zaterdag 10 juli 2021

Gouwe Huse voor leefbare woonwijken

Aan de Tweede Moordrechtse Tiendeweg komen vijf Gouwe Huse en een aparte beheerdersruimte. Dit zijn eenvoudige woningen op een rustige plek voor mensen die niet in een woonwijk kunnen wonen. Gouwe Huse is de Goudse variant van Skaeve Huse. Skaeve Huse is Deens en betekent letterlijk ‘raar huis’. Het idee van Skaeve Huse is dat mensen die ernstige overlast veroorzaken in woonwijken op een rustige plek wonen met toezicht van beheerders. Zodat zij weinig tot geen overlast meer veroorzaken.

Vijf bewoners
De vijf toekomstige bewoners zijn mensen met vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening en dakloosheid. Zij zijn mensen die zich moeilijk sociaal aanpassen aan hun (woon)omgeving door hun gedragsproblemen, psychische- of verslavingsproblemen. De bewoners hebben problemen, maar nooit zo ernstig dat een gedwongen opname in een zorginstelling noodzakelijk is. De bijzondere vorm van wonen in Gouwe Huse is een manier waarop zij een stabiele en rustige plek kunnen vinden in de samenleving. Door te wonen op een meer afgelegen plek kunnen bewoners hier tot rust komen en kunnen overlastsituaties veel beter worden voorkomen. Vanuit het Leger des Heils zijn beheerders voor Gouwe Huse aanwezig. Zij werken samen met andere zorgorganisaties en handhaving (BOA’s) om ervoor te zorgen dat er geen activiteiten ontstaan die voor overlast kunnen zorgen.

Een van de toekomstige bewoners van een Gouwe Huse is Kees*. Kees (40) is al vijftien jaar bekend binnen de daklozenwereld. Hij is vaak te vinden in de daklozenopvang maar na een paar dagen is het er te druk voor hem. Dan slaapt hij buiten in een tent. Ook woonwijken zijn te druk voor Kees. Zijn lijf kan het buitenslapen niet meer aan. Gouwe Huse is een plek waar Kees tot rust kan komen.

*Kees is niet zijn echte naam

Ligging
De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar een locatie voor vijf Gouwe Huse. De Tweede Moordrechtse Tiendeweg is gekozen vanwege de ligging buiten een drukke woonwijk. Daarnaast is het een prikkelarme omgeving voor bewoners en kan hier voldoende afstand worden gehouden tot omwonenden. De locatie is gemeentelijke grond en is voor lange tijd beschikbaar. Ook zijn voorzieningen op fiets/loopafstand.

Ontwerp Gouwe Huse
Gouwe Huse worden kleine √©√©npersoons woningen van circa 25 tot 35 m². De woningen krijgen een woon-/slaapkamer, een badkamer, een toilet en een keuken. Het is de bedoeling om vijf van deze woningen te plaatsen en een aparte ruimte voor de beheerders. Er is op dit moment nog geen ontwerp beschikbaar van hoe de woningen en het terrein er precies gaan uitzien. De uitwerking van het ontwerp wordt samen met omwonenden gedaan.

Ervaringen in andere gemeenten
In andere Nederlandse gemeenten staan al langer Skaeve Huse, zoals in Amsterdam en Tilburg. In een evaluatieonderzoek (SEV, 2010) staat dat Skaeve Huse een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van burenoverlast in woonbuurten en dat Skaeve Huse bewoners niet of nauwelijks overlast veroorzaken voor de aangrenzende wijk. Bewoners van Skaeve Huse waarderen deze vorm van huisvesting positief: zij komen tot rust door een stabiele woonsituatie.Persbericht gemeente Gouda

Geen opmerkingen: