donderdag 20 november 2014

Bouwinvest wil Winkelcentrum Goverwelle in Gouda moderniseren


Winkelcentrum Goverwelle in Gouda wil gaan revitaliseren. De eigenaar Bouwinvest van het winkelcentrum heeft op 17 november hiervoor een intentieovereenkomst met de gemeente Gouda gesloten. Het gemeenschappelijk doel is de versterking van het winkelaanbod en aantrekkelijkheid van het winkelcentrum o.a. door het toevoegen van een discount supermarkt.
Winkelcentrum Goverwelle is eind vorige eeuw ontwikkeld en vervult een belangrijke centrum-/winkelfunctie in deze Goudse wijk. Door veranderende winkelvoorkeuren en andere retailontwikkelingen is nu het moment aangebroken om een verkenning te doen naar modernisering. Bouwinvest gaat in samenspraak met gemeente Gouda plannen ontwikkelen om het winkelcentrum door te ontwikkelen voor de toekomst.
Wethouder Tetteroo (ruimtelijke ontwikkeling) is blij dat de eigenaar deze stap gezet heeft: “Dit is een belangrijke impuls voor de levendigheid en de attractiviteit van deze wijk. De wijk en de inwoners verdienen het.” Collin Boelhouwer, Hoofd Asset Management Winkels van Bouwinvest denkt daar net zo over.
Het plan wordt namens Bouwinvest door Centrum Projecten begeleid die hier veel ervaring mee heeft. Centrum Projecten gaat met de plannen bij de ondernemers en omwonenden langs voordat ze in procedure gaan.
De verwachting is dat in 2015 de plannen vorm gegeven kunnen worden en afhankelijk van vergunningen is de intentie dat in 2016 de vernieuwing kan starten.

Persbericht gemeente Gouda

De gemeente Gouda organiseert Kindergemeenteraad

Op 25 november as zijn voor één dag de kinderen de baas in Gouda. Samen met Madurodam en ProDemos organiseert de gemeente die dag namelijk een Kindergemeenteraad. Leerlingen van verschillende basisscholen nemen voor één dag plaats op de stoel van gemeenteraadslid. Ze dragen projecten voor die zij in de weken voorafgaand aan de raadsvergadering in hun klas hebben voorbereid. Tijdens de afsluitende vergadering nemen de kinderen zelf een politiek besluit over de plannen. Het plan dat de meerderheid van alle stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd.  Hiervoor stelt Madurodam € 2.000 beschikbaar.
Een kindergemeenteraad is een goede manier om kinderen meer te leren over de lokale politiek en ze te laten ervaren dat ze daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Door zelf een dag op de stoel van een raadslid te zitten, ervaren ze hoe het is om democratisch tot beslissingen te komen.
De dag wordt om 18.00 uur afgesloten met de Kindergemeenteraadsvergadering, voorgezeten door burgemeester Milo Schoenmaker. Belangstellenden zijn van harte welkom om hier de spannende discussie te volgen die moet leiden tot de keuze voor één van de plannen.
Nationale Madurodamraad
Madurodam en ProDemos organiseren in de periode oktober -december 2014 in de 12 provincies van Nederland 12 Kindergemeenteraden. Uit de 12 Kindergemeenteraden worden 12 Madurodambassadeurs gekozen. Deze 12 basisschoolleerlingen uit groep 8 vertegenwoordigen hun provincie in Madurodam en Madurodam in hun provincie. Het College van B&W van Madurodam en de 12 Madurodambassadeurs vormen samen de Nationale Madurodamraad. Naast de realisatie van het winnende kinderproject wordt in elke provincie een goed doel door de kinderen gekozen dat door Madurodam gesteund gaat worden. De kindergemeenteraden, de realisatie van de 12 winnende kinderprojecten en de 12 goede doelen die de gemeentes voordragen worden door Madurodam gefinancierd.
Madurodam
Madurodam, opgericht in 1952 als fondsenwerver en promotieplatform voor het goede doel, schenkt haar opbrengsten aan goede doelen voor kinderen. Madurodam richt haar steun op drie thema’s: ‘Leuk Leren’, ‘Feest voor iedereen’ en ‘Beter Buitenspelen’. Deze thema’s sluiten goed aan bij het park Madurodam waar kinderen spelenderwijs ontdekken, leren en plezier beleven. De samenwerking met ProDemos en het organiseren van 12 Kindergemeenteraden sluit goed aan bij het thema ‘leuk leren’. www.madurodam.nl
ProDemos
ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa. www.prodemos.nl   

Persbericht gemeente Gouda

donderdag 13 november 2014

Landelijke intocht Sinterklaas in Gouda wordt groot kinderfeest

De landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda op zaterdag 15 november belooft een geweldig kinderfeest te worden. Er worden zo’n 40.000 bezoekers verwacht. Om 12.00 uur zet Sinterklaas voet aan wal op de IJsselkade en rijdt daarna met zijn Pieten een prachtige Sinterklaasroute door de monumentale binnenstad van Gouda naar het historische Stadhuis.
De route loopt via de Westhaven, Hoge Gouwe, Lange - en Korte Groenendaal naar de Markt. Op de IJsselkade ontvangen burgemeester Milo Schoenmaker en kinderburgemeester Dieuwertje Kerkhoven rond 12.30 uur de Goedheiligman en zijn gevolg. Bezoekers worden vanwege de drukte verzocht om van te voren een plek te kiezen en hier te blijven staan gedurende de intocht.
Goudse binnenstad vol activiteiten
Tijdens en na de intocht zijn er nog tal van activiteiten in de binnenstad. Zo is er een Pietenschool, kunnen kinderen met bootjes varen, kijken naar de show van Piet en Pieternel, acrobatische Pieten bewonderen, dansen met een dansstudio en nog veel meer. Door de compacte binnenstad is alles op loopafstand te bezoeken.
Bereikbaarheid Gouda
Gouda ligt centraal in de Randstad en is uitstekend bereikbaar per trein, zowel per intercity als sprinter. De binnenstad ligt op loopafstand van het station. Bezoekers die met de auto komen, worden bij binnenkomst verwezen naar speciale (gratis) parkeerplaatsen net buiten het centrum. Hiervandaan rijden gratis pendelbussen naar het centrum. Parkeergarages in de binnenstad zijn wel bereikbaar. Gemotoriseerd verkeer kan van 8.00 tot 16.00 uur niet binnen de singels komen en voor fietsers is dat tussen 10.00 en 14.00 uur. Net buiten de singels zijn voor fietsers speciale fietsenstallingen ingericht. Alle winkels in de binnenstad zijn gewoon open. Winkels langs de route zijn tijdens de intocht minder goed bereikbaar vanwege de drukte.
Meer informatie
Alles over de sinterklaasintocht is te vinden op www.sinterklaasgouda.nl. Het laatste nieuws over de intocht is te volgen op Twitter @SintinGouda (#SintinGouda) of Facebook: www.facebook.com/SintinGouda.
Persbericht gemeente Gouda

donderdag 23 oktober 2014

Contractondertekening Beschermd wonen in Gouda

Gouda is als centrumgemeente verantwoordelijk om Beschermd Wonen te regelen voor de regio Midden Holland. Hiervoor zijn nu afspraken gemaakt met de huidige aanbieders van het beschermd wonen: Eleos, Kwintes en Leger des Heils. Op 5 november vindt ter afsluiting van de onderhandelingen nog een formeel tekenmoment in het Huis van de Stad plaats. 
Met het afsluiten van de contracten is Gouda  één van de eerste gemeenten in Nederland die de inkooponderhandelingen voor Beschermd Wonen heeft afgerond. Van de 4 grote inkooptrajecten in het sociaal domein, als gevolg van de decentralisaties, zijn er nu 3 afgerond.
Beschermd wonen is bedoeld voor personen vanaf 18 jaar met een psychiatrische stoornis die tijdelijk of voor een langere periode niet meer zelfstandig kunnen wonen. De doelgroep is heel divers: van jongeren met een autisme stoornis tot aan uitbehandelde verslaafden. Over het algemeen hebben alle bewoners van het beschermd wonen een verleden in de GGZ achter de rug. Behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis heeft niet geleid tot resultaat of men is na behandeling nog niet in staat zelfstandig te wonen. Er is sprake van een zeer kwetsbare groep in de samenleving.
Eleos, Kwintes en het Leger des Heils bieden nu al beschermd wonen aan bewoners uit Gouda en omliggende gemeenten. Met het afsluiten van de contracten is de zorg aan deze kwetsbare doelgroep vanaf 1 januari gegarandeerd. Bestaande cliënten behouden hun rechten voor in ieder geval 5 jaar of als dat korter is, voor de duur van hun indicatie. Voor inwoners die hun zorg met een PGB zelf inkopen, geldt dat het PGB voor beschermd wonen maximaal één jaar lang onder het overgangsrecht valt, dus alleen in 2015. In de loop van 2015 gaat het gemeentelijk Wmo loket met alle PGB houders van beschermd wonen in gesprek over de vervolginvulling van hun indicatie.
Vanaf 1 januari is het Wmo-loket van gemeente Gouda de toegang tot beschermd wonen in de regio. De deelnemende gemeenten zijn Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.

Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 17 oktober 2014

ChristenUnie Gouda stelt vragen over fietsveiligheid

Artikel 38 vragen over fietsveiligheid

Toelichting:
In de collegeberichten van 9 september 2014 wordt genoemd dat het college zoekt naar slimme mogelijkheden om knelpunten op te lossen met betrekking tot fietsveiligheid. Dat er knelpunten zijn met betrekking tot de fietsveiligheid in Gouda blijkt uit het rapport van de Fietsersbond (brief 16 april 2014). Gouda was met de voormalige wethouder mevr. Ruwhof een warm pleitbezorger van School op Seef waarbij gemeenten samen met scholen werken aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Vragen:
1.     Wat is de mening van het college met betrekking tot de zorgplicht voor weggebruikers en met name voor jeugdigen onder de 18 jaar?
2.     Op welke manier wil het college deze zorgplicht vorm geven en is hier budget voor beschikbaar?
3.     Welke minimale criteria stelt het college aan een verkeersveilige schoolomgeving? Hierbij valt te denken aan de aan en afvoerroute van fietsers, verkeersborden of signalering in de omgeving van scholen.
4.     Wat verstaat het college onder ‘slimme mogelijkheden om knelpunten op te lossen’ en op welke manier worden suggesties van burgers en/of scholen hierbij meegenomen?
Ter illustratie:
5.     Hoe waardeert het college het initiatief, media januari 2014, van de Pr. Julianaschool (Burg. Martenssingel) om te komen tot een meer verkeersveilige schoolomgeving?
6.     Kan het college aangeven waarom de eerder besproken oplossing van een fietsontsluiting op de hoek Burg. Martenssingel en Zoutmanstraat op een later moment toch is afgewezen?
7.     Hoe waardeert het college de reactie: ‘verkeersveiligheid zit niet in materiele zaken, maar in het gedrag van kinderen en educatie (verantwoordelijkheid ouders en school)’ zoals verwoord door gemeente Gouda aan de Pr. Julianaschool?
8.     Op welke manier wil het college de zorgplicht, in deze concrete situatie met betrekking tot een verkeersveilige schoolomgeving, concretiseren?
9.     Is het college op de hoogte van evt. vergelijkbare situaties waarbij een verkeersveilige schoolomgeving verbeterd kan worden?

Wout Schonewille, Raadslid ChristenUnie

dinsdag 14 oktober 2014

Traditionele Sinterklaasintocht met Gouds randjeDe gemeente Gouda bereidt een traditionele Sinterklaasintocht voor met een Gouds randje. Tijdens de intocht op 15 november a.s. zullen ook enkele kaas- en stroopwafelpieten meelopen als knipoog naar de tradities van de stad. Zij dragen een pietenpak en worden goudgeel of met ruitmotief geschminkt. Het uiterlijk van de zwarte pieten die meelopen, is een aantal jaar geleden al veranderd naar donkerbruin zonder stereotype grote rode lippen en oorbellen. 

Burgemeester Schoenmaker: ‘In mei is in Gouda enthousiast gereageerd op het bericht dat de landelijke Sinterklaasintocht in onze stad gaat plaatsvinden. Ik heb heel veel positieve reacties op dat nieuws mogen ontvangen. Natuurlijk kwamen er ook vragen hoe zwarte piet er in Gouda dit jaar uit komt te zien. In de afgelopen maanden heb ik hierover veel reacties via de mail en twitter ontvangen en heb ik met veel Gouwenaars gesproken. Er zijn veel voorstanders van de traditionele zwarte pieten, maar ook mensen die verandering willen. Ook was ik aanwezig bij het stadsgesprek in de Goudse bibliotheek, waar zo’n 100 Gouwenaars hun mening hebben laten horen.

Wat ik heb gemerkt is dat het geen eenvoudige opgave is om tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden. Heel veel mensen hechten aan het traditionele Sinterklaasfeest en zien geen reden voor verandering. Dat is een belangrijk gegeven. Maar er zijn ook mensen die voor verandering pleiten. Ik vind het als burgemeester belangrijk dat ook de mening van mensen die er anders naar kijken, gehoord wordt, ook al zijn die in de minderheid. Samen met de stad heb ik gezocht naar een balans die past in de Goudse tradities en recht doet aan de verschillende opvattingen. 

Ik ben erg blij dat de stad actief heeft meegedacht en ideeën heeft aangedragen. Gouda kijkt uit naar een feestelijke en fantastische Sinterklaasintocht op 15 november.”


Persbericht gemeente Gouda

maandag 13 oktober 2014

Gouda doneert gevonden voorwerpen aan Non-Foodbank


Een rollator, boormachine, handtassen en mobiele telefoons. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de gevonden voorwerpen die al ruim een jaar bij de gemeente Gouda liggen en niet zijn opgehaald door hun eigenaren.  De gemeente Gouda doneert deze voorwerpen voortaan aan de Non-Foodbank in Gouda. Op 15 oktober overhandigt burgemeester Milo Schoenmaker deze voorwerpen aan Hans Noman van de Non-Foodbank. 
 
“Zonde dat deze, vaak in goede staat verkerende, voorwerpen gewoon een jaar in de kast liggen en blijkbaar niet gemist werden door hun eigenaren. We mogen deze spullen vanaf nu doneren aan de Non-Foodbank zodat zij het kunnen geven aan de mensen die het kunnen gebruiken.”  aldus burgemeester Milo Schoenmaker.
 
Gevonden voorwerpen
Sinds juli 2012 is de gemeente verantwoordelijk voor de registratie van gevonden en verloren voorwerpen. Meldt de eigenaar van het gevonden voorwerp zich niet binnen drie maanden (bij voorwerpen waarde minder dan €450,-) of binnen één jaar (bij voorwerpen waarde meer dan €450,-) dan mag de gemeente het voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen. De gemeente Gouda kiest ervoor deze voorwerpen een nieuwe bestemming te geven en ze te doneren aan de Non-Foodbank in Gouda. 
 
Non-Foodbank 
De Non-Foodbank biedt hulp aan cliënten van de voedselbanken en andere inwoners waarvan bekend is dat ze geen of onvoldoende geld hebben om (vervangende) spullen voor hun huis of kleding te kopen. De Non-Foodbank zamelt huishoudelijke goederen in en verstrekt het aan degenen die het nodig hebben.  


Bericht gemeente Gouda

donderdag 18 september 2014

Pepijn heeft een baan!


De gemeente stelt jongerenvouchers beschikbaar voor werkgevers. Het is een (financiële) stimulans voor werkgevers om jongeren die anders op de bank zitten, een kans te geven via leerwerkplekken. Restaurant Belvedère ontvangt de eerste jongerenvoucher van wethouder Rogier Tetteroo (sociale zaken). En Pepijn, die de koksopleiding aan het ID College doet, vindt het fijn: hij kan werken en leren tegelijk.

In onze regio hebben 150 jongeren een bijstandsuitkering (WWB). Naast deze jongeren in de bijstand, zijn er nog eens bijna 850 jongeren werkzoekend. Veel jongeren willen werken, maar het lukt niet om werk te vinden. “Om die reden richten we ons nu vooral op werkgevers om arbeidsplaatsen voor jongeren te realiseren”, aldus wethouder Tetteroo. Voor de hele regio zijn tot 1 juni volgend jaar in totaal 100 jongenvouchers beschikbaar.

Landelijke WerkWeek
De uitreiking van de eerste jongerenvoucher gebeurt niet zomaar deze week. Van 18 tot en met 25 september organiseren alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland, samen met ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk, de WerkWeek. Gedurende deze week staan in het hele land alle activiteiten centraal, die de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken.

Leerwerkloket voor opgeleid personeel
In de strijd tegen de jeugdwerkloosheid zet de regio Midden-Holland onder andere scholing, stages en bemiddeling in, maar ook het leerwerkloket. Dit loket zorgt ervoor dat er voor het bedrijfsleven optimaal opgeleid personeel is. Het ondersteunt in de regio bij het scholen van zowel zittend als toekomstig personeel. Ook informeren zij jongeren over loopbaan en scholing, en helpen hen de juiste opleiding te kiezen.

Niemand aan de kant
De Jeugdwerkloosheid is in Nederland relatief laag vergelijken met Europa. “Maar iedere jongere zonder werk, is er eigenlijk één te veel. We willen niet dat jongeren aan de kant blijven staan.”
Wel aan de kant blijven staan, heeft immers negatieve, maatschappelijke effecten. Een baan stimuleert betrokkenheid bij de maatschappij en biedt perspectieven voor de lange termijn. Ook voor werkgevers, want zij willen op termijn voldoende en goed opgeleid personeel. Daarom wil de gemeente dat jongeren kansen geboden krijgen en deze benutten.

De WerkWeek
In Nederland zijn momenteel 122.000 jongeren op zoek naar werk. Gemeenten, bedrijven, UWV, scholen, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers, alsook de jongeren zelf werken hard om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Juist in september, als de zomervakantie voorbij is, gaan bedrijven op zoek naar nieuw personeel. Veel jongeren starten hun zoektocht naar werk, maar kunnen zich ook nog inschrijven voor een opleiding. Daarom is dit de uitgelezen tijd om de aanpak jeugdwerkloosheid een extra impuls te geven.Bericht gemeente Gouda

dinsdag 10 juni 2014

Gouda op 2e plek bij verkiezing "Beste citymarketing-gemeenten"


Gouda streed vandaag samen met Leeuwarden en Zandvoort om de titel ‘Beste citymarketing-gemeente van Nederland’. Met deze nominatie voor de prestigieuze Nationale Citymarketing Trofee kreeg Gouda voor de tweede keer een belangrijk kwaliteitsstempel: vorig jaar behoorde de stad ook al tot de top drie. De nominatie is de kroon op het werk van Stadsmarketing, al die mensen in de stad en de ambtelijke organisatie die dit jaar ook al de nationale intocht van Sinterklaas naar Gouda wisten te halen.

Gouda werd genomineerd in de categorie gemeenten tot 100.000 inwoners. Een onafhankelijke jury van zes experts lichtte daarvoor de citymarketingstrategie van de drie genomineerde gemeenten door. Uiteindelijk won Leeuwarden de trofee en werd Gouda tweede. “Winnen is natuurlijk leuk, maar juist de onafhankelijke, deskundige vergelijking met andere gemeenten maakt de verkiezing zo waardevol”, aldus Joy Ideler van Stadsmarketing Gouda. 
De uitslag werd bekendgemaakt tijdens het Nationaal Congres Citymarketing op 10 juni in Den Haag. 

De kracht van Gouda

Focus en samenwerking ‒ dat is de basis van de Goudse strategie. Het Platform Stadsmarketing focust op het levendiger en aantrekkelijker maken van de binnenstad, en maakt daarbij gerichte keuzes om tijd- en geldverspilling te voorkomen. Daarbinnen werkt Stadsmarketing intensief samen met organisaties, bedrijven en particulieren. “De kracht van Gouda zit ‘m in de mensen”, zegt Joy Ideler. “Het enthousiasme en de bereidheid om met elkaar te werken aan een bruisende stad is heel groot. Stadsmarketing verbindt de verschillende partijen, maar steeds vaker ook vinden zij elkaar.” Voorbeelden van de gezamenlijke inspanningen zijn de opening van het Goudse Kaasseizoen door Tania Kross, Eefje de Visser, Handsome Poets en Hind, en de uitbreiding van het aantal kaasmarkten naar 21.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 20 mei 2014

Maaike Hoonhout ontwerpt Goudse Welkomstmuur


Het was even trending topic in twitterend Gouda: de verkiezing rond de nieuwe Welkomstmuur van Gouda. Drie ontwerpen voor dit grootste kunstwerk van Gouda werden genomineerd door het Platform Stadsmarketing: die van Maaike Hoonhout, Fuad Memic en Erik Spee. Inwoners van Gouda konden via een online verkiezing stemmen op het definitieve ontwerp. De verkiezing bracht ruim 1500 Gouwenaren op de been. En de overtuigende winnaar is: Maaike Hoonhout.

“Wow, ik ben hier enorm blij mee”, aldus een eerste reactie van Maaike. Zij krijgt nu vier weken de tijd om haar ontwerp verder uit te werken. De winnares krijgt een beloning van € 1.000,- en naamsbekendheid. Zo kan zij haar naam op het doek vermelden. De Welkomstmuur wordt in juli tijdens een feestelijke opening onthuld.


Maaike Hoonhout is fotografe en grafisch ontwerpster in Gouda. Zij zegt over haar ontwerp: “Ik ben een verzamelaar van ‘plaatjes’ en maak dagelijks foto’s van mijn omgeving. Gouda, mijn stad, is met duizenden plaatjes vertegenwoordigd in mijn verzameling. De Welkomstmuur heb ik benaderd als een grote analoge ‘photowall’ waar mijn ‘GOUDA-album’ op is geplaatst. Het album is gerangschikt op kleur, waardoor het resultaat oogt als één geheel, maar het is niet in één blik te vangen. De passant zal keer op keer iets nieuws ontdekken. Voor de Gouwenaar zal het een herkenning zijn: Welkom thuis! Voor de bezoeker een uitnodiging om Gouda te komen bekijken: Welkom in Gouda.”

