maandag 21 december 2009

Rijksgeld voor Gouds veiligheidsbeleid

Sinds september 2008 heeft Gouda het veiligheidsbeleid geïntensiveerd. In een voorstel aan de raad laat het college zien op welke manier de gemeente de subsidies van vier ministeries en eigen middelen de komende 2 jaren besteedt aan veiligheids- en leefbaarheidsmaatregelen.

Het geld dat Gouda krijgt van het Rijk wordt toegewezen aan maatregelen die moeten leiden tot een versterkt veiligheidsbeleid en een trendbreuk in de problematiek van de Goudse Marokkaanse probleemjongeren en hun ouders. Burgemeester Wim Cornelis: “Met deze subsidies helpt Den Haag ons een eind in de goede richting. Maar uiteindelijk moeten we het zelf doen. We gebruiken dit geld om zichtbare veranderingen door te voeren en ons beleid van grenzen stellen en perspectief bieden concreet te maken. Zo leggen we de basis voor een veiliger Gouda”.

In oktober 2008 diende de gemeente het plan ‘Gouda gaat nóg harder werken aan veiligheid’ in. De plannen en maatregelen die daarin beschreven staan zijn door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Jeugd en Gezin, Justitie en Wonen, Wijken en Integratie beoordeeld. In de afgelopen maanden is duidelijk geworden welke onderdelen van het plan in aanmerking komen voor geld uit landelijke subsidies en regelingen.

Vanuit de verschillende ministeries komen de komende twee jaar middelen beschikbaar voor persoons- en groepsgerichte aanpak, gezinsmanagement, straatcoaches, opvoedondersteuning, zinvolle dagbesteding, sociale samenhang en een schone leefomgeving. Ook voor de periode na 2011 is er zicht op Rijksmiddelen voor de Goudse veiligheidsaanpak. Daarmee kan Gouda uitvoering geven aan het plan met de volgende drie speerpunten: jongeren en hun omgeving, aanpakken van de zwaarste categorie overlastgevers en fysieke ingrepen om de wijk te verbeteren.

Eerder dit jaar kreeg Gouda al groen licht voor het Veiligheidshuis, dat in juni door minister Hirsch Balin (Justitie) geopend werd. Inmiddels zijn de gezinsmanagers en straatcoaches al in Gouda aan de slag. De overige toegekende bedragen worden over meerdere jaren uitgekeerd, bijvoorbeeld voor het tegengaan van overlast en verloedering.

Persbericht Gemeente Gouda, 16 december 2009

vrijdag 4 december 2009

De 54e Kaarsjesavond, 15 december 2009

Het grootste feest van Gouda staat weer voor de deur: Kaarsjesavond. Duizenden mensen bezoeken onze stad om ’s avonds in het centrum te genieten van het marktplein, verlicht door duizenden kaarsen. Alleen al in het Stadhuis branden 1.500 kaarsen. Het verlichten van de boom van onze zusterstad Kongsberg vormt het hoogtepunt op die feestelijke dag.
De hele dag en avond bruist de stad van activiteiten. Op elke straathoek en in kerken klinkt muziek en op en rond de Markt staan kramen vol kerstlekkernijen en –versierselen. Ook is er een levende kerststal. Uitrusten kan op een van de vele terrassen. Al deze activiteiten zorgen voor een geweldige kerstsfeer in de stad.

Kerstboom
Maandagochtend 7 december komt de grote Noorse kerstboom omstreeks 10.00 uur aan in Gouda. In de ochtend wordt de boom geplaatst op de Markt voor het stadhuis. Vanaf die dag zijn vele handen bezig met het verankeren en versieren van de boom. Ook dit jaar zal de boom verlicht worden door energiezuinige ledlampjes.

Zet een kaars voor het raam
De kern van kaarsjesavond is een lichtfeest met brandende kaarsen achter alle ramen van het gotische stadhuis en de huizen en winkels daaromheen. Bewoners en winkeliers op en rond de Markt krijgen gratis kaarsen en een standaard om de kaarsen in te plaatsen. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Daarin roept de burgemeester tevens de bewoners op om op kaarsjesavond zoveel mogelijk van de schemer tot een uur of 22.00 kaarsen te branden voor het raam. Om ongeveer 19.00 uur gaat de “knop van Eneco” om en krijgt het marktplein een prachtige verstilde aanblik door de duizenden brandende kaarsen.

Brandveilig
Kaarslicht is open vuur en daar moet men waakzaam bij zijn. In het Goudse stadhuis worden daarom op kaarsjesavond alle brandende kaarsjes goed in de gaten gehouden. Dit jaar is het de 10e keer dat jongeren van de jeugdbrandweer van onze Duitse zusterstad Solingen de ramen van de bovenste verdieping van het stadhuis bewaken. Onze brandweer houdt het open vuur op de andere verdiepingen in de gaten.

Bijzonder
Bijzonder aan deze 54e Kaarsjesavond is dat de samenzang rond de boom wordt ondersteund door een Kaarsjesavond-Scratchkoor. Dit koor is speciaal voor deze avond samengesteld uit individuele zangers uit het hele land die van tevoren de muziek zelf hebben ingestudeerd. Een koor dat als het ware uit niets (‘from scratch’) is bijeengebracht. De enige (!) repetitie van het Kaarsjesavond Scratchkoor vindt in de middag plaats in de Sint Janskerk. U bent van harte welkom bij deze repetitie.

Avond
Hoogtepunt van Kaarsjesavond ik het ontsteken van de lichtjes van de kerstboom op de Markt. Voorafgaand aan het verlichten van de boom houdt burgemeester Wim Cornelis een korte toespraak en leest hij het kerstverhaal voor. Het Kaarsjesavond Scratchkoor zingt samen met het Gouds Kinderkoor een aantal meerstemmige Christmas Carols met muzikale ondersteuning van Brass Band Schoonhoven onder leiding van Boudewijn Zwart en het mobiele carillon. Alle bezoekers worden uitgenodigd samen kerstliederen te zingen.

Gouda op de landelijke televisie
De programmering van de landelijke televisie op Kerstavond heeft dit jaar een bijzonder Gouds tintje. Tijdens een speciale kerstuitzending van het televisieprogramma ‘Nederland Zingt’ zendt de Evangelische Omroep die avond een volkskerstzang uit vanuit de Goudse Sint Janskerk. De beelden vanuit de kerk worden afgewisseld met een sfeerreportage van de 54e editie van Gouda bij Kaarslicht.
De opnamen voor het populaire televisieprogramma in de Sint Jan worden gemaakt op woensdagavond 16 december a.s. De dag ervoor is een cameraploeg al actief tijdens Gouda bij Kaarslicht. Gedurende de hele dag worden sfeerbeelden gemaakt van het programma, met als hoogtepunt de feestelijke ontsteking van de grote Kerstboom uit Kongsberg tussen zeven en acht uur, waarbij een delegatie van deze Noorse zusterstad van Gouda aanwezig is en burgemeester Cornelis een toespraak houdt.

Opnamen van Gouda bij Kaarslicht worden gebruikt voor de uiteindelijke uitzending op kerstavond 24 december om 19.30 uur op Ned.2.

Persbericht Gemeente Gouda, 4 december 2009

donderdag 26 november 2009

Gouda opent haar eerste Centrum voor Jeugd en Gezin

Op 9 december gaan de deuren van het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Gouda open in de wijk Korte Akkeren. De plek waar kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouders terecht kunnen voor alles op het gebied van opgroeien en opvoeden. Gezonder leren eten, ongerustheid over een huilbaby of ruimte om te praten als je wordt gepest: bij het CJG werken professionals – zoals het vertrouwde consultatiebureau - intensief samen om een ieder zo goed mogelijk te helpen.

Wethouder Marion Suijker (jeugd) verricht de opening samen met kinderen van de Brede School. Het CJG is gevestigd in het gezondheidscentrum van de Sacrementskerk.
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het CJG terecht voor hoogopgelopen problemen, maar ook bij alledaagse twijfel. In ieder gezin gebeuren immers dingen die je niet meteen kunt oplossen. Soms kan het helpen om die met een buitenstaander te bespreken voor wat steun en oplossingen. De medewerkers van het CJG helpen daar graag bij. Zij weten, ieder vanuit hun eigen vakgebied, welke ontwikkeling bij welke leeftijd hoort.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken de volgende instanties samen: Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Midden, Vierstroomzorgring, Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, GGZ Midden-Holland Kinderen en Jeugd 0-18, MEE Midden-Holland, Kwadraad en Opvoedbureau (JSO).

Persbericht Gemeente Gouda, 26 november 2009

woensdag 25 november 2009

Alcoholverbod speelplekken

Het gebruik van alcoholhoudende drank op en rond openbaar toegankelijke speelplekken in Gouda wordt verboden. In de algemeen plaatselijke verordening (APV) worden 158 speelplekken, inclusief een straal van 50 meter rondom elke speelplek, aangewezen waar het gebruik van alcohol wordt verboden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Het college heeft op grond van artikel 2.4.8 lid 1 van de APV alle openbaar toegankelijk speelplekken, inclusief een straal van 50 meter, aangewezen als gebieden waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen met alcoholhoudende drank in bezit te hebben. Eerder al werden de Binnenstad, het Atlantispark en het Van Bergen IJzendoornpark aangewezen als gebieden waar het alcoholverbod geldt. Op overtreding van het verbod volgt een boete van € 60,-. Zowel politie als gemeentelijk stadstoezichthouders zijn bevoegd om op het naleven van dit verbod toe te zien.

Met deze maatregel verwacht het college met alcoholgebruik verbonden overlast en hinder op deze plaatsen tegen te gaan. Voorkomend overlast bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheden, vernielingen, lastig vallen van passanten en het verontreinigen van de omgeving. Het verbod wordt van kracht zodra het college het heeft gepubliceerd.

Persbericht Gemeente Gouda, 25 november 2009

dinsdag 24 november 2009

250e Gast van de raad

In november ontving de gemeenteraad van Gouda officieel haar 250e gast. Burgemeester Cornelis overhandigde daarom een bloemetje aan de heer Paul van de Berg.

Sinds een jaar nodigt de gemeenteraad gasten actief uit om eens te kijken hoe onze democratie werkt en wat de raad allemaal doet. De raad vergadert iedere woensdag onder de noemer “woensdag raadsdag”. Elke week krijgt een deel van de Goudse inwoners een uitnodiging om gast van de raad te zijn. Hiervoor wordt een willekeurige selectie uit het bevolkingsbestand gemaakt, waarbij je wel 18 jaar of ouder moet zijn. Drie raadsleden van verschillende fracties treden op als gastheer/vrouw. Zij ontvangen de gasten een uur voor de bijeenkomst begint en leggen uit hoe de raad werkt en wat er deze avond op het programma staat. In de pauze zoeken de gastheer/vrouw de gasten nog even op en beantwoorden eventuele vragen die ze hebben. Na afloop kunnen de gasten in een enquête hun ervaringen aangeven.

U hoeft overigens geen uitnodiging af te wachten om bij een raadsvergadering aanwezig te zijn. Alle vergaderingen zijn altijd openbaar. Maar zoals u kunt lezen, krijgt u als gast wel een speciale ontvangst die u als ‘gewone bezoeker’ niet krijgt. In principe wordt er iedere woensdag vanaf 20.00 uur vergaderd aan de Antwerpseweg 5.

De agenda van te behandelen onderwerpen staan op www.gouda.nl/ris. Het is wel verstandig om hier even naar te kijken want af en toe is er door omstandigheden geen vergadering.

