woensdag 21 april 2021

Verlenging opvang dakloze mensen in Best Western hotel Gouda

Het college van BenW heeft afgelopen dinsdag (20 april 2021) besloten om de extra tijdelijke opvang van dakloze mensen in het Best Western hotel te verlengen tot en met juli 2021. Dit betekent dat het hotel, naast reguliere gasten, ook de komende maanden nog een aantal dakloze mensen opvangt.

Vanwege de corona-maatregelen is het niet mogelijk alle mensen in de reguliere opvang van het Leger des Heils te huisvesten. Daarom verblijft er sinds december 2020 een groep dakloze mensen in het hotel. In het voorjaar van 2020 is er ook al een groep dakloze mensen in het Best Western opgevangen.

Goede samenwerking
Wethouder Corine Dijkstra (ChristenUnie) is blij met de verlenging: “Sinds de uitbraak van corona zien we dat de vraag naar opvang toeneemt. Mensen kunnen vanwege het besmettingsgevaar minder gemakkelijk door hun omgeving worden opgevangen. Ook zorgen spanningen thuis ervoor dat er meer mensen op straat komen. Dankzij de goede samenwerking met het Leger des Heils en het Best Western hotel hebben we toch iedereen volgens de coronarichtlijnen onderdak kunnen bieden”.

Het Leger des Heils verzorgt in Gouda de opvang van dakloze mensen. Johanna van den Andel, regiomanager bij het Leger des Heils: "Wij zijn blij dat de gemeente deze keuze heeft gemaakt zodat mensen die echt in nood zijn zich kunnen blijven melden bij het Centraal meldpunt dak- en thuislozen. Het meldpunt heeft daarmee een belangrijke rol in de toeleiding naar opvang".

Aanpak dakloosheid
Samen met de regiogemeenten in Midden Holland werkt Gouda aan de vernieuwing van de aanpak van dakloosheid. Dit sluit ook mooi aan op de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’. Zo is in januari 2021 het Centraal meldpunt dak- en thuislozen gestart aan de Boelekade 1-3 in Gouda. Met dit meldpunt, wil de regio Midden-Holland één plek bieden waar dak- en thuisloze mensen vanaf 23 jaar terecht kunnen, zodat er sneller en beter hulp geboden kan worden.


Persbericht gemeente Gouda


zaterdag 10 april 2021

Minimaal 100 nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s in Gouda

Bezitters van elektrische auto’s zijn straks gegarandeerd van een oplaadplek op maximaal 250 meter van hun woning.  Deze laadpunten worden door ENGIE gerealiseerd aan wie de aanbesteding is gegund.  De komende drie jaar komen er  minimaal 100 openbare laadpunten bij voor elektrische auto’s in Gouda, bovenop de huidige 150.

Lage prijs

Naast de beschikbaarheid van laadpalen was ook een lage prijs een belangrijk uitgangspunt in de aanbesteding. Gouda behoudt het vaste lage tarief van 31 cent per kWh (inclusief btw). “We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen om elektrisch te rijden”, licht de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) namens de 30 deelnemende gemeenten* toe. “Zo zorgen we voor schone lucht in de stad en dragen we bij aan het realiseren van onze klimaatdoelen.”

De laadpalen leveren 100 procent Nederlandse groene stroom, die voor een groot deel is opgewekt door lokale windmolens en zonnepanelen. Nieuwe laadpalen zullen worden voorzien van slimme laadtechnieken, waardoor ze pieken en dalen in het stroomnet op kunnen vangen. Elektrische auto’s kunnen op die manier bij gaan dragen aan het stabiel maken van het energienet, verwacht Bonte. “We versnellen daarmee de transitie naar duurzame energiebronnen. Zo wordt het op termijn mogelijk, als er even wat minder energie beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat het minder hard waait of de zon niet schijnt, vanuit de accu van de elektrische auto’s tijdelijk energie terug te leveren aan het net.”

 

4000 laadpunten

De aanbesteding in de regio Rotterdam is de grootste aanbesteding voor openbare oplaadpunten in Nederland. De gemeente Rotterdam organiseerde de aanbesteding ook namens 29 andere Zuid-Hollandse gemeenten. De aanvraag van een openbare laadpaal gaat in alle deelnemende gemeenten via de website www.laadpaalnodig.nl. Gebruikers van de laadpalen kunnen de laadsessies zowel starten en stoppen en betalen via een laadpas als via de app. In alle 30 gemeenten samen worden er de komende drie jaar naar verwachting 4000 nieuwe laadpunten geplaatst.

Winnaar 

De aanbesteding is gewonnen door ENGIE, door hun aandacht voor duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, datagestuurde groeianalyses, innovaties en efficiëntie. Met het plaatsen van laadpalen draagt ENGIE in Goudaen de 29 andere gemeenten bij aan de ambities om ervoor te zorgen dat elektrisch rijders straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. 

 

*Deelnemende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bodegraven-Reeuwijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Gouda, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer, Zuidplas.


Persbericht gemeente Gouda