Welkom in Gouda
De muur, die ter beschikking wordt gesteld door Bunnik’s Vemen, ligt langs het spoor bij station Gouda. Op dit station stappen dagelijks zo’n 20.000 mensen in en uit. Het ontwerp van Maaike Hoonhout wordt afgedrukt op zeven doeken met een totale breedte van maar liefst 63 meter. De doeken worden in een frame aan de muur gehangen, en zullen ’s avonds worden verlicht. Met dit grootse kunstwerk wil Gouda bezoekers direct bij binnenkomst welkom heten en laten kennismaken met de stad.


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 9 mei 2014

Kies het ontwerp voor de Welkomstmuur van Gouda

De oproep voor een kunstwerk op de Goudse Welkomstmuur langs het spoor heeft geleid tot veel creatieve inzendingen. Er zijn drie ontwerpen genomineerd: die van Erik Spee, Maaike Hoonhout en Fuad Memic. 

Stadsmarketing Gouda roept alle inwoners van de stad op om het beste ontwerp te kiezen. De verkiezing voor Gouda’s grootste kunstwerk is online op www.gouda.nl/welkomstmuur Stemmen kan tot en met 18 mei.

De Welkomstmuur wordt ter beschikking gesteld door Bunnik’s Vemen en ligt langs het spoor bij station Gouda. Hier stappen dagelijks zo’n 20.000 mensen in en uit de trein. Het winnende ontwerp wordt afgedrukt op zeven doeken met een totale breedte van maar liefst 63 meter. De doeken worden in een frame aan de muur gehangen en zullen ’s avonds worden verlicht. Met dit grote kunstwerk verwelkomt Gouda haar bezoekers en laat hen kennismaken met de stad.

Winnend ontwerpHet winnende ontwerp wordt beloond met € 1.000,-. Bovendien kan de ontwerper zijn of haar naam op het doek vermelden. De Welkomstmuur wordt in juli tijdens een feestelijke opening onthuld.Persbericht gemeente Gouda

maandag 31 maart 2014

Wie ontwerpt de Welkomstmuur van Gouda?


Stadsmarketing Gouda daagt creatieve professionals uit om een inspirerend ontwerp te maken voor de Welkomstmuur van Gouda. Deze muur ligt langs het spoor bij station Gouda, waar dagelijks 20.000 mensen in- en uitstappen. Het winnende ontwerp wordt beloond met € 1.000,-. Bovendien kan de ontwerper zijn naam op het doek vermelden. 

Gouda wil bezoekers direct bij binnenkomst welkom heten en laten kennismaken met de stad. Daartoe worden aan een lange wand bij het station doeken opgehangen met een totale breedte van maar liefst 63 meter ‒ waarmee de Welkomstmuur het grootste kunstwerk wordt van Gouda. De doeken worden in een frame aan de muur gehangen en zijn ’s avonds verlicht.

De uitdaging
Alle professionele ontwerpers in Gouda en omgeving worden uitgenodigd mee te doen aan de pitch. De uitdaging is een ontwerp te maken voor ongeveer zeven doeken die samen één geheel vormen. Natuurlijk komen voor Gouda kenmerkende thema’s als Kaas en Cultuurhistorie daarin terug, net als het logo van ‘Welkom in Gouda’. Het liefst worden ook de inwoners van de stad betrokken bij het ontwerp, dat op de doeken te printen moet zijn. Kijk voor verdere (technische) voorwaarden op www.gouda.nl/welkomstmuur.

Inwoners stemmen
Een digitaal schetsontwerp (in één beeld) kan tot en met 21 april 2014 worden ingeleverd via gouda.nl/stadsmarketing. Een jury, bestaande uit leden van het Platform Stadsmarketing, kiest uit alle inzendingen de twee origineelste ontwerpen. Het definitieve ontwerp wordt gekozen door de inwoners van Gouda, via een internetverkiezing. De winnende ontwerper krijgt vervolgens vier weken de tijd om de schets uit te werken.

Feestelijke opening
De muur wordt ter beschikking gesteld door Bunnik’s Vemen. In juli wordt de Welkomstmuur feestelijk geopend.


Persbericht gemeente Gouda


donderdag 13 maart 2014

Nieuwe fietsroute door Groene Hart: De Gouden Eeuw driehoek

Een nieuwe fietsroute dwars door het Groene Hart verbindt de drie prachtige Gouden Eeuwse steden Oudewater, Schoonhoven en Gouda met elkaar. De afwisselende fietsroute is 43 kilometer lang en voert langs eeuwenoude boerderijen en het schilderachtige riviertje de Vlist. In de drie historische sfeervolle binnensteden lonken terrasjes, een bezoek aan een museum of de gezellige winkelstraten.

De drie gemeenten zijn verbonden door hun bloeiperiode in de Gouden Eeuw. Gouda was en is nog steeds bekend om haar kaasmarkt, Schoonhoven om haar zilversmeden en Oudewater om de (heksen)waag en de touwindustrie. De route is te vinden op www.route.nl.

OudewaterHet buitengebied van Oudewater behoort tot het open veenweidengebied wat uitnodigt tot wandelen, fietsen en varen. Ook het gebied langs de Lange Linschoten en de Hollandse IJssel met rijen knotbomen en fruitbomen zijn pareltjes in dit gebied. Onderweg zijn diverse boerenbedrijven te bezoeken die zich bezig houden met agro-toerisme. Je kan hier vaak streekproducten kopen maar ook overnachten (campings) en gebruik maken van diverse arrangementen. De stad is internationaal bekend om de sfeervolle en monumentale binnenstad met gezellige terrasjes, leuke kleine winkeltjes en bezienswaardigheden zoals de Heksenwaag en het Touwmuseum.

SchoonhovenSchoonhoven is als zilverstad uniek. Al sinds de middeleeuwen zijn er edelsmeden in Schoonhoven. In het huidige straatbeeld is dat terug te zien in oude monumentale zilverwerkplaatsen en zilversmidwoningen en ruim 30 galerieën, juweliers en ateliers. Hier tonen de goud- en zilversmeden traditionele maar ook moderne sieraden, gebruiksvoorwerpen en bovenal vrije kunst in zilver. In het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven word je echt ondergedompeld in de wereld van zilver.

GoudaGouda is een historische stad met allure. In het centrum is veel te zien van de rijke historie en de veelzijdige cultuur. U vindt er een scala aan monumentale panden, musea en galerieën met hedendaagse kunst. De Markt is het middelpunt van talloze kroegen, restaurants en gezellige terrassen. Ze bieden een uniek uitzicht op het Stadhuis uit de 15e eeuw. De stad staat daarnaast bekend om zijn Goudse kaas, die van april tot en met augustus nog steeds verhandeld wordt op de donderdagse toeristische kaasmarkt. Ten slotte geniet Gouda bekendheid door de fabricage van kaarsen, pijpen en stroopwafels en de jaarlijkse Kaarsjesavond.


Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 8 maart 2014

Duurzame LED-verlichting in Goudse straten

Maandag 10 maart worden in Gouda de eerste lampen in de openbare straatverlichting vervangen door LED-lampen. Acht  lantaarnpalen aan de Houtmansgracht krijgen deze nieuwe duurzame verlichting. Het is de start van een meerjarig project om zoveel mogelijk lantaarnpalen, bij vervanging van de lampen, te voorzien van LED-verlichting. Na de Houtmansgracht krijgt ook de Groenhovenweg nieuwe LED-lampen.