Persbericht Gemeente Gouda, 24 november 2009

vrijdag 20 november 2009

Eerste Goudse sterren uitgereikt

Op vrijdag 20 november - de Dag van de Rechten van het Kind- reikte burgemeester Cornelis in de Trouwzaal van het stadhuis voor het eerst Goudse jeugdlintjes uit. Dit jaar zijn er vier jeugdlintjes of te wel Goudse Sterren, uitgereikt. De vier winnaars zijn:

Lisa Douma (7 jaar)

Iedere maandagavond brengt zij, tot groot genoegen van de bewoners in de Ronssehof, koekjes rond. De bewoners typeren Lisa als een lichtpuntje en zij is dan ook door de bewoners uitgeroepen als directrice van de koektrommel. Zij kan zo goed contact leggen met ouderen dat sommige bewoners uitsluitend met haar praten. Lisa doet dit met zoveel enthousiasme dat zij het erg vindt als zij een avondje helpen in de Ronssehof moet overslaan.

Jalila Yachou (12 jaar)
Zij heeft uitstekend geholpen met de organisatie van een funfeest in Gouda Oost. Zo heeft Jalila meegewerkt aan het ontwerpen van een logo, heeft zij ideeën aangedragen in vergaderingen en is zij samen met de wijkconsulent op pad gegaan om buurtbewoners te enthousiasmeren. Ook heeft Jalila meegewerkt aan een poster en heeft zij op allerlei manieren het feest gepromoot. Voor het feest heeft ze meegeholpen om de spullen klaar te zetten. Jalila kenmerkt zich, zo jong als zij is, als iemand met een eigen mening en bijzondere interesses in maatschappelijke problemen.

Mohamed Zakri (15 jaar)
Hij begeleidt zijn vader met het organiseren van sport- en spelactiviteiten in de wijken Bloemendaal, Achterwillens en Korte Akkeren. Ook is Mohamed betrokken bij het uitvoeren van de 5 mei activiteiten die door Bep Rijsbergen worden georganiseerd. Daar waar hij kan, helpt hij haar. Mohamed geeft ook trainingen bij de jeugd van ONA. Vijf jaar geleden heeft hij samen met anderen in de wijk Korte Akkeren een voetbalclub opgericht voor kinderen vanaf 4 tot 8 jaar, onder de naam Marokkaanse voetbalclub K.A. In zijn vrije tijd organiseert hij sport- en spelactiviteiten in Korte Akkeren. Mohamed vindt het leuk om tijdens officiële activiteiten allerhande hand- en spandiensten te verrichten bijvoorbeeld catering en fotograferen. Hij is erg geliefd bij de Marokkaanse jeugd en ook bij hun ouders.

Söhail Ali (16 jaar)
Al op 10-jarige leeftijd was hij actief voor Kids Tegen Geweld. Hij heeft samen met de landelijke Stichting Zinloos Geweld meegedaan aan een project van Unicef in Gouda en hij heeft destijds samen met de burgemeester en de Stichting Zinloos Geweld het Lieveheersbeestje geplaatst op de Markt. Ook zette Söhail zich in om de 10 gouden stadsregels van de gemeente Gouda in de praktijk te brengen. Hij heeft speeltafel- en tafeltennisactiviteiten georganiseerd voor de jeugd, die gesponsord werden door het wijkteam. Op 26 september dit jaar heeft hij de Burendag georganiseerd voor zijn straat. Verder is hij actief bij COC-meetings onder jongeren met leeftijden tussen 12-16 jaar.

jury
Een deskundige jury heeft de voordrachten bekeken en gewogen. De jury bestond dit jaar uit
Yannick Maltha, voorzitter van de Jeugdraad, Daniëlle de Bruijn, olympisch kampioen waterpolo, Vivian den Hollander, schrijfster van kinderboeken, Ciska Jansz, De Ideeënbrouwerij
Marc Meijer; Stichting Boven de 7e Verdieping

Het jeugdlintje, de Goudse Ster, wordt jaarlijks uitgereikt aan kinderen en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de Goudse samenleving. Er zijn twee categorieën, kinderen tot 12 jaar en jongeren van 13-23 jaar.

Persbericht Gemeente Gouda, 20 november 2009

dinsdag 17 november 2009

EU-prijs voor Goudse aanpak conflicten

Het Goudse pionierproject mediationvaardigheden met een slimme aanpak van conflicten tussen overheid en burger is verkozen tot één van de 5 meest excellente verbeteringen in de publieke dienstverlening. Het inzetten van mediationvaardigheden wordt het komend jaar door de Europese Commissie en European Institute voor Public Administration als één van de vijf meest excellente verbetering van de publieke dienstverlening in Europa uitgedragen.

Frankrijk won de eerste prijs met het project e-Bourgogne waarmee het midden- en kleinbedrijf op een gemakkelijke manier toegang geeft tot de markt van openbare aanbestedingen. Het Goudse pionierproject mediationvaardigheden eindigde op een gedeelde tweede plaats en is bovendien het enige Nederlandse project dat een finaleplaats heeft bereikt. De overige finalisten waren projecten van Duitsland en Oostenrijk. De European Public Service Award wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de beste voorbeelden in de publieke administratie. Een internationaal gerenommeerd panel van experts heeft uit ruim 300 aanmeldingen een shortlist van best practices geselecteerd. Deze best practices zijn vervolgens door een internationale jury beoordeeld. De jury heeft per thema 5 finalisten geselecteerd.

Snel en persoonlijk contact
In het Goudse project wordt snel en persoonlijk contact opgenomen met burgers wanneer zij een bezwaar of klacht indienen, of voordat de overheid een voor een burger negatieve beslissing neemt. Daarbij wordt een open en oplossingsgerichte houding gehanteerd. Zo kunnen juridische conflicten tussen burger en overheid worden vermeden en dat scheelt beide partijen een hoop rompslomp, ellende en geld.

Resultaten
Uit onderzoek blijkt dat de inzet van mediationvaardigheden leidt tot een verbetering van de klanttevredenheid van 20 procent, een verbetering van de arbeidstevredenheid van ambtenaren van 20 procent, een vermindering van de administratieve lasten voor burgers van 23 procent en een vermindering van de kosten voor de overheid van 27 procent. Na het inzetten van mediationvaardigheden ziet ruim 60 procent van de burgers af van een verdere formele bezwarenprocedure.

Persbericht gemeente Gouda, 16 november 2009

zaterdag 14 november 2009

Goudse Raad voor lening parkeergarage Bolwerk

De gemeenteraad van Gouda besloot gisteravond een lening te geven aan Ontwikkelingsmaatschappij Bolwerk voor het bouwen van de parkeergarage. Hiermee is de weg vrij om de eerste paal nog voor de Kerst op 18 december a.s. te slaan. Dit betekent ook dat er vanaf 13 november weer gewerkt gaat worden op het bouwterrein om het heien voor te bereiden. Zodra de parkeergarage gereed is, wordt de lening afgelost.

Henk Reedijk van Ontwikkelingsmaatschappij Bolwerk is erg blij met de lening: “Hiermee zijn alle belemmeringen die er waren verdwenen. We verwachten dat de verkoop van de woningen in het tweede kwartaal van 2010 kan starten en dat we op termijn bekend kunnen maken welke hotelketen het hotel gaat exploiteren.
Ook wethouder Arnout Menkveld is verheugd: “Het heeft door de financiële crisis allemaal langer geduurd dan we wilden, maar het is gelukkig toch gelukt om het project weer vlot te trekken. De stad heeft straks naast extra parkeerplaatsen en woningen eindelijk het een groot hotel. Hierdoor kunnen bezoekers langer blijven genieten van onze mooie stad.

Persbericht Gemeente Gouda, 13 november 2009

donderdag 12 november 2009

Stilstaan bij álle Goudse mantelzorgers

Op 10 november - de Dag van de Mantelzorg – is stil gestaan bij alle mensen die liefdevol en langdurig voor een zieke of gehandicapte partner, familielid, vriend of buur zorgen. In Gouda organiseerde Informele Zorg Midden-Holland een bijeenkomst waar nu eens de mantelzorger zelf in het zonnetje staat. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Gouda die de inzet van mantelzorgers waardeert.

Wethouder Marion Suijker (mantelzorgers): “Mantelzorgers maken het mogelijk dat veel mensen gewoon thuis kunnen wonen en zoveel als mogelijk deel kunnen nemen in de samenleving. Mantelzorgers zien het vaak als vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet”.

Een fanTAStische tas!

De gemeente wil meer inzicht krijgen in het aantal mantelzorgers en roept daarom alle mantelzorgers uit Gouda op zich te registreren. Als dank voor hun tomeloze inzet ontvangen zijn bij de registratie een fanTAStische tas met daarin een aantal attenties.

Een mantelzorger is iemand die langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur zorgt. De gemeente vindt mantelzorgers onmisbaar en wil daarom goed voor hen zorgen.

Persbericht Gemeente Gouda, 11 november 2009

vrijdag 6 november 2009

Voorstel belastingtarieven 2010


Als het aan het college ligt, stijgt het tarief voor de onroerende-zaakbelasting (OZB) in 2010 niet. “Dat hebben we vier jaar geleden als college beloofd en daar houden we ons ook aan”, aldus wethouder Harro Janssen van financiën. Alleen de afvalstoffen- en de rioolheffing stijgen, omdat afgesproken is dat deze tarieven de kosten volledig dekken. Dat betekent voor een gemiddeld huishouden een stijging tussen 2,6% en 3%. Op 2 december debatteert de gemeenteraad over de belastingvoorstellen en op 9 december nemen zij hun besluit.

Omdat in 2008 de woningen gemiddeld in waarde zijn gestegen, past de gemeente het OZB tarief naar beneden aan. Dit betekent voor u als belastingbetaler dat het bedrag dat u betaalt nagenoeg gelijk blijft.

De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn kostendekkend. Deze kosten zijn gestegen en dat betekent dat de belasting dit volgt. In bovenstaand overzicht ziet u wat dit concreet betekent voor een woning met een gemiddelde waarde van € 208.000,-. Alle bedragen zijn in euro’s.

Inflatie

Verder zijn er een aantal belastingtarieven die de inflatie volgen. Dit jaar houden we rekening met een stijging van 0,48%.
Dit geldt voor leges (bijv. uittreksels uit bevolkingsregister, bouwleges, diverse vergunningen), de hondenbelasting en precariobelasting.

Parkeren

Op 1 januari 2010 veranderen de tarieven van het betaald parkeren niet, behalve het tarief op het parkeerterrein Vossenburchkade. Daar wordt het eerste uur gratis. Hiermee wil het college het gebruik van dit parkeerterrein stimuleren.

In afwachting van besluitvorming in de gemeenteraad over invoering mixed parkeren, kunnen de parkeertarieven in de binnenstad wijzigen. De tarieven voor parkeervergunningen veranderen niet.

Persbericht Gemeente Gouda, 6 november 2009

maandag 2 november 2009

Gouda bíjna beste sociale dienst van Nederland

Een meting onder sociale diensten van gemeenten heeft uitgewezen dat Gouda – op Amersfoort na - de ‘beste sociale dienst van Nederland 2009’ is. Sociale diensten van gemeenten ondergaan een verandering van bureaucratische organisaties naar moderne, resultaatgerichte ondernemingen. Als stimulans voor deze ontwikkeling organiseert Interwerk B.V. een jaarlijkse verkiezing voor de beste sociale dienst. Gouda viel in de prijzen.

Wethouder Marion Suijker (Sociale Zaken en werkgelegenheid) is blij met deze uitslag: “Ik wist dat we het goed doen in Gouda, maar bijna de beste van Nederland, dat is toch heel mooi. Het is een bewijs dat het harde werken van al de medewerkers bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) heeft geleid tot succes.”

