jaar 150 en later 250 woningen per jaar. Om vanaf het begin af aan een aantrekkelijke woonomgeving te bieden, worden stapsgewijs kant-en-klare buurten van ongeveer honderd woningen gebouwd. Dure elementen in het plan, zoals kademuren zijn vervangen door natuurlijke oevers.

De huidige plannen gaan uit van een eerste fase van Westergouwe met oplevering van ca. 500 woningen in de periode 2016 - 2019. De gemeenteraad bespreekt het voorstel binnenkort.


Persbericht gemeente Gouda

Geen opmerkingen: