donderdag 8 januari 2009

Gouda krijgt Veiligheidshuis

Nog deze zomer heeft Gouda een Veiligheidshuis, waarin politie, justitie, gemeente en ketenpartners in de veiligheidsaanpak samenwerken. Dit sluit naadloos aan bij het plan van aanpak voor de overlast in de wijk Oosterwei, dat de gemeente heeft ingediend bij het kabinet. In dat plan doet de gemeente een voorstel voor een integrale aanpak van de veiligheid van de wijk. Aanleiding was een incident waarbij een buschauffeur werd beroofd op 10 september 2008.

Met het Veiligheidshuis kan de gemeente effectiever en sneller optreden als het moet. Burgemeester Wim Cornelis: “Dit is een mooi cadeau voor Gouda, een geweldige stap in de goede richting”. In het plan van aanpak heeft de gemeente een aantal maatregelen voorgesteld om de veiligheidssituatie in de wijk fors te verbeteren: gezinscontracten, onder toezichtstelling, versnelde sloop van woon-winkelstrip aan de Rijkestraat, nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester, uithuisplaatsing, specifieke aandacht voor 8- tot 16- jarigen en gezinsmanagers die helpen bij de opvoeding.
Het plan kent drie speerpunten:
1. jongeren en hun omgeving,
2.aanpakken van de zwaarste categorie overlastgevers en
3. fysieke ingrepen om de wijk te verbeteren.

Eerste resultatenDe minister van Justitie heeft vrij snel na het incident in Oosterwei ingestemd met het verzoek van de regiopolitie Hollands-Midden om 6 extra rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) toe te voegen aan het districtsteam van de politie. Door beperkte capaciteit van het korps was een achterstand ontstaan in het recherchewerk. Mede dankzij de inzet van de KMAR-rechercheurs konden 200 van de 500 zaken extra worden afgehandeld. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam al een toezegging voor een financiële bijdrage voor de inzet van gezinsmanagers. Voor het derde speerpunt, te weten de verbetering van de wijk, heeft de gemeente contact met de minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Veiligheidshuis
Met de toezegging van de minister van Justitie over het Veiligheidshuis kan de gemeente goede vorderingen maken met de uitvoering van de plannen. In het Veiligheidshuis Gouda werken alle instanties die zich bezig houden met probleemjongeren (o.a. gemeente, politie, justitie, reclassering, bureau Jeugdzorg) samen onder één dak. Zo kunnen de problemen adequaat worden aangepakt. De gezamenlijke voorbereiding door gemeente, politie en openbaar ministerie voor een Veiligheidshuis in Gouda zijn volgens de minister in een zodanig stadium dat het al deze zomer kan worden geopend. Burgemeester Wim Cornelis: “We werken natuurlijk al samen, maar met het Veiligheidshuis wordt die samenwerking bekrachtigd. We staan in de startblokken. Als het kabinet ons de tools geeft, kunnen wij aan de slag.”

Bovenstaande tekst is bijna integraal overgenomen van een persbericht.
Een prima zaak dat we nu weer een stap voorwaarts maken in het Veiligheidsbeleid en men ook in Den Haag inziet dat Gouda een steuntje in de rug na alle commotie, wat ons imago flink heeft aangetast, goed kan gebruiken.

Wat is een Veiligheidshuis?
Lang niet iedereen weet alleen wat een Veiligheidshuis nu precies is. Is het een soort vluchthaven als je wordt aangevallen of wellicht een vrijplaats, waar je niet kan worden vervolgd.
Nee, dat is het dus niet!

Een Veiligheidshuis is een gebouw waar medewerkers van de justitiële organisaties, zoals (Jeugd) Reclassering, Halt, Openbaar Ministerie en Politie, samenwerken met medewerkers vanuit de zorgsector zoals Maatschappelijk werk, Sociale Zaken van de gemeente, Slachtofferhulp en de Geestelijke gezondheidszorg.
Ze maken voor personen met risicovol of strafbaar gedrag een individuele aanpak. De medewerkers bespreken wat er nodig is om een persoon weer op het goede spoor te krijgen. Zodra een individueel plan is gemaakt, wordt duidelijk afgesproken welke organisatie wat precies gaat doen.
Vervolgens wordt met alle betrokken organisaties periodiek gekeken wat de effecten zijn van de aanpak op de betrokken persoon. Daarbij wordt ook gelet op hoe de leefomgeving van de persoon op de aanpak reageert.
Zonodig worden aanvullende of nieuwe afspraken gemaakt om te bereiken dat het ongewenste gedrag stopt en de persoon niet in herhaling vervalt.