Achtergrond
Om te meten hoe de verandering plaatsvindt, is bij deelnemende gemeenten niet alleen gekeken naar de cijfers van instroom en uitstroom, maar naar de gehele organisatie. Hierbij zijn de volgende zes toetsingscriteria beoordeeld: klantgerichtheid, doelmatigheid, innovatie, bedrijfsvoering, rechtmatigheid en duurzaamheid. Kortom, een totaalplaatje van de sociale dienst.

donderdag 29 oktober 2009

APV aangepast: Minder regels, meer service

Goudse burgers en ondernemers krijgen te maken met minder regels, minder lasten en betere service. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het college wil de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) in een nieuw jasje steken en ongebruikte of overbodige regels daarin schrappen. Met de nieuwe APV geeft het college gevolg aan de afspraken in het Bestuursakkoord voor de periode 2006 – 2010 om het aantal gemeentelijke regels te verminderen.

De nieuwe APV moet tot grotere tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening leiden door de administratieve lasten voor burgers en ondernemers te verminderen: minder regels, meer service. Voor de nieuwe verordening is onder meer input geleverd door ondernemersverenigingen en wijkteams.

Het aantal artikelen in de APV daalt met 35% en het aantal toestemmingsstelsels, zoals vergunningen, ontheffingen en registraties, met 46%. Zo is het voortaan niet meer nodig om een vergunning aan te vragen voor een buurt- of straatfeest. Een melding bij de gemeente volstaat. Hotel- en pensionhouders hoeven niet langer een nachtregister bij te houden. Doordat het cameratoezicht nu in de APV is geregeld, kan de Verordening cameratoezicht Gouda worden ingetrokken.

Hoewel het totaal aantal regels in de nieuwe APV is afgenomen, zijn er ook een aantal nieuwe regels toegevoegd. Zo is nu een voederverbod voor (stads)duiven opgenomen. Dit is nodig ter bestrijding van de overlast door uitwerpselen, met name in het stadscentrum. Ook is een verbod van geluidshinder door bouwmachines opgenomen. Om overlast door hondenpoep tegen te gaan, wordt de plicht geregeld tot het bij zich hebben van een opruimmiddel.

In de nieuwe APV is ook het Europees recht verwerkt. Bovendien is de leesbaarheid vergroot. Ook in 2008 werd al een kwart van de gemeentelijke regelgeving ingetrokken.

Een eerst behandeling van het collegevoorstel in de gemeenteraad is voorzien op 28 oktober a.s., waarna de raad waarschijnlijk 4 november een besluit kan nemen. De nieuwe APV is dan naar verwachting vanaf 25 november 2009 van kracht.

Persbericht gemeente Gouda, 28 oktober 2009

donderdag 22 oktober 2009

Go-Kids blijkt groot succes

Het kindersportproject Go-Kids, dat officiëel 'Sporttalent in een uitdagende buurt' heet, blijkt een groot succes. Vooral in Oosterwei is de belangstelling onder leerlingen van de basisscholen zeer groot geweest om laagdrempelig kennis te maken met allerlei sporten. Go-Kids is in 2005 begonnen met steun van het ministerie van VWS in diverse Goudse wijken (Oosterwei, Goverwelle, Achterwillens en iets later Korte Akkeren). De gemeente wil graag dat het vier jaar lopende project blijft bestaan, zeker ook gezien de doelen die het project heeft. Zo benutten kinderen tijdens het sporten/spelen hun talenten en weten deze ook uit te bouwen. Daarnaast leren de leerlingen sociaal met elkaar omgaan, worden kinderen met een motorische achterstand gestimuleerd en raken de 'kids' bekend met allerlei takken van sport en een breed scala aan vrijetijdsbesteding.

Bron: AD, 22 oktober 2009

woensdag 14 oktober 2009

Begroting sluitend, bezuinigingen onontkoombaar

De begroting voor 2010 van de Gemeente Gouda is sluitend. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Met name op de interne organisatie van de gemeente wordt bezuinigd. Voor de drie jaren hierna is een sluitende begroting onzeker, door forse bezuinigingen van het rijk in combinatie met de verwachting van een stijgende werkloosheid. De inkomsten van de gemeente dalen, de uitgaven stijgen.

Dit staat in de conceptbegroting die het college 14 oktober aan de gemeenteraad aanbiedt.

“In het voorjaar kozen we er al voor om belangrijke, al ingezette zaken zoveel mogelijk door te laten gaan”, zegt wethouder Harro Janssen. “Zo gaan grote projecten zoals Spoorzone, Bolwerk en Westergouwe door, hoewel soms in een wat soberder uitvoering.

We ontkomen echter niet aan bezuinigingen. Wij bekijken nu alvast de mogelijkheden, zoals: uitstel of verlaging van investeringen, snijden in de eigen organisatie en een lager voorzieningenniveau. Ook kijken we naar manieren om de inkomsten aan te vullen. Hoe dit er precies uitziet beslist een nieuw college en gemeenteraad na de verkiezingen, maar wij geven wel de voorzet”, aldus Janssen.

Eigen organisatie
De gemeente staat voor een moeilijke taak. “We doen er graag een schepje boven op, maar doordat er minder inkomsten zijn, moeten we gaan schrappen. Nu is personeel verdeeld over drie werklocaties, verspreid over de stad. Als we in 2012 in het Huis van de Stad trekken, kunnen we nog efficiënter werken. Daar lopen we nu al op vooruit door bovenop de stevige bezuinigingen van de afgelopen jaren, al in 2010 extra te snijden in onze eigen organisatie” aldus Janssen. “ We verzwaren de lasten voor burgers niet, als dat niet noodzakelijk is om de kosten te dekken. Een van de manieren waarop de gemeente haar inkomsten kan verhogen, is verhoging van de onroerend zaakbelasting. Gouda past de onroerend zaakbelasting alleen aan de inflatie aan. Net als de afgelopen jaren”.

Maatschappelijk
“We zorgen voor mensen die het nodig hebben. Juist in deze tijd van economische recessie. Op dit moment daalt het aantal bijstandsuitkeringen nog in Gouda. Maar we houden de komende jaren rekening met een minder grote daling dan we als doelstelling hadden. Die was vermindering met 6,5% en nu houden we 3% aan. Nog steeds erg ambitieus in vergelijking met andere steden. Vrijwilligers zijn het cement in de samenleving en hen wil het college (nog) beter in staat stellen hun werk te doen. Binnenkort volgt hiervoor een voorstel.

Daarnaast kreeg Gouda extra geld van het rijk om de veiligheid in de stad te verbeteren. Naast een versterkte aanpak wil het college jongeren perspectief blijven bieden. Werk biedt uiteindelijk de beste garantie voor een normale plek in de Goudse samenleving.

Ruimtelijk
De economische crisis treft vooral de bouwsector en dit leidt tot minder bouwprojecten en vertragingen. Dit betekent dalende inkomsten door minder leges en belastingen. Omdat deze vertraging ook ongunstig is voor de economie, blijft het college vaart zetten achter de bouwprojecten. Zo start dit jaar de bouw van een aantal scholen (waaronder de Calvijnschool) en is veel creativiteit aangewend om het Bolwerk en Hamstergat te starten. Ook op andere ontwikkellocaties zoeken we naar alternatieven om de exploitatie in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk sluitend te krijgen.

Gouda blijft investeren in extra speelplaatsen in de wijken en legt ondergrondse afvalcontainers aan. Verder begint het ontwerp van de multifunctionele accommodatie in Gouda-Oost vorm te krijgen.

Reserve
De gemeente kan dus voor 2010 een sluitende begroting presenteren in deze moeilijke tijden. Maar dit heeft een prijs. Het weerstandsvermogen (de reserve van de gemeente) groeit niet zo snel als ze zou willen. Nu is deze reserve er natuurlijk juist om in tegenvallende tijden de risico’s op te vangen. Maar deze risico’s zullen zich ook in de toekomst voordoen. Daarom handhaven we ons beleid dat financiële meevallers naar de algemene reserve gaan en is de gemeente extra alert op eventuele risico’s. In 2010 verwachten we de reserve nog met een bescheiden bedrag te kunnen aanvullen.

De gemeenteraad bespreekt de conceptbegroting op 11 en 12 november en neemt naar aanleiding hiervan dan haar besluit.

Persbericht gemeente Gouda

woensdag 7 oktober 2009

Eerste ervaringen straatcoaches zijn positief

Burgemeester Cornelis laat weten, dat de eerste ervaringen met de straatcoaches positief zijn. Zij zijn in actie gekomen toen enkele weken geleden werd gedemonstreerd tegen overlast door jongeren. De coaches hebben tijdig signalen van naar de binnenstad trekkende jongeren opgevangen en met de jeugd gepraat. Tijdens het Funfeest in Oosterwei anderhalve week geleden, hebben de straatcoaches zich preventief op mogelijke onrusstokers gericht. De werktijden van de coaches wisselen. Het ligt er maar net aan op welke tijdstippen ze nodig zijn.

AD, 7 oktober 2009

maandag 5 oktober 2009

Parkeerplan centrum Gouda is grof schandaal

Winkeliers in de binnenstad komen in actie tegen het plan van b en w om avondparkeren langs de grachten fors duurder te maken.

Als dit doorgaat worden de politieke partijen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen afgerekend met grote advertenties, aldus G. van Erk (voorzitter van het SOG).

De vertegenwoordiger van een groot aantal belangrijk landelijke filialen heeft al gezegd dat als dit doorgaat, nieuwe spelers (zoals H&M) zich op het hoofd gaan krabben of ze wel komen. Volgens SOG zijn ondernemers niet bewust en expliciet gehoord over het parkeerplan.

Bron: AD Groene Hart, 5 oktober 2009

donderdag 1 oktober 2009

Gouds Veiligheidsbeleid geëvalueerd

Aantal incidenten afgenomen, onveiligheidsgevoel niet verbeterd, focus op jeugd

Gouda heeft met haar veiligheidsbeleid de pionierstijd achter zich gelaten. Dat blijkt uit het evaluatierapport dat het onafhankelijke Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) heeft opgesteld over het Beleid sinds 2005.
Het college wilde graag een kritische blik omdat er een groot verschil leek tussen een toch succesvolle inzet van middelen en een relatief groot gevoel van onveiligheid in Gouda. In vergelijking met de periode voor 2003 werden concreter doelen en maatregelen benoemd. Ook werd meer integraal samengewerkt onder regie van de gemeente. Daarnaast is Gouda erin geslaagd om de Goudse bevolking meer bij het veiligheidsbeleid te betrekken. COT heeft ook aanbevelingen voor de volgende beleidsperiode (2010- 2013).
Zo zou de gemeente nog meer invulling aan de regierol moeten geven, bijvoorbeeld in de subsidieafspraken naar het welzijnswerk. Ook zou er minder overlegd moeten worden en zouden de rollen en taken van de veiligheidspartners nog duidelijker moeten worden.

COT concludeert dat de meerderheid van de Gouwenaars zich veilig voelt, vooral in eigen buurt, maar dat een deel zich ook onveilig voelt met name als gevolg van jeugdproblematiek. Het COT schrijft in haar rapport: “Er is veel bereikt. Als een van de weinige gemeenten in de regio, en misschien wel in Nederland, heeft Gouda haar veiligheidsbeleid de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven met aangescherpte, meetbare doelen en tussentijdse monitoring. Dat maakt het beleid tastbaar, concreet en eigentijds.”

Voor het onderzoek heeft COT zich gericht op een drietal onderzoeksvragen.
Te weten:
- wat was de veiligheidssituatie van Gouda in de afgelopen periode,
- hoe doeltreffend is het beleid en
- waar moet het beleid zich de komende jaren op richten?

