zaterdag 10 juli 2021

Gouwe Huse voor leefbare woonwijken

Aan de Tweede Moordrechtse Tiendeweg komen vijf Gouwe Huse en een aparte beheerdersruimte. Dit zijn eenvoudige woningen op een rustige plek voor mensen die niet in een woonwijk kunnen wonen. Gouwe Huse is de Goudse variant van Skaeve Huse. Skaeve Huse is Deens en betekent letterlijk ‘raar huis’. Het idee van Skaeve Huse is dat mensen die ernstige overlast veroorzaken in woonwijken op een rustige plek wonen met toezicht van beheerders. Zodat zij weinig tot geen overlast meer veroorzaken.

Vijf bewoners
De vijf toekomstige bewoners zijn mensen met vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening en dakloosheid. Zij zijn mensen die zich moeilijk sociaal aanpassen aan hun (woon)omgeving door hun gedragsproblemen, psychische- of verslavingsproblemen. De bewoners hebben problemen, maar nooit zo ernstig dat een gedwongen opname in een zorginstelling noodzakelijk is. De bijzondere vorm van wonen in Gouwe Huse is een manier waarop zij een stabiele en rustige plek kunnen vinden in de samenleving. Door te wonen op een meer afgelegen plek kunnen bewoners hier tot rust komen en kunnen overlastsituaties veel beter worden voorkomen. Vanuit het Leger des Heils zijn beheerders voor Gouwe Huse aanwezig. Zij werken samen met andere zorgorganisaties en handhaving (BOA’s) om ervoor te zorgen dat er geen activiteiten ontstaan die voor overlast kunnen zorgen.

Een van de toekomstige bewoners van een Gouwe Huse is Kees*. Kees (40) is al vijftien jaar bekend binnen de daklozenwereld. Hij is vaak te vinden in de daklozenopvang maar na een paar dagen is het er te druk voor hem. Dan slaapt hij buiten in een tent. Ook woonwijken zijn te druk voor Kees. Zijn lijf kan het buitenslapen niet meer aan. Gouwe Huse is een plek waar Kees tot rust kan komen.

*Kees is niet zijn echte naam

Ligging
De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar een locatie voor vijf Gouwe Huse. De Tweede Moordrechtse Tiendeweg is gekozen vanwege de ligging buiten een drukke woonwijk. Daarnaast is het een prikkelarme omgeving voor bewoners en kan hier voldoende afstand worden gehouden tot omwonenden. De locatie is gemeentelijke grond en is voor lange tijd beschikbaar. Ook zijn voorzieningen op fiets/loopafstand.

Ontwerp Gouwe Huse
Gouwe Huse worden kleine éénpersoons woningen van circa 25 tot 35 m². De woningen krijgen een woon-/slaapkamer, een badkamer, een toilet en een keuken. Het is de bedoeling om vijf van deze woningen te plaatsen en een aparte ruimte voor de beheerders. Er is op dit moment nog geen ontwerp beschikbaar van hoe de woningen en het terrein er precies gaan uitzien. De uitwerking van het ontwerp wordt samen met omwonenden gedaan.

Ervaringen in andere gemeenten
In andere Nederlandse gemeenten staan al langer Skaeve Huse, zoals in Amsterdam en Tilburg. In een evaluatieonderzoek (SEV, 2010) staat dat Skaeve Huse een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van burenoverlast in woonbuurten en dat Skaeve Huse bewoners niet of nauwelijks overlast veroorzaken voor de aangrenzende wijk. Bewoners van Skaeve Huse waarderen deze vorm van huisvesting positief: zij komen tot rust door een stabiele woonsituatie.Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 3 juli 2021

Gouda en Bodegraven-Reeuwijk willen vaarroute verbeteren

De vaarverbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de binnenstad van Gouda kan verbeterd worden door de sluis en bruggen elektrisch te maken. De gemeente Gouda heeft het intentiebesluit genomen de sluis en vier bruggen samen met andere partijen, zoals de provincie en het bedrijfsleven, elektrisch te maken. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt Gouda een medestander.

Kortere passagetijd voor waterrecreanten

Op dit moment worden de sluis en een deel van de bruggen, tussen het plassengebied en de Goudse binnenstad, handmatig bediend door de havendienst van Gouda of vrijwilligers van het Gouds Sluiswachtersgilde. De bediening gebeurt op vaste tijden en een beperkt aantal keren per dag. Uit onderzoek blijkt dat de passagetijd van de vaarroute verkort kan worden van 45 minuten tot ca. 30 minuten door de sluis en bruggen elektrisch te maken. De bediening wordt dan ook flink minder inspannend, waardoor het minder zwaar is om de sluis en bruggen vaker te bedienen.

