vrijdag 22 januari 2016

Deuren gymzaal Korte Akkeren officieel open

Menig piepende gymschoen is vanaf begin dit jaar al hoorbaar uit de nieuwe gymzaal Korte Akkeren. Op 22 januari opent wethouder Rogier Tetteroo (wijkontwikkeling) het gebouw officieel. De drie basisscholen uit de wijk en een vijftal verenigingen maken reeds sinds januari gebruik van de zaal naast voetbalvereniging ONA. De gymzaal is gerealiseerd vanuit de daadkracht om de wijk Korte Akkeren te verbeteren.
De wijk Korte Akkeren heeft twee oudere gymzalen. Deze gebruiken de drie basisscholen De Kas, De Westerschool en De Goudakker overdag voor hun gymlessen, en in de avonduren huizen er verenigingen. In het kader van de wijkontwikkeling is gekozen om als vervanging van deze oude gymzalen één nieuwe te bouwen in het centrum van de wijk. De gymzaal aan de Tesselschadestraat is inmiddels buiten gebruik. Voorlopig blijft de zaal aan de Snoystraat (Jan Ligthartschool) nog open.
Wijkontwikkeling
De nieuwe gymzaal is onderdeel van de wijkontwikkeling Korte Akkeren. De afgelopen jaren hebben vele projecten een bijdrage geleverd aan de herontwikkeling van vastgoed en verbetering van de openbare ruimte zoals Leliepark, Wachtelstraat, De Jonker, het gezondheidscentrum in de Sacramentskerk, de Westerkade/Snoystraat en het Margrietplein.
Nieuwe centrum en jeugdbibliotheek
Het laatste project in het kader van de wijkontwikkeling is het nieuwe centrum Korte Akkeren. Als onderdeel van het centrumproject is een jeugdbibliotheek bij basisschool De Goudakker gerealiseerd, zijn de winkelruimten in De Akkerborch gerenoveerd en verruimd, is de Herenstraat bij het winkelstraat verbreed en ingericht met parkeerplaatsen en is daarnaast een openbare parkeerplaats ingericht.
Wijk vernieuwen: een samenwerking
Wijkontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente Gouda en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Samen wordt gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid, uitstraling, veiligheid, woonomgeving, verkeerssituatie, maatschappelijke voorzieningen in Gouda Oost en Korte Akkeren.

Bericht Gemeente Gouda