Het rapport geeft niet alleen antwoord op de onderzoeksvragen, maar ook aanbevelingen voor de toekomst. Zo beveelt COT de gemeente Gouda aan om een nog steviger regie te voeren op het veiligheidsbeleid, waarbij de nadruk ligt op de uitvoering. Voor de komende beleidsperiode zal jeugdproblematiek en overlast de nadruk moeten krijgen. Daarbij zal veel aandacht uit moeten gaan naar de problemen met jeugd van Marokkaans- Nederlandse afkomst. Sleutelwoorden daarbij zijn: opvoeden, goed onderwijs en voorkomen van schooluitval. Ook zullen de ouders en de jongeren zelf op hun eigen verantwoordelijkheid moeten worden gewezen. Volgens het COT zou een betere registratie van probleemjeugd kunnen helpen bij de aanpak van problemen. Naast jeugdoverlast verdient (huiselijk) geweld ook prioriteit.

Dit najaar zullen de aanbevelingen van COT worden gebruikt voor een nieuw beleidskader voor het integraal veiligheidsbeleid over de periode 2010 – 2013. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit beleidskader in december kunnen bespreken. Op 15 oktober zal de gemeenteraad de evaluatie bespreken met veiligheidspartners in de stad.

Persbericht Gemeente Gouda

vrijdag 25 september 2009

Samenwerkingsovereenkomst voor nieuw stationsgebied

De gemeente Gouda werkt samen met haar partners ProRail en NS Poort aan de Spoorzone Gouda. Een belangrijke stap voor het nieuwe stationsgebied is vandaag gezet door de ondertekening van een overeenkomst. Hierin worden concrete uitvoeringsafspraken gemaakt over de bouw, voorzieningen en dagelijks beheer van het gebied.

Het huidige stationsgebied wordt de komende jaren omgebouwd tot een nieuw en aantrekkelijk vervoersknooppunt. Daarom worden bestaande voorzieningen verplaatst of vervangen om ruimte te maken voor de nieuwe ontwikkelingen.

Voor fietsers worden bijvoorbeeld tijdelijke fietsenstallingen gemaakt voor gebruik tijdens de bouw (bewaakte en onbewaakte stallingen). Daarnaast is vastgelegd dat de stallingscapaciteit voor fietsen vergroot wordt. Ook zijn bouwafspraken voor veilige toegangsroutes voor voetgangers, fietsers en auto's vastgelegd.

In december 2008 ondertekenden de gemeente Gouda en NS Poort al contracten voor de ontwikkelingen in het noordelijk stationsgebied en het Huis van de Stad.

Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 22 september 2009

Vingerafdruk in reisdocumenten verplicht


Sinds maandag 21 september is de gemeente verplicht om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten en identiteitskaarten. Wethouder Harro Janssen (publiekszaken) heeft maandag als één van eerste inwoners van Gouda zijn vingerafdrukken afgegeven bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. Hiermee gaat hij fraude en misbruik van zijn identiteit tegen. Quote Harro: “Een identiteitsbewijs is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zo moet je je op elk moment van de dag kunnen identificeren. Het bewijst wie je bent. Misbruik en fraude van deze identiteit heeft grote, vaak persoonlijke gevolgen. Als ik dit met het afgeven van mijn vingerafdrukken kan tegengaan doe ik dat graag “.

(Persbericht Gemeente Gouda)

donderdag 10 september 2009

Gouda neemt maatregelen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid

Wethouder Marion Suijker (Gouda, werkgelegenheid) heeft namens de regio Midden-Holland op 9 september een convenant getekend met staatssecretaris SZW, Jetta Klijnsma, voor bestrijding van de regionale jeugdwerkloosheid. In het convenant staan allerlei acties die Midden Holland gaat ondernemen om de werkloosheid onder jongeren tegen te gaan. De regio krijgt voor 2009 €800.000 van het rijk voor de uitvoering.

De gemeenten, het UWV Werkbedrijf, werkgevers in de regio en het MBO-onderwijs hebben de handen ineen geslagen om te voorkomen dat jongeren tijdens de crisis thuis zitten en daarmee de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen. Afgesproken is bijvoorbeeld dat onderwijsinstellingen en leerbedrijven jongeren extra gaan stimuleren om langer door te leren en daarbij te kiezen voor een studierichting die opleidt voor beroepen die de meeste kansen bieden. Een andere actie is dat bedrijven jongeren tot 27 jaar een trainee-baan aanbieden als zij door de crisis geen baan kunnen vinden.

Jongeren die besluiten niet een baan te zoeken of waarbij dat niet direct lukt, kunnen zich melden bij het Jongerenloket. Dit loket is telefonisch te benaderen via (0182) 781 640. Hier krijgen zij via een aanbod op maat alle kansen om aan het werk te gaan.

Werken aan kwaliteiten

Gemeenten, onderwijs en werkgevers in de regio Midden-Holland zetten tevens zich in om jongeren die de aansluiting met werk of school (dreigen te) verliezen, individueel te begeleiden of via een werk-leeraanbod betere kans te laten maken op een baan. “We doen dit omdat het van belang is dat jongeren die nu nog geen baan kunnen vinden wél blijven werken aan hun kwaliteiten. Door de maatregelen willen we ze werkervaring en scholing meegeven waarmee ze straks de arbeidsmarkt op kunnen”, aldus wethouder Marion Suijker. “We moeten alles in het werk stellen om jongeren aan het werk te krijgen en te houden. Zij zijn de toekomst.”

Regionaal Actieplan

Midden-Holland krijgt van het rijk 800.000 euro extra voor regionale activiteiten om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. In het 'Convenant Sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid' en de 'Intentieverklaring (Samen)Werken in de regio Midden-Holland' (2007) hebben regionale overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers afspraken gemaakt en doelen vastgelegd wat zij tussen 2007 en 2010 concreet gaan doen. Het Regionaal Actieplan is hiervan een nadere uitwerking.

Persbericht, 10 september 2009

Colleges van Gouda en Waddinxveen sluiten een convenant

Colleges van Gouda en Waddinxveen sluiten een convenant om in de periode tot voorjaar 2011 de haalbaarheid van niet vrijblijvende samenwerking c.q. samenvoeging te onderzoeken.

Op 23 juni 2009 zijn in het regulier overleg tussen de colleges van Waddinxveen en Gouda afspraken vastgelegd met betrekking tot het vervolgproces bestuurlijke toekomst voor beide gemeenten.
Deze afspraken zijn verwoord in een Convenant en in meer detail uitgewerkt in een Procesaanpak Bestuurlijke Toekomst voor de periode september 2009- voorjaar 2011.

Met de gevraagde bekrachtiging van Convenant en Procesaanpak – begin oktober - door de beide raden wordt de verdere samenwerking geformaliseerd en wordt vastgelegd welke acties worden ondernomen in het proces richting bestuurlijke toekomst.

Aan het eind van de planperiode (2011) besluiten de raden of een fusietraject conform de wet ARHI in gang zal worden gezet of dat een vorm van niet-vrijblijvende samenwerking zal worden voortgezet.
In de vergadering van 8 september 2009 hebben de colleges van B&W van Waddinxveen en Gouda besloten in te stemmen met Convenant en Procesaanpak en deze ter instemming aan de raden voor te leggen.

Persbericht Gemeente Gouda, 10 september 2009

maandag 7 september 2009

Protest tegen straatterreur in Gouda

Het burgerinitiatief Gouda's Glorie organiseert op vrijdagavond 18 september a.s. een stadwandeling door de wijken van Gouda. De wandeling is een protest om aandacht te vragen voor de toenemende onveiligheid op straat en de straatterreur van "jongeren".

De wandeling start 20.00 uur vanaf Klein Amerika. Een groep inwoners van Gouda is het zat dat er nauwelijks werk wordt gemaakt van de aanpak van overlastgevende jongeren en gaat de straat op. De Gouwenaars hebben volgens een woordvoerder dagelijks te maken met intimidatie, bedreiging en geweld. De politie en de gemeente doen volgens hen te weinig. Zij vinden ook dat burgemeester Cornelis zijn biezen moet pakken omdat ze hem 'boterzacht' vinden.

Bron: AD, 7 september 2009

donderdag 3 september 2009

Trots op Nederland in Gouda


Trots op Nederland wil in Gouda mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkeizingen in 2010. Een lokale afdeling is in de maak.
Eerder was al bekend dat "TON" ook meedoet in de gemeente Zuidplas. Dit is de gemeente die volgend jaar ontstaat uit Moordrecht, Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle

woensdag 2 september 2009

Bouwbedrijf STRABAG gaat Huis van de Stad bouwen


STRABAG is uit de Europese aanbesteding voor de bouw van het nieuwe stadhuis als beste naar voren gekomen. Het betekent een volgende stap in de realisatie van het Huis van de Stad. Volgens de huidige planning gaat voorjaar 2010 de bouw van start.

STRABAG SE is een Europees bouwconcern dat hoofdzakelijk in de Benelux opereert, met een hoofdkantoor in Oostenrijk. In Nederland werkt STRABAG vanuit een vestiging in Vlaardingen. Zij zijn uit de aanbesteding gekomen als partij die in opdracht van ontwikkelaar NS Poort de bouw van het Huis van de Stad gaat realiseren. De installateur wordt het landelijk opererende bedrijf Unica met een vestiging in Bodegraven, aangestuurd door STRABAG.

Start voorbereidingen
De voorbereidende bouwwerkzaamheden - die de bouw van het Huis van de Stad mogelijk maken - zijn juni dit jaar al gestart. Zo is de Burgemeester Jamessingel tijdelijk verlegd en gaat er een bouwweg komen om zo de bouwactiviteiten te kunnen uitvoeren. Rond de jaarwisseling worden de huidige fietsenstallingen aan de Bloemendaalzijde verplaatst in verband met opslagruimte van bouwmaterialen. Dit betekent dat treinreizigers en bezoekers tijdelijk met overlast te maken hebben tijdens de bouw.

Samenwerken en ontmoeten
Met de bouw van het Huis van de Stad wordt de dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen verbeterd, doordat bijna alle diensten op één locatie zitten. Het nieuwe stadhuis is dé plek waar burgers en de gemeente Gouda samenwerken en elkaar ontmoeten.

Ontwikkelaar
De ontwikkelaar van het Huis van de Stad is NS Poort. Dit bedrijf is onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen en ontwikkelt, beheert en exploiteert stationsgebieden. NS Poort wil graag aangename en sociaal veilige stationsgebieden ontwikkelen. Het te bouwen Huis van de Stad past goed in deze ambitie: het zorgt voor levendigheid in het gebied en is bovendien goed bereikbaar met alle vormen van vervoer.

(Persbericht gemeente Gouda)

donderdag 27 augustus 2009

Veiligheidshuis in opstartfase, eerste resultaten bemoedigend

Het veiligheidshuis is gekomen na de problemen in de wijk Oosterwei vorig najaar.
Vier jongeren die uit de gevangenis kwamen worden nu in kaart gebracht door het Trajectberaad van de Raad voor de Kinderbescherming en twee gezinsmanagers zijn aan de slag in gezinnen met multiproblemen.

Het veiligheidshuis heeft nu 460 personen geregistreerd.
Gegevens van deze mensen komen in één dossier en diverse betrokken instanties hebben toegang tot deze dossiers.
Gemeenten in de regio kijken met belangstelling naar het Veiligheidshuis en hebben al een intentieverklaring getekend om hieraan mee te gaan werken.

dinsdag 28 juli 2009

Jongens krijgen samenscholingsverbod

Een aantal jongens dat zich de afgelopen tijd heeft misdragen in en rond het winkelcentrum Bloemendaal, mag zich de komende drie maanden hier niet in groepjes ophouden.