Thierry van Vugt, wethouder waterrecreatie Gouda: “De vaarverbinding tussen de plassen en de Goudse binnenstad biedt veel mogelijkheden voor waterrecreatie. De gemeente wil de verbinding verbeteren, zodat je met een sloepje, kano of SUP-board makkelijker heen en weer kunt varen. Zo zetten we Gouda beter op de kaart als waterstad, voor onze inwoners en bezoekers. We zijn met de betrokken partijen, zoals de provincie en het bedrijfsleven, in gesprek over de benodigde cofinanciering.”

Inge Nieuwenhuizen, wethouder waterrecreatie in Bodegraven-Reeuwijk: “Het is heerlijk om op het water te kunnen vertoeven. Als de verbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de binnenstad van Gouda makkelijker wordt gemaakt, dan hebben veel mensen daar plezier van. Bodegraven-Reeuwijk vindt het vaarnetwerk belangrijk en daarom staan wij helemaal achter de plannen van Gouda.”

Onbeperkt varen tussen de Reeuwijkse Plassen en Gouda

Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft vanmorgen de Doorvaardagen afgetrapt door de sluis ‘Reeuwijks Verlaat’ te bedienen. En ze heette de waterrecreanten welkom op deze mooie vaarroute. Met het organiseren van de Doorvaardagen brengt de gemeente Gouda nader in beeld hoeveel effect een betere bediening heeft op de vaarroute tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen, in termen van het aantal vaarbewegingen en waterrecreanten. De resultaten van de Doorvaardagen worden meegewogen bij de definitieve besluitvorming over het verbeteren van de sluis en bruggen. Op zaterdag 10 juli, 28 augustus en 4 september zijn er, van 10.00 tot 19.30 uur, weer Doorvaardagen.

De Doorvaardagen zijn mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Zuid-Holland biedt met zijn vele rivieren, meren en plassen veel kansen en mogelijkheden voor waterrecreatie. De provincie ondersteunt daarom graag initiatieven zoals de Doorvaardagen, om de waterrecreatie op een hoger plan brengen.” Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 25 juni 2021

Onbeperkt heen en weer varen tussen Reeuwijk en Gouda

24-06-2021

Gouda – Deze zomer vindt er een aantal Doorvaardagen plaats. De gemeente Gouda organiseert dit samen met het Gouds Sluiswachtersgilde. Op die dagen kan er onbeperkt heen en weer gevaren worden van het Reeuwijks Verlaat tot en met de Kleiwegbrug in Gouda en andersom. Zaterdag 3 juli vindt de eerste Doorvaardag plaats van 10.00 tot 19.30 uur. Daarna volgen de zaterdagen 10 juli, 28 augustus, en 4 september op dezelfde tijd. Voor de Reeuwijkse Plassen moet je als schipper wel een ontheffing aanvragen.

Wethouder Thierry van Vugt: “Eén van de geweldige dingen aan Gouda is al dat water en natuur in de buurt. Tijdens de Doorvaardagen maken we hier met onze buren in Reeuwijk optimaal gebruik van. De gemeente Gouda wil de vaarverbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de binnenstad van Gouda verbeteren.”

Vier doorvaardagen géén vaste tijden
De bediening van de bruggen en sluis tussen Gouda en Reeuwijk is normaal op vaste tijden en slechts drie keer per dag. In het hoogseizoen (juni, juli en augustus) is dit op zaterdag en zondag vier keer per dag. Tijdens de Doorvaardagen hoeft er geen rekening gehouden te worden met bedieningstijden en doorvaartijden. Er wordt op die dagen onderzocht of er dan meer bezoekers gebruik maken van deze vaarverbinding.