Wendy Ruwhof (wethouder Milieu/Duurzaamheid en Stedelijk Beheer): “Eén van de speerpunten van dit college is duurzaamheid. Daarom is het een goede ontwikkeling dat we in Gouda geleidelijk overstappen op LED-verlichting. LED-lampen verbruiken minder energie en zijn daardoor beter voor het milieu en tegelijk ook kostenbesparend.”

LED-lampen in onderhoudsprogrammaDe vervanging is onderdeel van het totale onderhoudsprogramma, waarbij de komende jaren op veel plaatsen in Gouda oude lampen aan het einde van hun levensduur worden vervangen door nieuwe. Omdat niet overal LED kan worden toegepast, wordt steeds per straat bekeken of lantaarnpalen gewone of LED-lampen krijgen.Bericht gemeente Gouda

woensdag 5 maart 2014

College Gouda sluit 2013 positief af

Het College verwacht een jaarrekening te kunnen presenteren met een positief resultaat. De laatste prognoses komen uit op een surplus van ruim € 4 miljoen. De effecten van het financieel solide beleid dat de afgelopen bestuursperiode is gevoerd, worden bij de jaarrekening 2013 expliciet zichtbaar. Het exacte bedrag is pas vast te stellen als de accountantscontrole is afgerond. De totale weerstandscapaciteit komt dan per eind 2013 uit op een bedrag tussen de € 8 en € 12 miljoen. Per saldo is het College erin geslaagd om de afgelopen jaren de stad Gouda door de crisis heen te loodsen met een relatief beperkt beroep op de reserves en tegelijkertijd verbeteringen te realiseren voor inwoners en bedrijven in de vorm van structurele voorzieningen in de stad.

Positief resultaat
Bij het 2e ijkmoment 2013 in november 2013 heeft de raad onder andere ingestemd met de 2e begrotingswijziging. Op basis daarvan kwam het financieel perspectief in 2013 uit op een tekort van
€ 703.000. Dit was een verbetering ten opzichte van het 1e ijkmoment 2013, waar nog een tekort van € 2,4 miljoen werd becijferd. De effecten van het financieel solide beleid dat de afgelopen bestuursperiode is gevoerd, zullen bij de jaarrekening 2013 expliciet zichtbaar worden. Het College verwacht een jaarrekening te kunnen presenteren met een positief resultaat. Het exacte bedrag is pas vast te stellen als de accountantscontrole is afgerond, maar de laatste prognoses komen uit op een surplus van ruim € 4 miljoen. De laatste prognoses over het jaarresultaat 2013 zijn het resultaat van een combinatie van krachtig bijsturen en een aantal incidentele meevallers aan het einde van 2013, die in november vorig jaar nog niet waren voorzien.

Er zijn ook nog ontwikkelingen die een negatief effect hebben op het resultaat. Zo dient er een verlaging van de boekwaarde van de grondexploitaties plaats te vinden in relatie tot de ontwikkelingen in het zuidelijk stationsgebied. Daarnaast verwacht het College onder andere een tekort doordat de inkomsten aan leges lager uitpakken. Per saldo echter zijn de incidentele meevallers hoger dan de tegenvallers.

Versterking weerstandsvermogenAfhankelijk van de besluitvorming in de raad over de bestemming van het resultaat, bestaat er dus de mogelijkheid om een substantiële toevoeging te doen aan de algemene reserve, zodat de weerstandscapaciteit dit jaar opnieuw wordt versterkt. De totale weerstandscapaciteit komt dan per eind 2013 uit op een bedrag tussen de € 8 en € 12 miljoen, versus € 14,2 miljoen bij aanvang van de bestuursperiode in 2010. Het College is erin geslaagd om de afgelopen jaren de stad Gouda door de crisis heen te loodsen met een relatief beperkt beroep op de reserves en tegelijkertijd verbeteringen te realiseren voor inwoners en bedrijven in de vorm van structurele voorzieningen in de stad.
Inhuur externen met € 1,6 miljoen gedaald
In 2013 is weer strak gestuurd op de inhuur van externen en is het bedrag aan inhuur ten opzichte van 2012 fors gedaald. Bij het 2e ijkmoment 2013 werd de daling nog geraamd op ongeveer € 1 miljoen. Inmiddels zijn de prognoses bijgesteld: het totale bedrag aan externe inhuur zal naar verwachting per eind 2013 uitkomen op € 4,6 miljoen. Dit komt overeen met een daling van € 1,6 miljoen ten opzichte van 2012. In de gehele bestuursperiode is een flinke reductie gerealiseerd, immers per eind 2009 bedroeg het bedrag aan externe inhuur nog € 7,3 miljoen.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 4 maart 2014

Online zoeken naar vrijwillige hulp in jouw buurt

Inwoners van Gouda kunnen vanaf nu ook zelf hulp door vrijwilligers vinden via Zorgvoorelkaar.com. Dit is een digitale marktplaats voor vrijwillige hulp en zorg. Gouda biedt met Zorgvoorelkaar.com een eigentijds antwoord op de veranderingen in de Nederlandse zorg- en welzijnssector. Die verandering omvat onder andere dat inwoners eerst een beroep moeten doen op hun eigen vangnet, en dat daarna een beroep kan worden gedaan op de overheid.
  
Snel en eenvoudig
Hulpvragen op zorgvoorelkaar.com variëren van het vinden van een maatje of hulp bij het boodschappen doen tot de begeleiding van jongeren, volwassenen en ouderen. Zowel hulpvragers als vrijwilligers kunnen zich snel en eenvoudig aanmelden. In gemeenten waar de ‘marktplaats’ eerder is geïntroduceerd, blijkt het online aanmelden een positief effect te hebben op het aantal jonge vrijwilligers.

Grote bereidheid
Wethouder Marion Suijker (Sociale Zaken): “In Gouda is de bereidheid om elkaar te helpen groot. Wat nog ontbrak, was een  eenvoudige manier om hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar te brengen. Met Zorgvoorelkaar.com hebben we hiervoor een oplossing gevonden en een vangnet van vrijwilligers gecreëerd. Op deze manier kan iedereen de hulp en zorg vinden die hij nodig heeft, en dat is precies waar wij als gemeentebestuur voor staan.”

Zelf regelen
Iedere inwoner uit Gouda kan zich via de website aanmelden als vrijwilliger om zo gemakkelijk een ander in de buurt te helpen op een manier die bij hem of haar past. Daarnaast kunnen burgers, organisaties en professionals een oproep plaatsen wanneer zij op zoek zijn naar vrijwilligers. De website speelt daarmee in op de trend om hulp te zoeken en hulp aan te bieden in de eigen vertrouwde omgeving. Wordt de hulp niet gevonden in het gezin of in de familie, dan kan het aanbod uit de eigen buurt een goede optie zijn. Zorgvoorelkaar.com maakt het gemakkelijk een steentje bij te dragen in de eigen omgeving of om hulp te vragen wanneer daar behoefte aan is. Dit past binnen een zorgzame samenleving.

Betrokken samenleving
De huidige ontwikkelingen in de Nederlandse zorg- en welzijnssector vragen om een vernieuwende aanpak. Ook de gemeente Gouda zoekt naar oplossingen, die er voor zorgen dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht hun leven kunnen vormgeven. Zorgvoorelkaar.com geeft mensen de mogelijkheid zelf de regie te voeren, ook als er extra ondersteuning nodig is.