Het samenscholingsverbod dat ze is opgelegd door burgemeester beperkt zich niet tot het onderling samen zijn. Een jongen mag zich ook niet bij een groepje anderen aansluiten in deze buurt.De jongens, aldus Cornelis, maken deel uit van een grotere groep die regelmatig voor overlast zorgt. Het gaat om vernielingen, winkeldiefstal en intimidatie.Het gerichte samenscholingsverbod maakt het mogelijk om tegen het samenkomen van ernstige overlastplegers in dit gebied op te treden, waardoor op voorhand overlast kan worden voorkomen. Het verbod tot samenscholen is dus gericht op bekende, individuele personen en niet op groepen, aldus de burgemeester. Er is, benadrukt Cornelis, geen sprake van een algeheel verbod tot samenscholen van groepen in en rond het winkelcentrum. De periode van drie maanden kan, wanneer dit nodig is, worden verlengd. Het persoonsgerichten samenscholingsverbod werd een maand geleden aangekondigd. Voorheen werden gebieden aangewezen waar een algemeen samenscholingsverbod gold, dus voor iedereen. Dat bleek in de praktijk moeilijk te handhaven. Nu krijgen personen, zoals deze vier jongens, te horen dat ze zich enige tijd niet in groepsverband in een bepaald stadsdeel mogen ophouden.

Bron: AD, 24 juli 2009

woensdag 22 juli 2009

Jan van Dijk uit politiek

Het Goudse raadslid Van Dijk verlaat volgend jaar de politiek.

Hij is dan meer dan een halve eeuw politiek actief geweest. Hij zat lange tijd voor de VVD in de gemeenteraad en na een conflict binnen de partij eerst als lid van een onafhankelijke fractie en de afgelopen paar jaar als lid van Gouda's 50+ partij.

,,Naast mijn studie en werk heb ik vanaf de Hongaarse Opstand (1956 ) mij onafgebroken ingezet voor de democratie als politiek bestuurder op landelijk, provinciaal, regionaal en plaatselijk niveau. Daarnaast ben ik dertien maal tot volksvertegenwoordiger gekozen: zeven maal (28 jaar) als lid van de gemeenteraad en zes maal (25 jaar ) als lid van Provinciale Staten.''

De geboren en getogen Gouwenaar Jan van Dijk is ook nog een aantal jaren fractievoorzitter en vier jaar lid van het dagelijks bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland geweest. ,,En heb ik ook nog een jaar wethouder van Gouda mogen zijn.'' Hij begon zijn politieke carrière in 1956 als lid (tien jaar lang) van de jeugdgemeenteraad. Volgend jaar hoopt Van Dijk 72 jaar te worden. ,,Ik ben van mening dat na de vele intensieve jaren in de politiek, het nu wel voldoende is.'' En dus stelt hij zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar niet herkiesbaar. ,,Ook een willekeurige, niet direct verkiesbare plaats op de lijst wens ik niet. Vanuit mijn democratisch politieke visie ben ik van mening dat als iemand met voorkeurstemmen toch gekozen wordt, dat men dan ook de door de kiezers gewenste plaats behoort in te nemen. Ik ben uit eigen vrije wil aan een politieke carrière begonnen en ik wil ook uit eigen vrije wil deze mooie periode zelf beëindigen..''

Bron: AD, 22 juli 2009

dinsdag 21 juli 2009

Nog een parkeerdek bij schouwburg

Op het Schouwburgplein komt niet één, maar komen twee parkeerdekken.
Per dek komen minder parkeerplaatsen. Wethouder Janssen (verkeer) denkt daarmee tegemoet te komen aan bezwaren uit de buurt.

De aanpassing heeft tot gevolg dat de nieuwe parkeervoorziening verder van de woningen van de Jan van der Heijdenstraat komt en er blijft voldoende ruimte over voor een speelplek, aldus Janssen. Hij heeft buurtbewoners in een brief nog eens opgeroepen mee te denken in een klankbordgroep. Als ze daar van blijven afzien, beschouwt Janssen het wijkteam als zodanig. Of dat lukt, is nog niet bekend. J. van Rhijn, de woordvoerder van de actiegroep Weg dek Schouwburgplein, is niet bereikbaar voor een reactie.

De buurt heeft al vaker aangegeven niet te zitten wachten op het parkeerdek, dat een oplossing moet bieden aan het tekort aan parkeerplaatsen. Het dek komt te dicht bij de slaapkamerramen, de speelplek verdwijnt en bewoners van de Noothoven van Goorstraat vrezen extra drukte, omdat in hun straat een toegang komt tot het parkeerdek.

Met het aangepaste plan denkt de wethouder aan die bezwaren tegemoet te komen. In de raadsvergadering van afgelopen december is kritiek gekomen op het plan zoals het toen op tafel lag. De raad gaf aanvullende eisen op het gebied van verkeersveiligheid, de toegang tot het parkeerterrein en -dek, de afstand tot de woningen, er dient geluidsarm materiaal gebruikt te worden en de fietsroute over het Schouwburgplein moest behouden blijven.

Het voorlopige ontwerp is, aldus Janssen, daarom nog eens onder de loep genomen. ,,De enige mogelijkheid om tegemoet te komen aan de eisen in combinatie met een aantal technische zaken, is dat het parkeerdek kleiner wordt. Om toch voldoende parkeerplaatsen te realiseren, is een tweede parkeerlaag nodig.'' Hiermee wordt het dek drie meter hoge dan in het eerste ontwerp, zegt hij. Het betekent wel dat nu de speelplek behouden kan worden. De bebouwing komt verder van de woningen af. De parkeerplaatsen voor de vergunninghouders blijven zoals ze nu zijn, vlakbij de woningen. Bovendien is gebleken dat er geen extra ingang nodig is aan de kant van de Noothoven van Goorstraat. Hier komt, aldus Janssen, dus geen extra autoverkeer.

Het nieuwe plan wordt in oktober op een informatiebijeenkomst aan de buurtbewoners getoond. Janssen moet nog terug naar de gemeenteraad.
Het nieuwe plan pakt duurder uit. Hij gaat er van uit dat de parkeerdekken volgend jaar worden gebouwd.

Bron: AD, 21 juli 2009

woensdag 15 juli 2009

Gouda vraagt voor acht woningbouwprojecten stimuleringssubsidie aan

De gemeente Gouda wil graag zoveel mogelijk tempo houden in de nieuwbouwprojecten in de stad.
“Dat is met de economische crisis niet makkelijk”, zegt wethouder Arnout Menkveld van volkshuisvesting. “Om dit te stimuleren hebben we een subsidieaanvraag ingediend voor acht projecten bij het ministerie van VROM in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw, die hier speciaal voor opgezet is. Door het stilvallen of vertragen van woningbouwprojecten komt de uitbreiding van de woningvoorraad in de knel en vermindert de doorstroming in en naar koophuizen. Dat vinden we ongewenst, mede omdat hierdoor minder huurwoningen beschikbaar komen”.

Het gaat om totaal bijna 300 woningen verdeeld over de projecten: Gouds Magnifiek (nabij Van Strijenstraat), Houtmansgracht, De Abessyn, Resion (Winterdijk), Riddervelden (bij het hoofdpostkantoor), Koningshof, Bolwerk en ThijsseStaete (bij de laatste drie betreft het delen van het project). De omvang van het projecten varieert van 11 tot 118 woningen. Het ministerie beoordeelt alle ingediende aanvragen uit het hele land. Eind augustus hoort de gemeente of en voor hoeveel geld ze in aanmerking komt.

Voorwaarden waar de ingediende projecten aan moeten voldoen:

- de bouw moet dit jaar kunnen starten (hieronder vallen geen voorbereidende werkzaamheden, zoals bouwrijp maken)
- de bouwvergunning moet voor 25 maart 2009 zijn aangevraagd
- het moeten koopwoningen zijn of dure huurwoningen (boven € 647,53 p/m)
- het project moet bestaan uit minimaal 10 woningen
- bij of voor de start van de bouw moet een afbouwgarantie zijn gegeven.

Overigens is dit het eerste deel van de stimuleringsregeling. Het tweede deel volgt eind dit jaar en het derde volgend jaar. Voor de volgende delen, ook wel tranches genoemd, worden nieuwe regelingen gemaakt.

Het kan zijn dat de voorwaarden dan anders zijn dan nu. Inzet van de regeling is om stilgevallen en vertraagde woningbouwprojecten vlot te trekken.
In het kader van maatregelen om de doorstroming van de woningmarkt op peil te houden, heeft het college drie weken geleden ook verhuur via de leegstandswet voor particulieren mogelijk gemaakt.

Bron: Persbericht gemeente Gouda, 15 juli 2009
Foto: Marianka Peters

maandag 13 juli 2009

Vredesmarathon rond St.-Janskerk

Een veertiendaagse vredesmarathon moet de bewustwording over het thema oorlog en vrede onder jonge en oudere Gouwenaars vergroten.

Twee weken lang, beginnend op 14 oktober, zal het gebied in en rondom de St.-Janskerk in het teken staan van activiteiten die te maken hebben met dit onderwerp. Oorlog en vrede is het thema van de landelijke Week van de Geschiedenis. Die week valt echter precies in de herfstvakantie. ,,Terwijl het altijd onze insteek is om ook de jeugd te betrekken en in dit geval dus ook voor klassen activiteiten te organiseren,’’ zegt Maurits Tompot van het Erasmusgenootschap Gouda. ,,Vandaar dat we in Gouda gewoon nog een weekje doorgaan.’’Zo wordt een heel aantal klassen vanuit het basis- en voortgezet onderwijs uitgenodigd in de kerk om te luisteren naar de nationaal bekende rabbijn Van de Kamp.

Een andere belangrijke gebeurtenis is de onthulling van het verplaatste standbeeld van Erasmus, op het gras van de Wilem Vroesentuin. De handeling wordt verricht door staatssecretaris Nebahat Albayrak van justitie. ,,Daar zijn we erg blij mee, want zij gaat nú over gedetineerden, over gerechtigheid. Over die onderwerpen heeft Erasmus in zijn leven zoveel belangrijks gezegd, dat zijn visie nog altijd actueel is.

’’De Week van de Geschiedenis in Gouda wordt mede georganiseerd door het Fonds Goudse Glazen. Bestuurslid Huug de Gier: ,,Onze doelstelling is om de glazen en de geschiedenis die zij vertellen te tonen. Want er is nauwelijks een glas in de St.-Janskerk te vinden, waarin de thema’s vrede en vooral ook oorlog niet voorkomen. Tegelijk is het een plek waar het evangelie van de vrede wordt uitgedragen.’’Tijdens de twee weken wordt er elke dag iets georganiseerd. Zo zijn er beiaardconcerten met vredesklokken en gratis torenbezoekjes. Ook hebben zich inmiddels diverse kunstenaars gemeld, die tijdens de marathon graag willen exposeren in de St.-Janskerk.

Bron: AD, 10 juli 2009

donderdag 9 juli 2009

Extra geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Midden-Holland krijgt van het rijk € 800.000 extra voor regionale activiteiten om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. De gemeente Gouda stelt hiervoor samen met de 12 omliggende gemeenten voor 1 september een Regionaal Actieplan op. Ook sluit de staatssecretaris SZW een convenant met 30 wethouders van gemeenten, waaronder Gouda. Dit pakket van maatregelen om jeugdwerkloosheid te bestrijden is op 29 juni bekend gemaakt tijdens de landelijk jeugdwerkloosheidstop in Den Haag. De overheid stelt landelijk 150 miljoen euro beschikbaar voor regionale activiteiten. De reden voor de maatregelen is de verwachting dat door de recessie het aantal jeugdwerklozen in Nederland in 2010 oploopt tot 150.000.