Bron: https://degouda.nl/onbeperkt-heen-en-weer-varen-tussen-reeuwijk-en-gouda/


vrijdag 11 juni 2021

‘De Telepoort’ is winnend kunstwerk Zuidelijk Stationsgebied


Sinds 2020 wordt er gewerkt aan het Zuidelijk Stationsgebied. De opknapbeurt is duidelijk zichtbaar door onder andere een nieuwe fietsenstalling en een heel nieuw busplein. Kunst mag hier natuurlijk ook niet in ontbreken. Een half jaar geleden werden kunstenaars opgeroepen hun ontwerp voor het gebied in te zenden. Na een intensief traject werd Atelier ARI op dinsdag 8 juni uitgeroepen tot de gelukkige winnaar met hun kunstwerk: De Telepoort. Het kunstwerk zal tijdens het jubilieumjaar Gouda750 in 2022 worden onthuld.

 

Gekozen door Gouwenaars

Vanuit alle 128 inzendingen werden er eind april drie kunstenaars door de kunstcommissie geselecteerd. De kunstcommissie bestaat uit Marc de Beyer, directeur Museum Gouda, Marien Brand, kwartiermaker Gouda750 en wethouder kunst & cultuur Thierry van Vugt. Daarna waren de inwoners aan zet. In een gesprek met de kunstcommissie gaven inwoners punten aan de ontwerpen. De kunstcommissie voerde ook gesprekken met diverse schoolklassen op basis-, middelbaar- en speciaal onderwijs. Daarnaast werden het kindercollege, willekeurige huishoudens en de adviesgroep van het Zuidelijk Stationsgebied betrokken. 

 

Historische elementen als inspiratiebron

Uiteindelijk behaalde Atelier ARI, een kunstenaarsduo uit Rotterdam, de meeste punten met hun ontwerp ‘De Telepoort’. Zij mogen hun kunstwerk in het Zuidelijk Stationsgebied gaan realiseren. Als architect en kunstenaar maken Joyce de Grauw en Paul van den Berg creaties die op het snijvlak liggen van kunst en architectuur. De vormgeving van Goudse historische elementen vormden een inspiratiebron voor het schetsontwerp van de Telepoort, zoals het gewelfde dak van de Burgerhal van het stadhuis, de open paviljoen-structuur van de Visbanken en de portalen van de St. Janskerk. 

 

Leerlingen reageren verheugd: “Iconisch en cool voor foto’s”, “mooie koppeling tussen de oude vormen van gewelven en een futuristisch gevoel door de spiegelingen”. Een inwoner laat weten: “De Telepoort laat de verscheidenheid van de reizigers zien door het in facet geplaatste spiegelplafond”. En het kindercollege: “De Telepoort voelt als een optische illusie”.

 

Het schetsontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp op basis waarvan het kunstwerk gemaakt wordt. In het voorjaar 2022 zal het werk geplaatst worden in het vernieuwde stationsgebied. Persbericht gemeente Gouda

maandag 31 mei 2021

Energietransitie Gouda: meer onderzoek nodig

Er is meer onderzoek nodig voordat Gouda een keuze kan maken in welke buurt aardgas als eerste wordt vervangen voor een duurzaam alternatief. Dat is de voorlopige conclusie van Stedin, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Duurzaamheidsplatform Gouda, Gemeente Gouda en een afvaardiging van actieve bewoners uit de verkenningsbuurten vanuit Energiecoöperatie Gouda. Het vervolgonderzoek zal waarschijnlijk allereerst in Plaswijck en Middenwillens West met een ‘cluster grote panden’ plaats gaan vinden.

Gemeente Gouda onderzocht het afgelopen half jaar de aardgasvrije mogelijkheden in verkenningsbuurten Plaswijck, Slagenbuurt en Oud Achterwillens, Sport- en Molenbuurt, Kort Haarlem en Kadenbuurt. Deze verkenningen voerde de gemeente samen met de bovengenoemde partijen uit. Gezamenlijk vormen zij de regiegroep. Het doel van het onderzoek was een buurt aan te wijzen die het meest geschikt leek om al vóór 2030 aardgasvrij te worden. Deze buurt zou van ‘verkenningsbuurt’ worden omgedoopt tot ‘startbuurt’. Er zal nog geen startbuurt aangewezen worden.

Tijdens bijeenkomsten en enquêtes kwamen gemengde reacties naar voren. Naast een groep bewoners die vol enthousiasme het voortouw wil nemen, klonk ook de stem van een groep met grote zorgen. Ook had een grote groep bewoners twijfels, omdat in deze fase nog onduidelijkheden bestaan over de mogelijke alternatieven voor aardgas en de kosten. Met deze voorlopige conclusie wordt hieraan gehoor gegeven. Pas na verder gedegen onderzoek met hulp van de gemeente kunnen buurtbewoners daadwerkelijk overstappen op een schoon, betaalbaar en robuust alternatief voor aardgas. Omdat dit onderzoek met de grootste zorg moet gebeuren, lijkt het verstandiger om niet in vier, maar in twee buurten verder te verkennen. Zo kan per buurt meer aandacht worden besteed aan het proces.

