dinsdag 26 mei 2020

Gemeente Gouda steunt horeca met tijdelijke terrassen op de Markt


De gemeente Gouda heeft positief besloten over de plannen van horecaondernemers om op de Markt extra terrasruimte te mogen creëren. De extra ruimte wordt gesitueerd op de Markt zelf. Het gaat hierbij om een tijdelijke situatie gedurende het terrasseizoen. Daarbij heeft het college besloten dat de horeca voor het benutten van deze extra ruimte komende tijd geen precario hoeft te betalen.


Wethouder Thierry van Vugt (binnenstad, welstand): “De horeca is zwaar getroffen door de coronacrisis. Ik ben blij dat we deze ondernemers kunnen ondersteunen door ze de mogelijkheid te bieden in deze lastige periode hun terrassen tijdelijk te kunnen uitschuiven. Daardoor kunnen de horecazaken meer bezoekers een plek bieden en zorgen we dat er wat extra omzet kan worden gegenereerd. Bovendien keert zo weer een belangrijk stukje levendigheid terug in onze binnenstad.”

Victor Schuwer; KHN: “Afgelopen weken is er hard gewerkt om de tijdelijke terrassen van een goed idee naar een positief besloten plan te krijgen. We hebben als KHN de plannen van de ondernemers op de Markt in meerdere opties gegoten en daarvan is de uitkomst nu bekend. Mede door de snelheid van handelen, spreken we de hoop uit dat er tijdens dit proces ruimte blijft voor aanpassingen en goed overleg ook voor het geval zich onverhoopt onvoorziene situaties voordoen in de komende weken. Daarnaast zijn we erg blij dat we direct woensdag met alle partijen, de andere horecaondernemers buiten de Markt, zullen bezoeken om de situatie op te nemen. De KHN maakt zich er hard voor om goedkeuring te krijgen, om die ondernemers ook zo snel als mogelijk extra ruimte te kunnen bieden.”

Er is een kaartje gemaakt met de indeling van de terrassen (bijlage). Vanuit de gemeente zijn randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de Markt, bijvoorbeeld over gebruikstijden, het te gebruiken materiaal en het opruimen van meubilair. De extra terrassen kunnen buiten het moment van de warenmarkten worden benut. Gezien de moeilijke omstandigheden voor ondernemers worden door de gemeente op dit moment geen kosten (precario) in rekening gebracht voor het gebruik van de terrassen. De toestemming geldt in beginsel tot 1 september, aangezien veel coronabeperkingen tot die tijd doorlopen. Afhankelijk van de omstandigheden zal dit worden verlengd tot het eind van het terrassenseizoen op 31 oktober 2020.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 14 mei 2020

Wethouders vragen provincie steun voor cultuur


De wethouders van veertien steden en gemeenten in Zuid-Holland doen per brief een beroep op het provinciebestuur om de culturele sector te ondersteunen. De wethouders onderschrijven daarmee de brandbrief die de directeuren van 24 schouwburgen en theaters onlangs aan de provincie hebben gestuurd. De wethouders willen voorkomen dat er door de Covid-19 crisis een grote kaalslag komt in het culturele landschap van Zuid-Holland.

De gemeentebestuurders wijzen op het grote belang van cultuur. 'Uit onderzoek van Atlas Nederlandse Gemeenten blijkt hoe belangrijk juist het culturele aanbod is voor de aantrekkelijkheid van gemeenten als woonplaats, vestigingsplaats voor bedrijven en bestemming voor toeristen. Cultuur heeft niet alleen artistieke, en sociale waarde, maar is ook van grote economische betekenis, zeker in een tijd waarin regio's nationaal en internationaal concurreren.'

Publiek
De wethouders zijn trots op de culturele voorzieningen in de provincie. 'Gemeenten hebben fors geïnvesteerd in gebouwen, instellingen hebben op hun beurt geïnvesteerd in het vergroten van hun publieksbereik en in commerciële activiteiten. Deze gezamenlijke inspanningen hebben succes gehad. Juist daarom is het een enorme tegenslag dat er door de Coronamaatregelen geen normale publieksactiviteiten mogelijk zijn. Juist voor een sector die het moet hebben van een zo groot mogelijk publiek zijn de mogelijkheden om binnen de voorzorgsmaatregelen voldoende inkomsten te halen volstrekt onvoldoende.'

Gezamenlijk
De twaalf provincies hebben de Tweede Kamer laten weten dat zij zich net als de minister verantwoordelijk voelen voor de culturele infrastructuur. 'Wij gaan er van uit dat u die verantwoordelijkheid ook in daden om wilt zetten. Wij trekken als gemeenten graag samen met u en het Rijk op om de culturele voorzieningen in de regio overeind te houden.'

Initiatief
Wethouder Thierry van Vugt tekende namens de gemeente Gouda: “Culturele organisaties in Gouda, zoals de Goudse Schouwburg en Museum Gouda, hebben een grote betekenis voor onze stad, maar bovendien ook een sterke bovenlokale betekenis. Inwoners uit de brede regio, tot in de grote steden, behoren tot het klantenpubliek van deze organisaties. Dit soort culturele instellingen trekken steeds meer publiek en eigen inkomsten. Dat mag niet verloren gaan door de ongekende effecten die de coronacrisis voor deze sector heeft, maar dat voorkomen we alleen als we samen optrekken met de provincie.' De brief is een initiatief van wethouder Piet Sleeking van Dordrecht, en vormt een reactie op een eerdere brandbrief vanuit een groot aantal Zuid-Hollandse theaters aan de provincie.

Persbericht gemeente Gouda