Werkgevers, onderwijs, ketenpartners en kenniscentra, worden allen zoveel mogelijk betrokken bij het opstellen van het Regionaal Actieplan om na 1 september – ieder vanuit zijn eigen rol – met concrete acties de strijd tegen jeugdwerkloosheid aan te gaan.

Overhalen op school te blijven
Deelname van jongeren aan het onderwijs of de arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt voor het Goudse college. De inzet van partners zoals bedrijven en het onderwijs is hierbij van groot belang. In het kader van de bestrijding van jeugdwerkloosheid wordt momenteel vanuit het mbo-onderwijs het ‘School Ex Programma’ uitgevoerd. Met dit programma wil het onderwijs mbo-leerlingen die van plan zijn van school af te gaan, over halen op school te blijven en een (hoger) kwalificatieniveau te behalen. Zo wordt voorkomen dat zij op de krappe arbeidsmarkt een plek zoeken.

Afspraken en doelen vastgelegd
Ook het bedrijfsleven kan meehelpen om het probleem van jeugdwerkloosheid op te lossen. Meer concreet door jongeren te helpen aan een baan of een stageplek. Het onderwijs, het bedrijfsleven en partijen op het gebied van werk, inkomen en zorg hebben hiervoor de handen ineen geslagen. In het ‘Convenant Sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid’ en de ‘Intentieverklaring (Samen)Werken in de regio Midden-Holland’ hebben zij afspraken gemaakt en doelen vastgelegd wat zij tussen 2007 en 2010 concreet gaan doen. Het Regionaal Actieplan is hiervan een nadere uitwerking.

Persbericht gemeente Gouda, 9 juli 2009

vrijdag 3 juli 2009

Korte Akkeren krijgt nieuw centrum


Na een periode van vier jaar van onderzoek, overleg, rekenen en tekenen is het dan zover: het masterplan voor de centrumontwikkeling van Korte Akkeren is gereed. Op 2 juli hebben wethouder Siebe Keulen en directeurbestuurder Peter de Klerk van woningbouwcorporatie Mozaïek Wonen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitvoering van dit masterplan.

Het masterplan is een stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het centrum van Korte Akkeren. In dit gebied komen (nieuwe) winkels en maatschappelijke voorzieningen. Ook sloop en nieuwbouw van woningen maken onderdeel uit van het centrumplan. In het masterplan staat onder andere de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie tussen de sportvelden van ONA en het gebouw De Ackerborgh. Deze accommodatie biedt onderdak aan een groot aantal maatschappelijke organisaties. Hier komen een basisschool, een buurtservicecentrum, een jeugdbibliotheek, een peuterspeelzaal, een speel-o-theek, een sportzaal, voetbalvereniging ONA, een kinderdagverblijf en een sportschool in te zitten. Daarnaast wordt ook een supermarkt in de nieuwbouw ondergebracht. Verder komt er een parkeergarage en twee schoolpleinen, één aan de zijde van de Emmastraat en één verhoogd binnen de accommodatie.

Eerder heeft de stuurgroep Wijkontwikkeling ingestemd met het masterplan. Op dinsdag 23 juni heeft het college van burgemeester en wethouders het masterplan goedgekeurd.

Wijkontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente Gouda en de wooncorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Samen wordt gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid, de uitstraling, de veiligheid, woonomgeving, verkeerssituatie, maatschappelijke voorzieningen in Gouda Oost en Korte Akkeren.

Groen licht voor bouw Huis van de Stad


De bouwvoorbereiding voor het Huis van de Stad kan starten. Gisteren heeft burgemeester Cornelis de gemeenteraad geïnformeerd dat de bouw binnen de gestelde marges van 49,5 miljoen euro blijft. Dat blijkt uit de resultaten van de Europese aanbesteding. Het nieuwe stadhuis wordt een klantgericht knooppunt waarbij alle gemeentelijke diensten en activiteiten op één plek samengaan. Dit betekent een aanzienlijke besparing op het gemeentelijk apparaat. De bouw aan de westkant van het station (Bloemendaalzijde) gaat in 2010 van start, zodat in 2012 in het gebouw kan worden gewerkt.

"We zijn trots een mijlpaal in het project te hebben bereikt om in de toekomst onze dienstverlening te kunnen verbeteren", aldus burgemeester Wim Cornelis. "Economisch gezien zijn we ons ervan bewust dat we in deze crisistijd een bouwproject en daarmee een stuk werkgelegenheid aan de markt kunnen aanbieden. Het starten van de bouwvoorbereidingen is voor ons een belangrijke impuls in de verdere ontwikkeling van de spoorzone."

Met de nieuwbouw wordt de dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen verbeterd, doordat bijna alle diensten op één locatie zitten. De enige uitzondering is het stadsarchief dat een gezamenlijke ruimte zoekt met het Streekarchief Midden-Holland, dat in de regio depotruimte wil. Het Huis van de Stad is dé plek waar burgers en de gemeente Gouda samenwerken en elkaar ontmoeten.

Het Huis van de Stad is een metafoor voor het nieuwe werken waarbij de relatie met de inwoners van Gouda wordt versterkt en het Huis van de Stad het luisterend oor van de gemeente is. In het gebouw zelf wordt ontmoeten gestimuleerd door ook ruimte te creëren om met partners samen te werken en na te denken.

2 juli 2009, persbericht Gemeente Gouda

dinsdag 30 juni 2009

Samenscholingsverbod gebonden aan personen

GOUDA - Gouda krijgt een nieuw samenscholingsverbod. Niet langer worden wijken of buurten aangewezen waar samenscholing in het algemeen verboden is, maar nu gaat het om een persoonsgerichte aanpak.

Wie de maatregel krijgt opgelegd, mag zich bijna nergens in de stad met anderen in groepjes ophouden.Burgemeester Cornelis heeft de nieuwe aanpassing van de algemene plaatselijke verordening aangekondigd in de gemeenteraad. Het grootste voordeel voor de politie is, zegt hij, dat het verbod gemakkelijker te handhaven is. Jongeren, maar ook bijvoorbeeld alcoholverslaafden, kunnen het huidige samenscholingsverbod relatief gemakkelijk omzeilen. In Korte Akkeren geldt het verbod voor het oostelijk deel van de wijk. Door net de ‘grens’ over te gaan, kan de groepen geen strobreed in de weg worden gelegd. Als problemen zich verplaatsen, moet een nieuwe maatregel worden afgekondigd, voor het precies omschreven gebied. Bovendien geldt het huidige samenscholingsverbod voor iedereen. Niet dat brave burgers op de bon geslingerd worden als ze ergens gedrieën bijeen staan, maar in theorie zijn ze wel in overtreding als ze met een paar buren een praatje maken.

Met het persoonsgerichte samenscholingsverbod behoren al die nadelen, zo is de verwachting, tot het verleden. De jongere die overlast veroorzaakt kan zich straks bijna nergens meer met zijn vrienden in groepsverband ophouden in Gouda. De agent die hem ziet staan, hoeft niet eerst na te gaan of de bewuste plek onder het samenscholingsverbod valt. Wel moet nog wel aangetoond worden voor welk deel van Gouda de maatregel geldt. Naar voorbeeld van de ervaringen in Utrecht en Den Haag is niet elke tegel binnen de stadsgrenzen taboe voor de samenscholende overlastjongeren die het verbod krijgen opgelegd.

Er wordt alleen opgetreden in bij de politie bekende overlastgebieden. Kwetsbare gebieden, noemt Cornelis ze. Deze worden in één keer aangewezen. De aanpak maakt handhaving een stuk eenvoudiger. Het enige wat de agent nog hoeft te onthouden, is wie zijn ‘klantjes’ zijn.

Bron: AD

maandag 29 juni 2009

Buschauffeur Gouda opgepaktDe buschauffeur die zaterdag in Gouda met oogletsel naar het ziekenhuis werd gebracht, is nu zelf door de politie aangehouden.

De man was dit weekend betrokken bij een vechtpartij met een 23-jarige man. De chauffeur werd mishandeld en de 23-jarige man werd direct door de politie opgepakt. De verdachte verklaarde echter dat ook de 33-jarige buschauffeur uit Waddinxveen zijn handen niet thuis kon houden.

De Gouwenaar wilde zaterdag rond 15.00 de weg oversteken in de wijk Oosterwei. De chauffeur toeterde naar hem, waarop de verdachte tegen de bus sloeg. De buschauffeur stapte uit en er ontstond een woordenwisseling. Hij werd tijdens het conflict bespuugd.
Volgens de 23-jarige man deelde de buschauffeur de eerste klap uit. Hij sloeg de voetganger in zijn gezicht. De chauffeur verklaart dat hij ook door twee andere mannen is mishandeld.
Bron: De Telegraaf, 29 juni 2009

donderdag 25 juni 2009

'Ik bid dat de burgemeester een goed mens is ''

GOUDA - De Nepalese boeddhistische non, zangeres én auteur Ani Choying Dolma gaf dinsdag twee uitverkochte concerten in Gouda. Burgemeester Wim Cornelis kreeg het eerste exemplaar van haar boek 'Mijn stem voor vrijheid'. ,,Ik weet zeker dat hij een wijs man is. Dat zijn alle mensen in de Westerse wereld.''

1 Wat wist u vantevoren over Nederland en Gouda?

,,Eigenlijk helemaal niks. Ik heb wel wat mensen gesproken die hier geweest zijn en zij waren allemaal positief over Holland. Maar van Gouda weet ik echt niets. Nu ik hier een paar dagen ben, valt het me op dat iedereen fietst. Dat is goed voor het milieu, maar het houdt mensen ook fit. En het smoken van hasj schijnt legaal te zijn. Niet dat ik het ga roken hoor, dat kan echt niet.''

2 Dus nog nooit van de Goudse kaas gehoord?

,,Wij Nepalezen zijn geen echte kaas mensen. Dus nee, ik heb geen idee wat dat inhoudt. In Tibet wordt wel veel kaas gegeten, maar dat is niet te vergelijken met de kaas in Nederland. Misschien dat ik nog een stukje probeer.''

3 De opbrengst van uw boek gaat naar een goed doel. Welk?

,,In Nepal is veel armoede. Een ziekenhuis gespecialiseerd in nierziektes is hard nodig omdat er veel mensen met nierproblemen zijn. De opbrengst van mijn boek en cd gaan direct naar een project om zo'n ziekenhuis te bouwen en onderhouden.''

4 De Goudse burgemeester krijgt uw boek. Wat kan hij daarvan leren?

,,Ik ben maar een non, van mij kan je niet veel opsteken. Het enige dat ik kan doen, is bidden dat de burgemeester een goed mens is en dat hij meer prioriteit geeft aan het welzijn van de inwoners van Gouda dan aan de economische malaise. Niet dat financiën onbelangrijk zijn, maar menselijke waarden staan boven alles.''

5 En Gouwenaren in het algemeen, wat wilt u hen meegeven?

,,Iedereen wil hetzelfde, namelijk leven in vrede en harmonie. Het maakt niet wat je culturele achtergrond is, want er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Gouwenaren moeten vaker stilstaan bij wat hen bindt dan bij wat het scheidt.''

Bron: AD / RENSKE BAARS

donderdag 4 juni 2009

Microfoon op politieauto tegen gescheld

GOUDA - Schelden doet straks pijn in de portemonnee. Politiewagens in Gouda worden binnenkort uitgerust met camera’s en microfoons om het roepen, schelden en spugen naar agenten aan te pakken.

Uitstappen en bekeuren lukt de dienders vaak niet, omdat bij groepen niet altijd duidelijk is wie wat roept. zegt Joep Patijn, disrictschef Gouwe/IJssel.Mensen die op deze manier worden betrapt op het beledigen van de politie, krijgen een schikking van 450 euro.
,,We zitten er bovenop om de baas op straat te blijven,’’ zegt districtschef van de politie Joep Pattijn. Hij constateren in Gouda een toename van het aantal beledigingen aan het adres van agenten. ,,Zelfs als zij alleen maar voorbij rijden, krijgen zij allerlei verwensingen naar hun hoofd geslingerd.’’