Wethouder Hilde Niezen: “De klimaatverandering gaat steeds sneller, daarom is het  wezenlijk voor onze toekomst dat we de overstap maken naar duurzame energie.  Om de energietransitie goed uit te voeren vind ik  het erg belangrijk dat er draagvlak is bij bewoners. Wij hebben goed geluisterd naar de enthousiaste reacties van bewoners van de startbuurten, maar ook naar de twijfels en zorgen die er waren. Samen met de energiecoöperatie Gouda hebben we daarom gekozen voor meer onderzoek in de meest geschikte buurten, voordat we de stap zetten naar startbuurten.”

Vanaf 2022 gaan de partijen de verkenning hervatten in Plaswijck en Middenwillens West met een ‘cluster grote panden’ (rond het winkelcentrum). Op basis van de nu beschikbare informatie lijkt in dat gedeelte van Plaswijck een warmtenet met warmte uit de Reeuwijkse Plassen als bron (aquathermie) een mogelijke oplossing. In Middenwillens West lijkt een individuele oplossing het meest geschikt.

Eind 2021 zal de gemeente een knoop doorhakken over het vervolg van de verkenning. Tegelijk zal de gemeente voor de hele stad het isoleren, het besparen van energie en de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk stimuleren met adviezen, subsidies en andere regelingen. Daarmee hoopt de gemeente enthousiaste bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen en samen klimaatverandering tegen te gaan.

Meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij andere actieve bewoners en meepraten, -discussiëren en initiatief nemen rondom de energietransitie? Kijk dan op het community-platform www.energienetwerkgouda.nl. Meer informatie over de energietransitie en de verkenningsfase is te vinden op www.maakgoudaduurzaam.nl.


Persbericht gemeente Gouda

Groen licht nieuwbouw Kindcentrum Westergouwe

In de volgende bouwfase van Westergouwe, op de toekomstige locatie van het Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers, is het startschot voor de realisatie van de nieuwbouw voor het Kindcentrum gegeven door het tekenen van een afsprakenbrief. Op donderdag 27 mei tekenden de betrokken partijen Stichting Klasse, De Vier Windstreken, De Groeiling, Quadrant Kindercentra, Woonpartners Midden-Holland en gemeente Gouda. Hiermee slaan deze partijen de handen in één voor de realisatie van dit unieke concept voor ‘Leren, Spelen, Sporten en Wonen’ in Westergouwe.

Een toekomstbestendige school in een inclusieve wijk

Op deze locatie in Westergouwe zal een complex verschijnen waarin zowel een school, onder de samenwerkingsvlag van drie schoolbesturen, een kinderopvang, een sportzaal, een speelterrein èn 40 sociale woningen een plaats vinden.
Wethouders Thierry van Vugt (onderwijshuisvesting) en Rogier Tetteroo (ruimtelijke ordening, wonen) zijn nauw betrokken geweest bij het traject en tekenden de afspraken namens de gemeente. De andere ondertekenaars zijn: Frank Tigges, voorzitter CvB van Stichting Klasse; Diana Lorier-Kooi, voorzitter CvB van stichting PCPO De Vier Windstreken; Jan Kees Meindersma, voorzitter CvB van De Groeiling; Dirk-Peter van t Sant, directeur bestuurder van Quadrant Kindercentra en René Mascini, directeur bestuurder van Woonpartners Midden Holland. Met de voorgenomen nieuwbouw krijgt Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers op termijn een permanente onderkomen in Westergouwe.

Op dit moment werken de partijen al aan het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwbouw. De planning is, dat in het najaar architecten aan het werk kunnen met het vormgeven van de wensen en ideeën. Het is de bedoeling dat KC De Ontdekkingsreiziger in 2025 de deuren opent

Wethouder Thierry van Vugt: “KC De Ontdekkingsreizigers heeft op de huidige, tijdelijke locatie al een belangrijke functie in de wijk verworven. In de duurzame nieuwbouw komen drie basisscholen en kinderopvang definitief onder één dak samen. Een voorbeeld voor Gouda, en volledig passend in het perspectief van een inclusieve woonwijk.”

Wethouder Rogier Tetteroo: “Naast de kinderen en hun ouders is dit straks ook voor andere organisaties een ontmoetingsplek. Het nieuwe gebouw wordt echt een centrale ontmoetingsplek in de wijk, waar ook woningen bijkomen en sport- en spelvoorzieningen. De ondertekening van de afsprakenbrief is daarvan een tastbaar symbool.”

De bestuurders van Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers: “Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is een uniek concept in Gouda, waarin drie schoolbesturen en een kinderopvangorganisatie samenwerken. Met de geplande nieuwbouw zetten Stichting Klasse, De Vier Windstreken, De Groeiling en Quadrant Kindercentra, samen met de gemeente, een volgende stap in de ontwikkeling van het kindcentrum in Westergouwe, waar eigentijds onderwijs en goede kinderopvang samenkomen.”

“Woonpartners Midden-Holland heeft al eerder ervaring opgedaan met het realiseren van een gebouw met gemengde functies. In Gouda Oost hebben we de multifunctionele accommodatie gebouwd, samen met ondermeer Stichting Klasse voor basisschool Wereldwijs, inclusief een kinderdagverblijf en sociale huurwoningen. We vinden het belangrijk dat jonge kinderen en jongeren in hun eigen wijk onderwijs en ondersteuning krijgen. De combinatie met 40 huurwoningen is een plusje in het project. We werken daar graag aan mee. De ondertekening is weer een stap verder in de ontwikkeling van een nieuw project” aldus René Mascini, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland.


Persbericht gemeente Gouda

woensdag 12 mei 2021

Nieuwe kansen voor stadhuis Gouda

Het college van burgemeester en wethouders wil het iconische stadhuis op de Markt een nieuwe invulling geven. Deze mogelijkheid doet zich voor omdat de samenwerking met de vorige huurder, Teka Groep, voortijdig is beëindigd. In samenwerking met Museum Gouda, de Sint Janskerk en de Waag wordt er gewerkt aan een plan, waarbij het stadhuis een functie krijgt met meer maatschappelijke betekenis én waarbij de verbinding met de stad wordt versterkt. Ook de gemeenteraad, inwoners en organisaties worden betrokken bij de ontwikkeling van het plan.

De komende maanden worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de toekomstige functie en hoe het stadhuis wordt beleefd als rijksmonument in het hart van de stad. Wethouder Thierry van Vugt (vastgoed, cultuur en erfgoed): “Wij willen inwoners en organisaties vragen om mee te denken over de nieuwe invulling en hoe we het stadhuis door willen geven aan toekomstige generaties. Hierbij vormt het cultuurhistorische verhaal van het stadhuis – vanuit het verleden naar het heden – natuurlijk een belangrijke rol, net als de verbinding met de andere cultuurhistorische parels in de stad. Ons prachtige Goudse stadhuis, bekend tot ver over de gemeentegrenzen, verdient het om als middelpunt van onze stad ook midden in de Goudse samenleving te staan.” Naast de nieuwe invulling onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden voor verduurzaming en toegankelijkheid van het monument.

Verbinding cultuurhistorische as
Om de verbinding met de stad te versterken wordt gezocht naar een samenwerking met drie andere lokale cultuurhistorische partijen: Museum Gouda, de Sint Janskerk en de Waag. Het college heeft ook de wens om kennis van buiten de stad naar Gouda te halen. Deze experts hebben een externe blik en kunnen als ambassadeur optreden voor de nieuwe invulling van het stadhuis op (inter)nationale schaal. Marc de Beyer van Museum Gouda is blij met de samenwerking: “Het behouden van de grote cultuurhistorische waarde van het gebouw vergroot de aantrekkelijkheid van Gouda. We vinden het daarom belangrijk om ons in te zetten voor een open en toegankelijk stadhuis, dat in verbinding staat met andere Goudse bezienswaardigheden.”

Tijdelijke invulling
Volgens planning moet het nieuwe concept later dit jaar gereed zijn. Thierry van Vugt: “Het zou prachtig zijn als het concept gereed is in 2022, het jaar dat we 750 jaar stadsrechten vieren.” Inmiddels is ook het tijdelijk beheer van het stadhuis georganiseerd. “Hierdoor kunnen huwelijken in de meeste gevallen gewoon doorgaan en kan het stadhuis bezoekers ontvangen, zodra de coronamaatregelen dit toestaan”, aldus Van Vugt. 

