donderdag 27 augustus 2009

Veiligheidshuis in opstartfase, eerste resultaten bemoedigend

Het veiligheidshuis is gekomen na de problemen in de wijk Oosterwei vorig najaar.
Vier jongeren die uit de gevangenis kwamen worden nu in kaart gebracht door het Trajectberaad van de Raad voor de Kinderbescherming en twee gezinsmanagers zijn aan de slag in gezinnen met multiproblemen.

Het veiligheidshuis heeft nu 460 personen geregistreerd.
Gegevens van deze mensen komen in één dossier en diverse betrokken instanties hebben toegang tot deze dossiers.
Gemeenten in de regio kijken met belangstelling naar het Veiligheidshuis en hebben al een intentieverklaring getekend om hieraan mee te gaan werken.