Bron: AD, 3 juni 2009

Uitkafferen politie bestraft

GOUDA - Het uitschelden, beschimpen en onnodig kwetsen van agenten wordt in de Goudse regio niet langer getolereerd.

De politie rust surveillancewagens binnenkort met camera's uit die beeld- en geluidsopnamen kunnen maken. Mensen of groepen die agenten schofferen kunnen op basis van de opnamen direct worden bestraft met een boete van 450 euro.Schelden gaat derhalve straks ook pijn doen in de portemonnee. Disrictschef Gouwe/IJssel Joep Pattijn en Gouda's teamchef Henk van der Veek constateren dat de tolerantie in Gouda afneemt en dat agenten op straat steeds vaker worden geconfronteerd met scheldkanonnades.

Volgens Van der Veek kampt de politie in Gouda mede door verkeerde beeldvorming met een imago-probleem, waartegen het maar moeilijk opboksen is. Pattijn noemt het uitschelden 'onacceptabel'. ,,Dat is voor niemand leuk''.Door de politiewagens uit te rustren met speciale apparatuur worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt, die bij de afdeling stadtoezicht in Gouda worden uitgeplozen.

Volgens artikel 2 van de politie wet mogen er opnamen worden gemaakt. Het Openbaar Minsterie is bereid om daarna de beelden te gebruiken voor de bewijslast.Met de camera's aan boord kunnen daarnaast vernielingen aan politiewagens - volgens Pattijn een oprukkend fenomeen - met wortel en tak worden uitgeroeid. ,,We kunnen nu een dubbele slag slaan.''De afgelopen weken zijn al enkele verdachten beboet, zoals een 42-jarige Waddinxvener die wilde helpen bij een brand, maar die tegen zijn zin achter het afzetlint werd gezet en daarop de agenten uitschold.

Agenten die op het Ronssepad reden werden daar door en 35-jarige man, zonder enige aanleiding, op grievende teksten getrakteerd.De inzet van mobiele camera's is niet helemaal nieuw in Gouda. Afgelopen jaarwisseling werden de politiebikers al voorzien van een cameraatje op hun helm. De combinatie van beeld en geluid is in Hollands Midden bij wijze van experiment eerder al in Leiden toegepast

Bron: AD, 4 juni 2009

woensdag 27 mei 2009

Project hangjongeren dreigt te stranden

GOUDA - Mimoun Talbi van buurthuis ‘t Wiel is ten einde raad. Een mede op zijn intitiatief ontwikkelde manier om hangjongeren in Oosterwei bezig te houden, dreigt om zeep te worden geholpen door geldgebrek en tegenwerking.

Mimoun Talbi (links) met enkele kinderen op het voetbalveld. FOTO PIM MUL
Tientallen jongeren zijn elke zondagmiddag op het voetbalveld van Jodan Boys te vinden. De jongsten zijn een jaar of 6, de oudsten zijn 16 jaar en ouder. Door ze op het veld met sport bezig te laten zijn, hebben ze minder tijd om kattenkwaad uit te halen.

Probleem is nu dat Sport.gouda, dat voor de veldhuur tot nu toe 16,50 euro per uur rekende, in het vervolg een uurprijs van 39,80 euro vraagt. En dat kan niet meer worden betaald uit de ‘wijkkas’, of zoals het officieel heet, het 3-eurobudget. Bovendien lukt het Talbi maar niet om medewerking te krijgen voor een eenvoudig onderkomen voor de jongeren tussen de velden van Jodan Boys en sporthal De Springers. Hij wil de jeugd daar opvangen. ,,Er moet in Oosterwei toch iets worden gedaan voor de jeugd? Nou, nu is er iets waarmee je een deel van de problemen kunt oplossen en nu laat de gemeente het afweten,’’ aldus Talbi.

Sport.gouda zegt dat voor het gebruik van sportvelden een marktconform tarief wordt gehanteerd van 39,80 euro per uur. Dit bedrag is gebaseerd op berekeningen van het ministerie van Onderwijs.

De gemeente adviseert Talbi om met de sportclubs contact op te nemen over medegebruik van de sportvelden

Bron: AD, 26 mei 2009

zaterdag 16 mei 2009

Zes relschoppers Gouda opgepakt

De eerste zes Marokkaanse raddraaiers zijn gisteren opgepakt voor het gooien van stenen naar de politie in de Goudse probleemwijk Oosterwei.

Vijf jongemannen (19-22 jaar) werden gistermorgen in de boeien geslagen nadat camerabeelden hadden uitgewezen dat zij eerder deze week betrokken waren geweest bij rellen naar aanleiding van de arrestatie van twee jonge inbrekers. Een inwoner van Zoetermeer, die ook deel uitmaakte van het straattuig, meldde zich gistermiddag zelf bij de politie.
Een grote groep opgeschoten Marokkanen probeerde dinsdag in de Bernadottelaan in Oosterwei de aanhouding van hun van inbraak verdachte vriendjes (14-16 jaar) te verhinderen en trakteerde de in het nauw gedreven agenten op een stenenregen. De inbrekers zijn na drie dagen hechtenis weer op vrije voeten gesteld. Zij zullen zich volgens een politiewoordvoerder wel binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Burgemeester Wim Cornelis van Gouda kondigde gisteren in een reactie aan dat het in verzekering gestelde zestal door het openbaar ministerie voor openlijke geweldpleging wordt vervolgd. "Het is onacceptabel gedrag van deze jongeren, want de politie moet op een normale manier haar werk kunnen doen. Dit mag niet ongestraft blijven", vindt Cornelis, die desondanks nog spreekt van 'incidenten'.
De arrestaties tonen volgens hem wel ondubbelzinnig aan dat de politie de zaak alsnog hoog opneemt. Eerder liet het korps Hollands-Midden nog weten dat stenen gooien naar de politie onder de noemer 'baldadigheid' valt en met een bekeuring van negentig euro kan worden afgedaan. Na een golf van kritiek besloot het korps alsnog werk van de opsporing van de stenengooiers te maken en betitelde het eerder ingenomen standpunt als een 'communicatiefoutje'. "Natuurlijk pikken wij dit gedrag niet", benadrukt de zegsman.

De Goudse politie is ook nog op zoek naar de groep Marokkanen die woensdagavond huishield in de Albert Heijn in winkelcentrum Bloemendaal. Daarbij werden flessen door de supermarkt gesmeten en spullen gestolen. Toen agenten een 18-jarige knul aanhielden, gingen de ruiten van hun auto eruit.

De Marokkaanse gemeenschap in Gouda hult zich naar aanleiding van de nieuwste ongeregeldheden in stilzwijgen. Ook het onlangs opgerichte Marokkaanse Jongeren Platform (MJP) dat zich onder meer ten doel heeft gesteld om direct te reageren op actualiteiten en het negatieve beeld over Marokkaanse jongeren in Gouda weg te werken, gaf gisteren niet thuis.
"De begeleider is op dit moment op vakantie in Marokko", zegt een medewerker van het Goudse welzijnswerk. Ook is het volgens hem niet mogelijk om een van de leden van het MJP te spreken te krijgen. "Zij zijn op dit moment allemaal aan het werk en bovendien wil ik er verder geen energie insteken."

De Telegraaf, 16 mei 2009

maandag 11 mei 2009

Met kano door de onderdoorgang

Zaterdag 9 mei 2009 opende Arnout Menkveld (wethouder Monumentenzorg en Binnenstad) samen met Pieter Hellinga (hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Rijnland) de gerestaureerde onderdoorgang bij de Dubbele Buurt. Met in hun kielzog leden van de Kanovereniging De Goudse Peddel stuurden zij hun kano door het kleine sluisje Achter de Kerk via de onderdoorgang naar de Gouwe. Als feestelijk welkom krijgen zij daar een glaasje champagne aangeboden.

Restauratie
De onderdoorgang werd vanaf oktober 2008 voor restauratie tijdelijk drooggelegd. Dit bood mogelijkheden om geïnteresseerden een kijkje te laten nemen in deze historische watergang. Tijdens de open dagen namen zo’n 16.000 mensen een kijkje in deze unieke overkluizing. Ook de leerlingen van 35 Goudse schoolklassen kregen als onderdeel van een educatieve Storytrail hier een rondleiding. Gouda kan terugkijken op een succesvol restauratieproject, waarbij met veel instellingen en organisaties is samengewerkt. De restauratie van de onderdoorgang kwam mede tot stand met financiële steun van het Bouwfonds Cultuurfonds en het hoogheemraadschap van Rijnland.

Kanoroute
De onderdoorgang wordt als vast onderdeel opgenomen in de nieuwe kanoroute die vóór de zomer wordt geopend. Voor de watersporters zijn ledlampen in de donkere gang aangebracht die gaan branden zodra iemand de gang in vaart. Met loshangende kettingen voor de ingangen hoopt de gemeente de duiven uit de onderdoorgang te houden.

Cultureel en haven kwartier
Dit project is onderdeel van het projectprogramma cultureel en haven kwartier. Doel van dit programma is samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen de historische binnenstad te ontwikkelen met een centrale rol voor het historisch erfgoed.

Persbericht Gemeente Gouda, 11 mei 2009

vrijdag 24 april 2009

Samenwerking in Veiligheidshuis bevestigd tijdens Goudse Veiligheidsdag

Hoe zorgen we ervoor dat Gouda een prettige en veilige leefomgeving houdt? Die vraag stond centraal tijdens de veiligheidsdagen voor wijkteams, buurtpreventie en professionals op 26 maart en 23 april jl. Tijdens de veiligheidsdagen blikten aanwezigen terug op behaalde resultaten van het Integraal Veiligheidsbeleid in 2008. Tijdens de veiligheidsdag voor wijkteams en buurtpreventie stond de samenhang tussen sociale cohesie en veiligheid in de buurt centraal. Op de veiligheidsdag voor professionals lag de focus meer op de doelstellingen voor het komende jaar en nieuwe maatregelen die de veiligheid en het veiligheidsgevoel vergroten. Tevens ondertekenden de gemeente en veiligheidspartners het convenant voor het Veiligheidshuis.

Op de Veiligheidsdag op 23 april waren ruim 75 professionals aanwezig van de gemeente, de politie, brandweer en andere instellingen op het gebied van veiligheid. Tijdens de workshops, met onderwerpen als ‘samen aan de slag met leefbaarheid’, ‘agressie en geweld in publieke functies’, ‘haal het maximale uit het Keurmerk Veilig Ondernemen’ en ‘jeugdcriminaliteit: het zal je (een) zorg zijn!‘ ontstonden nieuwe ideeën. Deze ideeën vormen de input voor het Actieplan Integrale Veiligheid 2009 en het nieuwe Veiligheidsbeleid 2010 - 2013.

Convenant Veiligheidshuis
Tijdens de Veiligheidsdag voor professionals op 23 april hebben de partners die vanaf de start deelnemen aan het Veiligheidshuis, het convenant ondertekend waarin de opzet en werkwijze van het Veiligheidshuis zijn vastgelegd. Gemeente Gouda, het Openbaar Ministerie, Politie, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland, Palier, Raad voor Kinderbescherming, Halt en de Penitentiaire inrichting Zoetermeer leggen daarmee een stevige basis voor de samenwerking in het Veiligheidshuis dat op 6 juni zijn deuren zal openen in Gouda.
“Wij kunnen niet zonder onze partners. Gouda veilig, dat doen we samen”, aldus Kitty Nooy, fungerend Hoofdofficier van het Openbaar Ministerie.