Het voorstel wordt op woensdag 16 juni 2021 besproken in de gemeenteraad.


Persbericht gemeente Gouda


woensdag 21 april 2021

Verlenging opvang dakloze mensen in Best Western hotel Gouda

Het college van BenW heeft afgelopen dinsdag (20 april 2021) besloten om de extra tijdelijke opvang van dakloze mensen in het Best Western hotel te verlengen tot en met juli 2021. Dit betekent dat het hotel, naast reguliere gasten, ook de komende maanden nog een aantal dakloze mensen opvangt.

Vanwege de corona-maatregelen is het niet mogelijk alle mensen in de reguliere opvang van het Leger des Heils te huisvesten. Daarom verblijft er sinds december 2020 een groep dakloze mensen in het hotel. In het voorjaar van 2020 is er ook al een groep dakloze mensen in het Best Western opgevangen.

Goede samenwerking
Wethouder Corine Dijkstra (ChristenUnie) is blij met de verlenging: “Sinds de uitbraak van corona zien we dat de vraag naar opvang toeneemt. Mensen kunnen vanwege het besmettingsgevaar minder gemakkelijk door hun omgeving worden opgevangen. Ook zorgen spanningen thuis ervoor dat er meer mensen op straat komen. Dankzij de goede samenwerking met het Leger des Heils en het Best Western hotel hebben we toch iedereen volgens de coronarichtlijnen onderdak kunnen bieden”.

Het Leger des Heils verzorgt in Gouda de opvang van dakloze mensen. Johanna van den Andel, regiomanager bij het Leger des Heils: "Wij zijn blij dat de gemeente deze keuze heeft gemaakt zodat mensen die echt in nood zijn zich kunnen blijven melden bij het Centraal meldpunt dak- en thuislozen. Het meldpunt heeft daarmee een belangrijke rol in de toeleiding naar opvang".

Aanpak dakloosheid
Samen met de regiogemeenten in Midden Holland werkt Gouda aan de vernieuwing van de aanpak van dakloosheid. Dit sluit ook mooi aan op de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’. Zo is in januari 2021 het Centraal meldpunt dak- en thuislozen gestart aan de Boelekade 1-3 in Gouda. Met dit meldpunt, wil de regio Midden-Holland één plek bieden waar dak- en thuisloze mensen vanaf 23 jaar terecht kunnen, zodat er sneller en beter hulp geboden kan worden.


Persbericht gemeente Gouda


zaterdag 10 april 2021

Minimaal 100 nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s in Gouda

Bezitters van elektrische auto’s zijn straks gegarandeerd van een oplaadplek op maximaal 250 meter van hun woning.  Deze laadpunten worden door ENGIE gerealiseerd aan wie de aanbesteding is gegund.  De komende drie jaar komen er  minimaal 100 openbare laadpunten bij voor elektrische auto’s in Gouda, bovenop de huidige 150.

Lage prijs

Naast de beschikbaarheid van laadpalen was ook een lage prijs een belangrijk uitgangspunt in de aanbesteding. Gouda behoudt het vaste lage tarief van 31 cent per kWh (inclusief btw). “We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen om elektrisch te rijden”, licht de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) namens de 30 deelnemende gemeenten* toe. “Zo zorgen we voor schone lucht in de stad en dragen we bij aan het realiseren van onze klimaatdoelen.”

De laadpalen leveren 100 procent Nederlandse groene stroom, die voor een groot deel is opgewekt door lokale windmolens en zonnepanelen. Nieuwe laadpalen zullen worden voorzien van slimme laadtechnieken, waardoor ze pieken en dalen in het stroomnet op kunnen vangen. Elektrische auto’s kunnen op die manier bij gaan dragen aan het stabiel maken van het energienet, verwacht Bonte. “We versnellen daarmee de transitie naar duurzame energiebronnen. Zo wordt het op termijn mogelijk, als er even wat minder energie beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat het minder hard waait of de zon niet schijnt, vanuit de accu van de elektrische auto’s tijdelijk energie terug te leveren aan het net.”

