vrijdag 25 september 2009

Samenwerkingsovereenkomst voor nieuw stationsgebied

De gemeente Gouda werkt samen met haar partners ProRail en NS Poort aan de Spoorzone Gouda. Een belangrijke stap voor het nieuwe stationsgebied is vandaag gezet door de ondertekening van een overeenkomst. Hierin worden concrete uitvoeringsafspraken gemaakt over de bouw, voorzieningen en dagelijks beheer van het gebied.

Het huidige stationsgebied wordt de komende jaren omgebouwd tot een nieuw en aantrekkelijk vervoersknooppunt. Daarom worden bestaande voorzieningen verplaatst of vervangen om ruimte te maken voor de nieuwe ontwikkelingen.

Voor fietsers worden bijvoorbeeld tijdelijke fietsenstallingen gemaakt voor gebruik tijdens de bouw (bewaakte en onbewaakte stallingen). Daarnaast is vastgelegd dat de stallingscapaciteit voor fietsen vergroot wordt. Ook zijn bouwafspraken voor veilige toegangsroutes voor voetgangers, fietsers en auto's vastgelegd.

In december 2008 ondertekenden de gemeente Gouda en NS Poort al contracten voor de ontwikkelingen in het noordelijk stationsgebied en het Huis van de Stad.

Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 22 september 2009

Vingerafdruk in reisdocumenten verplicht


Sinds maandag 21 september is de gemeente verplicht om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten en identiteitskaarten. Wethouder Harro Janssen (publiekszaken) heeft maandag als één van eerste inwoners van Gouda zijn vingerafdrukken afgegeven bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. Hiermee gaat hij fraude en misbruik van zijn identiteit tegen. Quote Harro: “Een identiteitsbewijs is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zo moet je je op elk moment van de dag kunnen identificeren. Het bewijst wie je bent. Misbruik en fraude van deze identiteit heeft grote, vaak persoonlijke gevolgen. Als ik dit met het afgeven van mijn vingerafdrukken kan tegengaan doe ik dat graag “.

(Persbericht Gemeente Gouda)

donderdag 10 september 2009

Gouda neemt maatregelen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid

Wethouder Marion Suijker (Gouda, werkgelegenheid) heeft namens de regio Midden-Holland op 9 september een convenant getekend met staatssecretaris SZW, Jetta Klijnsma, voor bestrijding van de regionale jeugdwerkloosheid. In het convenant staan allerlei acties die Midden Holland gaat ondernemen om de werkloosheid onder jongeren tegen te gaan. De regio krijgt voor 2009 €800.000 van het rijk voor de uitvoering.

De gemeenten, het UWV Werkbedrijf, werkgevers in de regio en het MBO-onderwijs hebben de handen ineen geslagen om te voorkomen dat jongeren tijdens de crisis thuis zitten en daarmee de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen. Afgesproken is bijvoorbeeld dat onderwijsinstellingen en leerbedrijven jongeren extra gaan stimuleren om langer door te leren en daarbij te kiezen voor een studierichting die opleidt voor beroepen die de meeste kansen bieden. Een andere actie is dat bedrijven jongeren tot 27 jaar een trainee-baan aanbieden als zij door de crisis geen baan kunnen vinden.

Jongeren die besluiten niet een baan te zoeken of waarbij dat niet direct lukt, kunnen zich melden bij het Jongerenloket. Dit loket is telefonisch te benaderen via (0182) 781 640. Hier krijgen zij via een aanbod op maat alle kansen om aan het werk te gaan.

Werken aan kwaliteiten

Gemeenten, onderwijs en werkgevers in de regio Midden-Holland zetten tevens zich in om jongeren die de aansluiting met werk of school (dreigen te) verliezen, individueel te begeleiden of via een werk-leeraanbod betere kans te laten maken op een baan. “We doen dit omdat het van belang is dat jongeren die nu nog geen baan kunnen vinden wél blijven werken aan hun kwaliteiten. Door de maatregelen willen we ze werkervaring en scholing meegeven waarmee ze straks de arbeidsmarkt op kunnen”, aldus wethouder Marion Suijker. “We moeten alles in het werk stellen om jongeren aan het werk te krijgen en te houden. Zij zijn de toekomst.”

Regionaal Actieplan

Midden-Holland krijgt van het rijk 800.000 euro extra voor regionale activiteiten om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. In het 'Convenant Sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid' en de 'Intentieverklaring (Samen)Werken in de regio Midden-Holland' (2007) hebben regionale overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers afspraken gemaakt en doelen vastgelegd wat zij tussen 2007 en 2010 concreet gaan doen. Het Regionaal Actieplan is hiervan een nadere uitwerking.