In het veiligheidshuis werken bovengenoemde veiligheidspartners samen aan meer veiligheid in Gouda. Dat doen ze natuurlijk al, maar onder één dak werkt effectiever. De minister van Justitie streeft naar een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen.


Persbericht Gemeente Gouda, 24 april 2009

donderdag 23 april 2009

Kwaliteit onderhoud van openbare ruimte weer gestegen

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte scoort goed in de rapportage Kwaliteit Openbare Ruimte 2008. Het gewenste niveau voor de stad in het geheel is wederom bereikt. Er is ook weer sprake van een lichte stijging ten opzichte van de kwaliteit in het voorgaande jaar. De resultaten zijn gebaseerd op zogenaamde schouwrondes. Twee keer per jaar wordt tijdens deze rondes bekeken of bijvoorbeeld het groen, voetpaden, wegen, verkeersborden, speelvoorzieningen, sloten en kunstwerken schoon, heel en/of netjes zijn. Bij de schouw in het voorjaar zijn ook de vertegenwoordigers van de wijkteams aanwezig.

Als wordt gekeken naar de stad in het geheel, dan scoren vooral de categorieën ‘verkeer en vervoer’ en ‘watergangen’ goed. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de belijning en de markering op straat duidelijk zichtbaar zijn en de verkeersborden er goed bij staan.
Ook de kades, beschoeiing en bruggen verkeren in goede conditie.
De categorieën ‘groen’, ‘reiniging’ en ‘verharding’ (bestrating van wegen, fiets- en voetpaden) scoren iets minder goed, maar nog steeds boven de gewenste kwaliteit.

Voor een deel van de binnenstad, het kernwinkelgebied, wordt een iets hoger niveau nagestreefd dan in de stad als geheel. Hier scoort weer de categorie ‘watergangen’ goed, maar de categorieën ‘reiniging’ en ‘verharding’ doen het in dit gedeelte van de stad ook goed. ‘Meubilair’ en ‘verkeer en vervoer’ scoren het laagst. Scheefstaande paaltjes en slecht zichtbare belijning op wegen zijn hier voorbeelden van.

Actiepunten 2009
Op basis van de resultaten van het onderzoek is een aantal verbeteracties geformuleerd. Zo zal de gemeente in beoordeling van het (dagelijks) onderhoud goed letten op het terugdringen van de hoeveelheid onkruid in beplanting en bij obstakels, zoals paaltjes, straatmeubilair en muren. Ook de zorg voor de grasstroken langs wegen, fiets- en voetpaden en kale plekken in gazons verdient extra aandacht. Dit geldt voor de gehele stad. In het kernwinkelgebied moet meer aandacht komen voor het straatmeubilair en de belijning/markering van wegen.
Gestreefd wordt in 2009 zo weer tot nog betere resultaten te komen.

Persbericht Gemeente Gouda, 23 april 2009

dinsdag 21 april 2009

Wethouder door de knieën


Al lang probeer ik een wijkteamvergadering bij te wonen, maar iedere keer had ik andere agenda verplichtingen. Deze week is het me eindelijk gelukt om een vergadering van wijkteam Bloemendaal te bezoeken en ik werd met open armen ontvangen.
Het is een leuke en nuttige ervaring om te zien hoe een aantal heel betrokken wijkbewoners zich inzetten voor hun wijk en ook inhoudelijk met heel relevante zaken bezig zijn, waar we als raadsleden wat mee kunnen.

Ofschoon ik dat al meerdere malen op andere plaatsen had ervaren, is het bijwonen van een vergadering wel extra speciaal.
Eén van de zaken die aan de orde kwam was de verkiezing van de Egelantierlaan tot de kleurrijkste straat van Gouda.

Elk jaar worden er in kader van Gouda Ontmoet zo'n 30 bloembollenpaketten weggegeven aan de eerste 30 personen uit de gemeente die daarom vraagt.
De gemeente gaat de resultaten van het planten beoordelen en wijst vervolgens een winnende straat aan.

Dit jaar viel de keuze op de Egelantierlaan. Vorig jaar viel de wijk Bloemendaal ook al in de prijzen, toen won namelijk de Azaleasingel.

Het wijkteam verwacht dat volgend jaar de prijs ook weer naar hun wijk zal gaan. Ze willen er echt een traditie van gaan maken en merken op: "We geloven wel in dit eenvoudige, kleurrijke en gezellige bloemenidee."
Het zij deze wijk van harte gegund, maar het zou natuurlijk ook leuk als een andere wijk haar best zou doen!

Gedurende deze avond kwamen nog heel wat andere onderwerpen voorbij, waarbij ik zo nu en dan ook wat input vanuit de Raad kon leveren.
Al met al was het een nuttige en inspirerende avond en ik hoop zeker vaker langs te gaan.
De foto's ontving ik in dank van Wim van Beek

zaterdag 18 april 2009

Twee centra Jeugd en Gezin

GOUDA/WADDINXVEEN - Het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Gouda en omgeving komt dit najaar in de Goudse wijk Korte Akkeren.
Waddinxveen volgt later dit jaar met een virtueel centrum op internet. Het Gouwedorp wil over anderhalf jaar de deuren van een centrum openen.

De bedoeling van zo'n Centrum voor Jeugd en Gezin is dat ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en medewerkers in de zorg er terecht kunnen met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Het is een initiatief van minister Rouvoet die in 2011 in alle gemeenten zo'n centrum wil hebben.

Het informatiepunt in Korte Akkeren wordt gevestigd in het bestaande Gezondheidscentrum Korte Akkeren. Volgend jaar volgt een tweede en wel in Gouda-Oost. Daar wordt een groot multifunctioneel pand neergezet waar het centrum ook een plek krijgt.

Omdat in Korte Akkeren al een groot deel van de organisaties bij elkaar zitten, ligt het, volgens de Goudse wethouder Marion Suijker, voor de hand om in deze wijk te beginnen.

Het krijgt een centraal telefoonnummer, emailadres en websites. Daarnaast komen er informatiestands in bibliotheken en scholen. Achter de schermen is een samenwerkingsverband actief van organisaties die werken in de jeugdzorg. Zij gaan vooral uit van preventie en stellen daarnaast alles in het werk om problemen in het gezin of van het kind op te sporen en aan te pakken.

In Waddinxveen laat een echte balie nog even op zich wachten. ,,Eerst moet alles goed geregeld worden, dan volgt een website waar iedereen met vragen en verzoeken om hulp terecht kan,'' licht Dorenda Gerts, wethouder van Waddinxveen, toe. ,,Een eigen gebouw komt later wel. Wellicht kan het deel uit maken van de Brede School, of van het gemeentehuis. Dat moeten we nog bekijken,'' zegt Gerts.

In Bergambacht bestaan plannen om op drie plekken in de gemeente Centra voor Jeugd en Gezin op te richten. Wanneer deze daadwerkelijk worden gebouwd, is nog niet bekend. In Oudewater bestaat inmiddels al enkele maanden een centrum. Hier werkt de gemeente Oudewater samen met GGD Midden-Nederland en Zuwe Preventie & Welzijn.

Door RIK SNEIJDER / AD Groene Hart / 18 april 2009

donderdag 8 januari 2009

Gouda krijgt Veiligheidshuis

Nog deze zomer heeft Gouda een Veiligheidshuis, waarin politie, justitie, gemeente en ketenpartners in de veiligheidsaanpak samenwerken. Dit sluit naadloos aan bij het plan van aanpak voor de overlast in de wijk Oosterwei, dat de gemeente heeft ingediend bij het kabinet. In dat plan doet de gemeente een voorstel voor een integrale aanpak van de veiligheid van de wijk. Aanleiding was een incident waarbij een buschauffeur werd beroofd op 10 september 2008.

Met het Veiligheidshuis kan de gemeente effectiever en sneller optreden als het moet. Burgemeester Wim Cornelis: “Dit is een mooi cadeau voor Gouda, een geweldige stap in de goede richting”. In het plan van aanpak heeft de gemeente een aantal maatregelen voorgesteld om de veiligheidssituatie in de wijk fors te verbeteren: gezinscontracten, onder toezichtstelling, versnelde sloop van woon-winkelstrip aan de Rijkestraat, nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester, uithuisplaatsing, specifieke aandacht voor 8- tot 16- jarigen en gezinsmanagers die helpen bij de opvoeding.
Het plan kent drie speerpunten:
1. jongeren en hun omgeving,
2.aanpakken van de zwaarste categorie overlastgevers en
3. fysieke ingrepen om de wijk te verbeteren.

Eerste resultatenDe minister van Justitie heeft vrij snel na het incident in Oosterwei ingestemd met het verzoek van de regiopolitie Hollands-Midden om 6 extra rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) toe te voegen aan het districtsteam van de politie. Door beperkte capaciteit van het korps was een achterstand ontstaan in het recherchewerk. Mede dankzij de inzet van de KMAR-rechercheurs konden 200 van de 500 zaken extra worden afgehandeld. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam al een toezegging voor een financiële bijdrage voor de inzet van gezinsmanagers. Voor het derde speerpunt, te weten de verbetering van de wijk, heeft de gemeente contact met de minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Veiligheidshuis
Met de toezegging van de minister van Justitie over het Veiligheidshuis kan de gemeente goede vorderingen maken met de uitvoering van de plannen. In het Veiligheidshuis Gouda werken alle instanties die zich bezig houden met probleemjongeren (o.a. gemeente, politie, justitie, reclassering, bureau Jeugdzorg) samen onder één dak. Zo kunnen de problemen adequaat worden aangepakt. De gezamenlijke voorbereiding door gemeente, politie en openbaar ministerie voor een Veiligheidshuis in Gouda zijn volgens de minister in een zodanig stadium dat het al deze zomer kan worden geopend. Burgemeester Wim Cornelis: “We werken natuurlijk al samen, maar met het Veiligheidshuis wordt die samenwerking bekrachtigd. We staan in de startblokken. Als het kabinet ons de tools geeft, kunnen wij aan de slag.”

Bovenstaande tekst is bijna integraal overgenomen van een persbericht.
Een prima zaak dat we nu weer een stap voorwaarts maken in het Veiligheidsbeleid en men ook in Den Haag inziet dat Gouda een steuntje in de rug na alle commotie, wat ons imago flink heeft aangetast, goed kan gebruiken.

Wat is een Veiligheidshuis?
Lang niet iedereen weet alleen wat een Veiligheidshuis nu precies is. Is het een soort vluchthaven als je wordt aangevallen of wellicht een vrijplaats, waar je niet kan worden vervolgd.
Nee, dat is het dus niet!

Een Veiligheidshuis is een gebouw waar medewerkers van de justitiële organisaties, zoals (Jeugd) Reclassering, Halt, Openbaar Ministerie en Politie, samenwerken met medewerkers vanuit de zorgsector zoals Maatschappelijk werk, Sociale Zaken van de gemeente, Slachtofferhulp en de Geestelijke gezondheidszorg.
Ze maken voor personen met risicovol of strafbaar gedrag een individuele aanpak. De medewerkers bespreken wat er nodig is om een persoon weer op het goede spoor te krijgen. Zodra een individueel plan is gemaakt, wordt duidelijk afgesproken welke organisatie wat precies gaat doen.
Vervolgens wordt met alle betrokken organisaties periodiek gekeken wat de effecten zijn van de aanpak op de betrokken persoon. Daarbij wordt ook gelet op hoe de leefomgeving van de persoon op de aanpak reageert.
Zonodig worden aanvullende of nieuwe afspraken gemaakt om te bereiken dat het ongewenste gedrag stopt en de persoon niet in herhaling vervalt.