 

4000 laadpunten

De aanbesteding in de regio Rotterdam is de grootste aanbesteding voor openbare oplaadpunten in Nederland. De gemeente Rotterdam organiseerde de aanbesteding ook namens 29 andere Zuid-Hollandse gemeenten. De aanvraag van een openbare laadpaal gaat in alle deelnemende gemeenten via de website www.laadpaalnodig.nl. Gebruikers van de laadpalen kunnen de laadsessies zowel starten en stoppen en betalen via een laadpas als via de app. In alle 30 gemeenten samen worden er de komende drie jaar naar verwachting 4000 nieuwe laadpunten geplaatst.

Winnaar 

De aanbesteding is gewonnen door ENGIE, door hun aandacht voor duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, datagestuurde groeianalyses, innovaties en efficiëntie. Met het plaatsen van laadpalen draagt ENGIE in Goudaen de 29 andere gemeenten bij aan de ambities om ervoor te zorgen dat elektrisch rijders straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. 

 

*Deelnemende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bodegraven-Reeuwijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Gouda, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer, Zuidplas.


Persbericht gemeente Gouda

maandag 15 maart 2021

Gemeente Gouda maakt tijdelijke terrassen mogelijk

Het college heeft besloten de tijdelijke terrasuitbreiding ook dit terrasseizoen toe te staan. Wanneer de horeca weer open gaat, kan een horecaondernemer in Gouda zijn terras tijdelijk uitbreiden of een terras maken. Het college vindt het belangrijk dat de horecaondernemers perspectief houden op omzet. Maar daarnaast ook om de lokale economie vitaal te houden en een bijdrage te leveren aan combinatiebezoek aan de stad, wat ook van groot belang is voor de detailhandel en de culturele sector. De tijdelijke terrassen kunnen hieraan bijdragen, zodra de horeca weer open gaat.

Wethouder Thierry van Vugt (binnenstad, welstand): “De horeca ligt al maanden zo goed als stil en deze sector wordt extra getroffen door de coronacrisis. Ook bij een gedeeltelijke opening van de horeca zullen horecaondernemers het zwaar hebben. Vorig jaar heeft de tijdelijke uitbreiding het omzetverlies van de horeca als gevolg van de coronacrisis beperkt, in het bijzonder voor de dag- en avondhoreca. Daarom ben ik blij dat we deze ondernemers kunnen ondersteunen door ze ook dit terrasseizoen de mogelijkheid te bieden hun terrassen tijdelijk te kunnen uitschuiven.”

Lennart van Gastel (voorzitter KHN afdeling Gouda): “Ruimte voor ondernemerschap bepaalt de vitaliteit van de binnenstad van de toekomst!”

Ook centrummanager Hans van Aalst is blij met het besluit. “Het is goed dat de gemeente ruimte biedt voor ondernemerschap in deze lastige tijd. Horeca en winkeliers hebben elkaar nodig.”

Tijdelijke terrassen
Om de horeca te steunen heeft het college besloten om een tijdelijke terrasuitbreiding mogelijk te maken  vanaf het moment dat het kabinet het toestaat tot en met 31 oktober 2021. Wanneer de horeca weer open gaat, kan een horecaondernemer in Gouda zijn terras tijdelijk uitbreiden of een terras maken.

Horecaondernemers moeten een akkoordverklaring van de gemeente ontvangen voor het plaatsen van tijdelijke terrassen. De tijdelijke terrasruimte betreft maximaal een verdubbeling van het aantal vierkante meters terras dat een horecagelegenheid normaal heeft. Voor sommige horeca-inrichtingen op locaties buiten de Markt kan dit ertoe leiden dat ze slechts een gering tijdelijk terras kunnen plaatsen. De gemeente maakt maatwerk mogelijk bij de tijdelijke terrasuitbreiding van deze horeca-inrichtingen. De horecaondernemer moet het plaatsen van tijdelijke terrassen afstemmen met buurtbewoners en gebruikers van de omliggende panden. Leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid moet met de tijdelijke terrasuitbreiding gegarandeerd zijn. Vanzelfsprekend moet het tijdelijk uitbreiden van de terrassen gebeuren binnen de maatregelen die continue genomen worden om het risico op besmettingen met Covid-19 te doen afnemen.Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 5 maart 2021

Gouda sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem

Gemeente Gouda is vanaf nu aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dat betekent dat de gemeente nu rechtstreeks de anonieme signalen over criminaliteit van MMA ontvangt. Op die manier kan de gemeente onder andere sneller ingrijpen en daarmee de veiligheid in de gemeente vergroten. Naast gemeente Gouda hebben andere gemeenten in het district Alphen aan den Rijn – Gouda zich ook aangesloten. Op die manier kan een regionaal waterbed effect worden voorkomen.