Persbericht, 10 september 2009

Colleges van Gouda en Waddinxveen sluiten een convenant

Colleges van Gouda en Waddinxveen sluiten een convenant om in de periode tot voorjaar 2011 de haalbaarheid van niet vrijblijvende samenwerking c.q. samenvoeging te onderzoeken.

Op 23 juni 2009 zijn in het regulier overleg tussen de colleges van Waddinxveen en Gouda afspraken vastgelegd met betrekking tot het vervolgproces bestuurlijke toekomst voor beide gemeenten.
Deze afspraken zijn verwoord in een Convenant en in meer detail uitgewerkt in een Procesaanpak Bestuurlijke Toekomst voor de periode september 2009- voorjaar 2011.

Met de gevraagde bekrachtiging van Convenant en Procesaanpak – begin oktober - door de beide raden wordt de verdere samenwerking geformaliseerd en wordt vastgelegd welke acties worden ondernomen in het proces richting bestuurlijke toekomst.

Aan het eind van de planperiode (2011) besluiten de raden of een fusietraject conform de wet ARHI in gang zal worden gezet of dat een vorm van niet-vrijblijvende samenwerking zal worden voortgezet.
In de vergadering van 8 september 2009 hebben de colleges van B&W van Waddinxveen en Gouda besloten in te stemmen met Convenant en Procesaanpak en deze ter instemming aan de raden voor te leggen.

Persbericht Gemeente Gouda, 10 september 2009

maandag 7 september 2009

Protest tegen straatterreur in Gouda

Het burgerinitiatief Gouda's Glorie organiseert op vrijdagavond 18 september a.s. een stadwandeling door de wijken van Gouda. De wandeling is een protest om aandacht te vragen voor de toenemende onveiligheid op straat en de straatterreur van "jongeren".

De wandeling start 20.00 uur vanaf Klein Amerika. Een groep inwoners van Gouda is het zat dat er nauwelijks werk wordt gemaakt van de aanpak van overlastgevende jongeren en gaat de straat op. De Gouwenaars hebben volgens een woordvoerder dagelijks te maken met intimidatie, bedreiging en geweld. De politie en de gemeente doen volgens hen te weinig. Zij vinden ook dat burgemeester Cornelis zijn biezen moet pakken omdat ze hem 'boterzacht' vinden.

Bron: AD, 7 september 2009

donderdag 3 september 2009

Trots op Nederland in Gouda


Trots op Nederland wil in Gouda mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkeizingen in 2010. Een lokale afdeling is in de maak.
Eerder was al bekend dat "TON" ook meedoet in de gemeente Zuidplas. Dit is de gemeente die volgend jaar ontstaat uit Moordrecht, Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle

woensdag 2 september 2009

Bouwbedrijf STRABAG gaat Huis van de Stad bouwen


STRABAG is uit de Europese aanbesteding voor de bouw van het nieuwe stadhuis als beste naar voren gekomen. Het betekent een volgende stap in de realisatie van het Huis van de Stad. Volgens de huidige planning gaat voorjaar 2010 de bouw van start.

STRABAG SE is een Europees bouwconcern dat hoofdzakelijk in de Benelux opereert, met een hoofdkantoor in Oostenrijk. In Nederland werkt STRABAG vanuit een vestiging in Vlaardingen. Zij zijn uit de aanbesteding gekomen als partij die in opdracht van ontwikkelaar NS Poort de bouw van het Huis van de Stad gaat realiseren. De installateur wordt het landelijk opererende bedrijf Unica met een vestiging in Bodegraven, aangestuurd door STRABAG.

Start voorbereidingen
De voorbereidende bouwwerkzaamheden - die de bouw van het Huis van de Stad mogelijk maken - zijn juni dit jaar al gestart. Zo is de Burgemeester Jamessingel tijdelijk verlegd en gaat er een bouwweg komen om zo de bouwactiviteiten te kunnen uitvoeren. Rond de jaarwisseling worden de huidige fietsenstallingen aan de Bloemendaalzijde verplaatst in verband met opslagruimte van bouwmaterialen. Dit betekent dat treinreizigers en bezoekers tijdelijk met overlast te maken hebben tijdens de bouw.

Samenwerken en ontmoeten
Met de bouw van het Huis van de Stad wordt de dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen verbeterd, doordat bijna alle diensten op één locatie zitten. Het nieuwe stadhuis is dé plek waar burgers en de gemeente Gouda samenwerken en elkaar ontmoeten.

Ontwikkelaar
De ontwikkelaar van het Huis van de Stad is NS Poort. Dit bedrijf is onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen en ontwikkelt, beheert en exploiteert stationsgebieden. NS Poort wil graag aangename en sociaal veilige stationsgebieden ontwikkelen. Het te bouwen Huis van de Stad past goed in deze ambitie: het zorgt voor levendigheid in het gebied en is bovendien goed bereikbaar met alle vormen van vervoer.

(Persbericht gemeente Gouda)