Meer informatie en aanmelden informatiebijeenkomst
Informatie over het platform is te vinden op www.zorgvoorelkaar.com/gouda. Op donderdag 6 maart is er een informatiebijeenkomst in het Huis van de Stad van 16:00 tot 18:00 uur.. Vrijwilligersorganisaties en andere betrokken organisaties uit Gouda kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Ingrid Vink via e-mail vip@gouda.nl of via telefoonnummer 14 0182.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 18 februari 2014

Gouda doet mee aan Landelijke Opschoondag 29 maart

 
Eén van de grootste ergernissen van veel mensen is het zwerfafval op straat. Bewoners, bedrijven en scholen worden daarom opgeroepen om schoonmaakacties te organiseren tijdens de Landelijke Opschoondag op 29 maart. Ter ondersteuning biedt de gemeente Gouda deelnemende teams een Opschoonpakket aan. Daarnaast kunnen zij ook nog een ‘Uitblinkerprijs’ verdienen: een tegoedbon van € 250. Elk schoonmaakteam van vijf of meer personen kan meedoen. De actie moet vóór 7 maart 2014 aangemeld zijn.

AanmeldenStuur naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mail-adres naar goudaschoontop@gouda.nl  of stuur een brief: Gouda, afd. VenW  ‘Gouda Schoont Op’, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Aanmelders ontvangen een formulier om het schoonmaakteam in te schrijven en aanvullende informatie over de actie.

Opschoonpakket Schoonmaakteams kunnen van de gemeente Gouda een Opschoonpakket krijgen, tenzij zij dit vorig jaar al ontvingen. Dit pakket bestaat uit 5 zwerfvuilgrijpers, plastic handschoenen, veiligheidshesjes en huisvuilzakken. Kijk voor meer informatie: www.gouda.nl/opschoonactie


Persbericht Gemeente Gouda

donderdag 6 februari 2014

Belangrijke stap in herontwikkeling Gouda Oost

Huurwoningen en supermarkten op Springerslocatie 

Een viertal handtekeningen maken de volgende fase voor de herontwikkeling van de Springerslocatie in Gouda Oost een feit. Woonpartners Midden-Holland heeft van de gemeente Gouda een stuk grond gekocht op deze locatie. De corporatie gaat aan de Sportlaan een woontoren realiseren met 38 appartementen. De gemeente heeft met supermarktketens Jumbo en Lidl een overeenkomst getekend voor de bouw van twee supermarkten op de Springerslocatie.

Op de Springerslocatie stond enkele jaren geleden nog sporthal De Springers. Deze sporthal is in 2012 gesloopt, in het kader van de Wijkontwikkeling. Hierbij werken de gemeente en Woonpartners nauw samen aan een leefbaar Gouda Oost. “De ondertekening betekent dat we eind 2015 een belangrijke stap kunnen gaan zetten, namelijk de verhuizing van de supermarkten naar de nieuwe locatie. Dit is belangrijk in de voltooiing van de Wijkontwikkeling van Gouda Oost”, aldus wethouder Daphne Bergman (Wijkontwikkeling).

Het appartementengebouw dat Woonpartners realiseert, bestaat uit 38 woningen waarvan 20 in de vrije sector en 18 in de sociale huur. Daarnaast komt op de Springerslocatie een nieuwe Lidl (1350 m²) en Jumbo (1460 m²), en in totaal 155 parkeerplaatsen. De plannen voor de appartementen en de supermarkten zijn in samenhang ontwikkeld, maar worden onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. 

Winkel open tijdens nieuwbouw

De huidige supermarkten blijven open tijdens de nieuwbouw op de Springerslocatie. Na verhuizing van de winkels naar hun nieuwe plek komen de oude locaties beschikbaar voor de verdere herontwikkeling van Gouda Oost. Zo wordt de huidige locatie van de Jumbo aan de De Rijkestraat onderdeel van het middengebied, waarvoor Woonpartners plannen ontwikkelt.

Eind 2014 eerste paal

,,Met de aankoop van de grond is nu een belangrijke stap gezet voor woningbouw in dit deel van Gouda Oost’’, aldus directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners. Om woningbouw mogelijk te maken, is een wijzigingsplan opgesteld, voor de bestemming van dit gebied. ,,In de eerdere procedure zijn de omwonenden op de hoogte gesteld van de plannen en besluiten. Begin april kan gestart worden met het bouwrijp maken van de grond.’’ De planning is er op gericht om eind van dit jaar de eerste paal te slaan van dit project. In het complex komen zowel sociale huurwoningen als markthuurwoningen. Het voorlopig ontwerp voor de woningen op de Springerslocatie is bijna klaar. De komende maanden wordt een definitief ontwerp opgesteld.

René Mascini: ,,We hebben de afgelopen periode in Gouda Oost zeven flats gesloopt, om ruimte te maken voor nieuwbouw. Ik vind het mooi dat we nu een fase ingaan waarin we weer gaan bouwen.’’ De bewoners van Gouda Oost die al verhuisd zijn vanwege de sloop- en nieuwbouwplannen of nog moeten verhuizen, krijgen voorrang bij de toewijzing van de nieuwe appartementen.


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 31 januari 2014

Versterking Goudse economie

Het platform Gouda Onderneemt! heeft samen met de gemeente Gouda een Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 opgesteld. Het actieprogramma zet in op een vitale stad, een vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid. Dit programma is het resultaat van steeds intensievere samenwerking met ondernemers die begon in 2009 met de oprichting van het OndernemersFonds Gouda.

Publiek-private samenwerking
Het platform Gouda Onderneemt! is een samenwerkingsverband van de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening (RHID), Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SoG), VNO-NCW RijnGouwe en de Goudse Businessclub (GBC). Het platform is in maart 2013 opgericht met ondermeer als doelstelling het gezamenlijk behartigen van de belangen van het Goudse bedrijfsleven en het organiseren van lokale als ook regionale netwerkmomenten. Gouda Onderneemt!  en de gemeente Gouda trekken samen op in een aantal omvangrijke en belangrijke thema’s die van cruciaal belang zijn voor ondernemers in Gouda en de directe omgeving.

Wethouder Hans van den Akker (Economische Zaken): “Versterking van de economische structuur van Gouda is noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van Gouda als vestigingsplaats te behouden en zo mogelijk te versterken. De samenwerking met de Goudse ondernemers helpt ons om voortgang te boeken op de gezamenlijk benoemde thema’s die bijdragen aan een vitale stad, een vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid.’

Acht thema’s
Het Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 kent acht thema’s:

1. Structuurversterking
2. Ruimtelijk beleid
3. Vestigingsklimaat en Dienstverlening
4. Innovatie en Kennismanagement
5. Ondernemerschap en Starters
6. Stadsmarketing en Toerisme
7. Programma Binnenstad
8. Onderwijs en Arbeidsmarkt

In totaal zijn er voor 2014 en 2015 onder deze acht thema’s 21 speerpunten benoemd, zoals het bevorderen van de samenwerking van het MKB door het organiseren van sectorbijeenkomsten, het aanpakken van de kantorenleegstand, en een gezamenlijke lobby voor een containerterminal. Daarnaast moeten ook de startersdagen en de Ondernemersprijs Midden-Holland een doorstart krijgen.

Rob van Willigen (voorzitter a.i. GO!): “De startersdagen en de Ondernemersprijzen zijn cruciaal voor het thema ondernemerschap en starters. Het bestuur van Gouda Onderneemt! is daarom de uitdaging aangegaan om de organisatie hiervan op zich te nemen. Het streven bij het organiseren van de Ondernemersprijs is om dit regionaal te doen gezamenlijk met Ondernemersclubs in de regio en zo te komen tot een Regionale Ondernemersprijs. Het is van strategisch belang om met elkaar te blijven investeren in de ontwikkeling van de Goudse en Regionale economie.”