Burgemeester Verhoeve: “Het effectief aanpakken van criminaliteit kan niet zonder de hulp van onze inwoners. Zij zijn de ogen en oren van onze stad. En wanneer inwoners de meldingen niet bij de politie willen of durven doen, kunnen ze MMA bellen. Een melding bij MMA is absoluut anoniem. Door het aansluiten van de gemeente bij MMA, ontvangt de gemeente zelf ook deze anonieme meldingen. Daar waar een melding voor politie mogelijk niet altijd aanleiding geeft tot actie, kan de gemeente hier veel mee. Of door direct in te grijpen of door een beeld te krijgen wat er speelt in de stad. En melden loont en kan erger voorkomen. Zo zijn door een eerdere anonieme melding in de berging van een woning 56 flessen lachgas aangetroffen. De flessen zijn na aantreffen direct verwijderd. Lachgasflessen zijn extreem explosiegevaarlijk. Het had heel anders kunnen aflopen in die woonwijk. Ik roep iedereen op, maak melding van situaties die niet kloppen. Bij de politie of anders bij MMA. Samen kunnen we de aanpak van ondermijnende criminaliteit versterken.”

Anoniem melden
MMA is 7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.


Persbericht gemeente Gouda

maandag 15 februari 2021

Winter in Gouda

De Sint-Janskerk in de volle zon

De afgelopen week was het onverwacht een prachtige winterse week. Ofschoon het voor een deel van onze inwoners door de sneeuw en gladheid niet of nauwelijks mogelijk was om naar buiten te gaan, wat natuurlijk vervelend was, hebben velen genoten van de sneeuw en later ook van het ijs. Wat was het genieten op/bij o.a. de Breevaart en de Reeuwijkse Plassen.

Omdat beelden in dit geval veel meer zeggen dan woorden heb ik een foto rapportage gemaakt en een deel daarvan wil ik graag met jullie delen.


Walmolenerf (tuinzijde)
Haastrechtse molen
Waaiersluis
"Hollandse winter"
Ghandiweg (tuinzijde langs de Voorwillensweg)
Boschpolderstraat (achterzijde)
Steinse Groen
Bentpoldererf (tuinzijde)
Voorwillenseweg
Houtmansgracht / Lange Tiendeweg
Stadhuis op Markt op zaterdag


Sint Janskerk


Breevaart
Vrijhoef Plas

Goudse Hout
Restaurant 't Vaantje
't witte huis
Elfhoeven Plas
Zilverreigers

Gezellig samen schaatsen
woensdag 10 februari 2021

Geen marktgelden voor gedupeerde marktondernemers

Marktondernemers die momenteel door de coronabeperkingen geen gebruik kunnen maken van hun standplaats in Gouda, hoeven geen marktgeld te betalen. Dat heeft het college van BenW besloten. Deze regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf half december en zal gelden tot het moment dat de ondernemers weer op de warenmarkt mogen staan.

Wethouder Thierry van Vugt (Binnenstad): “Vanaf het begin van de coronacrisis heeft Gouda haar wekelijkse boodschappen op de warenmarkt kunnen doen. Dit is niet in alle steden in Nederland het geval geweest. In goed overleg met de marktmeester en de marktkooplieden werd er zorgvuldig met de coronamaatregelen omgegaan. Sinds medio december is de warenmarkt een stuk kleiner geworden door aanscherping van de sectoren vanuit het kabinet. Het college vindt het niet meer dan redelijk dat de getroffen ondernemers daarvoor gecompenseerd worden.”

Half december 2020 zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Vanaf dat moment moesten alle winkels, behalve de foodsector en de drogisterijen, de deuren sluiten. Als gevolg daarvan mochten vanaf dat moment op de warenmarkt alleen nog de kooplieden in de foodsector verschijnen. In Gouda kunnen 16 ondernemers met een vaste standplaats hun plaats voorlopig niet meer innemen. Van deze 16 ondernemers hebben er 5 een vaste standplaats op twee verschillende markten in Gouda. In totaal gaat het om 22 standplaatsen. Ondernemers met personeel kunnen ook gebruik maken van het steunpakket van de rijksoverheid. Die compensatie geldt echter niet voor andere kosten zoals de marktgelden.


Persbericht gemeente Gouda