Aan de slag
Nu het actieprogramma is ondertekend, is het tijd voor actie. Eén van de eerste zaken die zal worden opgepakt is de startersdag. Ook wordt er gewerkt aan een concreet plan voor aanpak van kantorenleegstand.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 23 januari 2014

Gouda blijft goed scoren in uitvoering Wmo-beleid

Gouda scoort net als vorig jaar opnieuw goed bij het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit een vergelijking van het Goudse beleid met dat van andere gemeenten en uit een klanttevredenheidsonderzoek. Gouda scoort met een 7,3 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde.

De gemeente Gouda laat jaarlijks onderzoeken of  Gouwenaars tevreden zijn over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast neemt Gouda deel aan de benchmark Wmo, die inzicht geeft  in de beleving van het Goudse Wmo-beleid in vergelijking met andere gemeenten  In totaal hebben 101 gemeenten aan de benchmark deelgenomen.

Benchmark
De benchmark Wmo onderzoekt alle delen van de Wmo, te weten beleidsparticipatie, leefbaarheid & sociale samenhang, jeugd, toegang & oplossing voor Wmo-ondersteuningsvragen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, wonen, zorg & toegankelijkheid en opvang. Elk deel krijgt een eigen score.

Beleidsparticipatie
Gouda scoort met een 7,4 hoog op beleidsparticipatie, onder andere omdat de Wmo-raad een brede vertegenwoordiging van doelgroepen heeft.

Leefbaarheid en sociale samenhang
Op dit prestatieveld schoort Gouda wat lager met een 6,8. De leefbaarheid zit net iets onder het gemiddelde; het is met name de veiligheidsbeleving die achter blijft. Deze score is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Jeugd
Gouda scoort op dit prestatieveld iets boven het gemiddelde met een 7,5.  Verbeteringen op het beleid, zoals een proactieve aanpak van Bureau Leerlingzaken hebben ertoe geleid dat het aantal verzuimmeldingen van leerplichtige leerlingen in Gouda is gedaald.

Toegangen en oplossing voor Wmo-ondersteuningsvragen
Op dit prestatieveld scoort Gouda het hoogst met een 7,9, wat ruim boven het gemiddelde (7,0) ligt.
Gouda biedt veel cliëntondersteuning en er zijn kwaliteitsafspraken met uitvoerders. De gemeente heeft de hulp bij het huishouden afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ.

Mantelzorg
Voor mantelzorg scoort Gouda met 7,8 dit jaar ook weer 10% boven de gemiddelde scores. Het gaat daarbij om de rol van het steunpunt (Palet Welzijn), de ondersteuning van mantelzorgers, het zicht op het gebruik van de ondersteuning en het zicht op het bereik van mantelzorgers. Uit het onderzoek blijkt dat niet altijd bekend is of er voldoende
respijtzorgvoorzieningen zijn. Overigens is dit bij veel van de gemeenten niet bekend. Komend jaar gebruikt de gemeente om uit te zoeken of vraag en aanbod van respijtzorgvoorzieningen op elkaar aansluit.

Vrijwilligerswerk
De score voor vrijwilligerswerk is 6,8. Dat is iets lager dan vorig jaar, maar nog steeds ruim boven het benchmarkgemiddelde (5,6). Er wordt veel ondersteuning aan vrijwilligers geboden, zoals deskundigheidsbevordering. Daarnaast scoort Gouda hoger dan gemiddeld als het gaat om de rol van vrijwilligers bij de totstandkoming van een nieuwe visie dan wel een integraal vrijwilligersbeleid.

Wonen, zorg en toegankelijkheid
Gouda scoort met 6,8 ook hier weer boven het gemiddelde (5,7)  Er is een groot aanbod van algemene voorzieningen, er is beleid op het terrein van levensloopbestendig bouwen en er zijn afspraken over de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Opvang
De gemeente Gouda is een ‘centrumgemeente’ en heeft daarmee meer verantwoordelijkheden dan een ‘regiogemeente’. Maar elke gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid voor (collectieve) preventie, toeleiding en nazorg. Gouda scoort met een 7.0 boven het gemiddelde (6,6). De inzet op vrouwenopvang en huiselijk geweld is goed; er is nog wel verbetering mogelijk op de beschikbaarheid van plaatsen voor maatschappelijke opvang in de regio.

Tevredenheidsonderzoek
Onder alle cliënten die de gemeente in 2012 heeft benaderd met een vraag en/of een aanvraag voor een Wmo-voorziening, is een tevredenheidsonderzoek gedaan. Zij hebben vragen gekregen over het contact, waarbij ook gevraagd is wat voor oplossing hen geadviseerd is en wat hun tevredenheid daarover is. Daarnaast hebben zij onder meer vragen beantwoord over de aanvraagprocedure, de huishoudelijke hulp en de overige Wmo-voorzieningen.

Over het algemeen is men tevreden over het contact dat zij hebben gehad met de gemeente. Meer dan de helft van de ondervraagden (58%) heeft een persoonlijk gesprek thuis gehad. Met name de tijd die voor ze is genomen tijdens het gesprek wordt zeer gewaardeerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat bij 27% van de gevallen is geadviseerd om een beroep te doen op de eigen kracht of een beroep te doen op familie, vrienden of buren en dat 92% van de respondenten tevreden is met de voorgestelde oplossing.

Meer informatie
Het samenvattende rapport en de onderliggende onderzoeken (uitgevoerd door SGBO) zijn beschikbaar via www.gouda.nl/wmo of via het Infopunt Zorg en Welzijn van de gemeente.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 21 januari 2014

Forse daling voortijdig schoolverlaters in Gouda

Het afgelopen schooljaar hebben in onze regio bijna 300 jongeren minder hun school verlaten zonder een startkwalificatie. De gemeente Gouda, als contactgemeente voor de regio Midden-Holland,ligt voor wat betreft de streefcijfers voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten uitstekend op koers.

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) registreert voor onze regio alle jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar. De voorlopige resultaten van het schooljaar 2012-2013 tonen dat er 578 van de bijna 31.000 jongeren zijn, die zonder diploma (havo/vwo of mbo niveau 2) de school verlaten. Dit zijn er 279 minder dan het schooljaar daarvoor. Sinds het referentiejaar 2005/2006 is het aantal VSV-ers is gedaald met meer dan de helft, te weten 51%.

Iedere schoolverlater één te veel
“Een prachtig resultaat, waar wij als gemeenten en onze partners blij mee zijn. Maar aan de andere kant is iedere schoolverlater er nog steeds één te veel”, aldus wethouder Marion Suijker (onderwijs).

Afname door intensieve samenwerking
De sterke afname is te verklaren uit de intensieve samenwerking van het onderwijs en de gemeente om schoolverlaters binnen boord te houden. Zo is er ingezet op specifieke coaching van jongeren, zoals loopbaanoriëntatie en begeleiding. Maar ook is de nadruk gelegd op een strikte verzuimregistratie en een nazorg voor deelnemers aan de entreeopleiding niveau 1. . Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. De ambitie van alle partijen is om deze tendens vast te houden en de samenwerking met ketenpartners nog verder te verbeteren.

Wat is een voortijdig schoolverlater?
Iedere jongere tot 23 jaar die geen startkwalificatie heeft en momenteel geen opleiding volgt of geen vrijstelling heeft, is een voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie houdt in dat je voldoende geschoold bent om goede kansen op de arbeidsmarkt te hebben. Je hebt een startkwalificatie met een afgeronde schoolopleiding op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs of een diploma HAVO/VWO.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 16 januari 2014

Facelift voor Goudse Waag


De Goudse Waag aan het marktplein staat vanaf 20 januari in de steigers vanwege werkzaamheden. Het gebouw wordt schoongespoten en voorzien van duivenwering. Ook wordt de nu spierwitte siersteen kunstmatig wat verouderd om zo een geheel te vormen met het historische gebouw. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de planning dat half maart de steigers weer weg zijn.

De siersteen aan de voorkant van de Waag wordt verouderd door het aanbrengen van een patinalaag. Dit is een techniek om een object een oud of verweerd uiterlijk te geven. Het natuurstenen reliëf is al een aantal jaar geleden aangebracht, maar steekt door haar witheid enorm af tegen de rest van het gebouw. Deze activiteit staat al jarenlang op het wensenlijstje van de gemeente Gouda, maar vanwege onvoldoende financiële middelen is dit nog niet uitgevoerd. De stichting ‘Vrienden van de Kaaswaag’ heeft aangeboden de kosten voor het patineren van het reliëf voor haar rekening te nemen. De gemeente Gouda heeft dit gebaar om het historisch karakter van de stad te behouden dankbaar aangenomen.

Reinigen met behoud van uitstraling
Het historisch pronkstuk aan de Markt is steeds donkerder aan het raken door vervuiling. Een gespecialiseerd bedrijf gaat het monument reinigen. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier, zodat de monumentale uitstraling van het gebouw behouden blijft.

Favoriete landingsplaats van duiven
Een andere reden dat het gebouw vies wordt, is door de ontlasting van de vele duiven die zich op en rond de Waag ophouden. Het aanbrengen van een duivenwering zorgt ervoor dat de duiven een landing op de Waag vermijden. Het driehoekige beeld boven de ingang wordt afgeschermd met een net. Dit zorgt ervoor dat de duiven niet meer in de richels en op het beeld gaan zitten. Op andere plaatsen komen strips die voor de vogels vervelend aanvoelen. Dit komt door de laagspanning die door de strips gaat, wat niet pijnlijk is voor de duiven. Beide maatregelen zijn met succes ook toegepast op het Paleis op de Dam in Amsterdam. De duivenoverlast op en rond dit gebouw zijn afgenomen.

Bezoekers zo min mogelijk storen
Het aanbrengen van de duivenwering, het reinigen van de gevels en het patineren van het reliëf gebeurt in een aangesloten periode. Zo blijven de kosten laag en de overlast beperkt voor passanten en toeristen. De werkzaamheden starten bewust in januari om de vele bezoekers tijdens de afgelopen Goudse feestmaand met Kaarsjesavond en Gouda bij Kunstlicht niet te storen en klaar te zijn voor het toeristenseizoen dat in het voorjaar start.

Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 11 januari 2014

Tweede ster voor Winkelcentrum Goverwelle

Winkelcentrum Goverwelle heeft de tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Zij zijn daarmee het derde winkelgebied in Gouda dat hiervoor in aanmerking komt. De samenwerkende organisaties hebben dit keurmerk gekregen omdat ze de veiligheid in en rondom het winkelcentrum zichtbaar hebben verbeterd.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in Gouda bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de politie, brandweer, gemeente, stadstoezicht, Cyclus, Participe Gouda, Ondernemersvereniging Goverwelle, eigenaar Bouwinvest en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV).  

Het keurmerk is ontwikkeld om de veiligheid in winkelgebieden te vergroten. Winkelgebieden komen voor certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen uitvoeren op het gebied van veiligheid. Samenwerking tussen de verschillende organisaties staat daarbij centraal.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat uit vier stappen:
  1. opzetten van een samenwerkingsverband
  2. opstellen van een veiligheidsanalyse
  3. opstellen van een uit te voeren activiteitenplan
  4. certificatie

Een winkelgebied komt voor een tweede ster in aanmerking als die de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen al behaald heeft en het winkelgebied zich voldoende ingezet heeft voor de omgeving rondom het winkelgebied. Hierbij kan gedacht worden aan parkeervoorzieningen, fietsenstalling, plantsoenen, groen stroken en pleinen.


Persbericht gemeente Gouda

woensdag 8 januari 2014

Voorlopig geen hotel in pand bibliotheek in Gouda

De komst van een hotel met restaurant in de huidige bibliotheek en stadsarchief aan de Spieringstraat is voorlopig van de baan. De intentieovereenkomst met ontwikkelaar De Jong is niet verlengd vanwege het feit dat met de beoogde exploitant geen koopovereenkomst kon worden gesloten. De gemeente gaat nu een haalbaarheidsonderzoek doen voor een nieuwe functie voor het complex, en de gebouwen aansluitend te koop zetten. De gebouwen komen in maart 2014 leeg vanwege de verhuizing van de bibliotheek en het Streekarchief naar het Buytenerf.

Het complex aan de Spieringstraat en Groeneweg bestaat uit een aantal cultuurhistorisch waardevolle panden. Deze gebouwen vragen daarmee om maatwerk in de manier hoe deze gebouwen op de markt worden gezet. De gemeente gaat een haalbaarheidsonderzoek doen om allereerst inzicht te krijgen voor welke functies deze gebouwen in aanmerking komen. Duidelijk is dat het een functie moet zijn die het beste recht doet aan de stad, de bewoners en aan de gebouwen.

Verkoop in delen of geheel?
Een ander vraagstuk in het haalbaarheidsonderzoek is de herbestemming van de gebouwen: verkoopt de gemeente de gebouwen als geheel - dus als één complex - of is het beter de afzonderlijke gebouwen te verkopen? In het onderzoek neemt de gemeente de eerder vastgestelde randvoorwaarden mee. Zo moet de cultuurhistorische waarde van de panden behouden blijven. De Jeruzalemkapel en het Weeshuisplein blijven toegankelijk voor publiek. Er is een goed plan nodig voor de verkeersafwikkeling vanwege onder andere de geringe parkeermogelijkheden in de binnenstad. En de archeologische waarden in het gebied moeten geborgd zijn.

Openbaar verkooptraject
Na het haalbaarheidsonderzoek wordt het complex, of delen van het complex, in een openbaar traject aan de markt te koop aangeboden. Met belangstellenden gaat de gemeente pas in gesprek als zij een goed herbestemmingsvoorstel hebben, en een goed bod. De gemeente doet dit om te voorkomen dat zij lang in gesprek blijft met belangstellenden over een financieel onhaalbaar plan voor de gebouwen.

Exploitant haakt af


Vanwege de verhuizing van de bibliotheek en het streekarchief naar Gouwedepot en het Buytenerf komen de gebouwen dit voorjaar leeg te staan. De gemeente gaat deze gebouwen verkopen. Al in een vroeg stadium heeft een ontwikkelaar interesse getoond in de gebouwen. Ontwikkelaar De Jong zag mogelijkheden voor de vestiging van een luxueus hotel met restaurant en aanverwante faciliteiten. Medio 2012 is een intentieovereenkomst voor een jaar gesloten om de mogelijkheden voor deze functie te onderzoeken. Deze overeenkomst is in de zomer 2013 verlengd met een half jaar, vanwege het feit dat de onderhandelingen met een exploitant in vergevorderd stadium waren. Omdat de beoogde exploitant uiteindelijk afziet van de exploitatie van een hotel in het gehele complex is de intentieovereenkomst niet verlengd. De ontwikkelaar is in oriënterende gesprekken met nieuwe exploitanten.

Persbericht gemeente Gouda