woensdag 27 februari 2013

Gouda scoort steeds beter op Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van het Goudse college en daarom wordt er samen met partners in de stad hard aan gewerkt. Er zijn steeds meer initiatieven op dit gebied en op een breed terrein worden resultaten geboekt. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Duurzaamheid 2012. 

Gouda heeft bijvoorbeeld de titel Fairtrade Gemeente in 2012 weten te behouden dankzij de inzet van enthousiaste actieve inwoners en ondernemers die maatschappelijk verantwoord (MVO) ondernemen belangrijk vinden. Daarbij is ook de Goudse MVO-award uitgereikt.

Op de landelijke duurzaamheidsmeter is Gouda in de top 10 binnengekomen: van een 19de plek met 72% naar de 9de plaats in 2012 met 89%. 

Omdat de millenniumdoelen belangrijk zijn dragen we bij aan activiteiten die hierop zijn gericht. Zo is in april het Join the Pipe  kraanwatertappunt in gebruik genomen op de Markt. Dit kwam tot stand in samenwerking met Oasen, Cyclus en Stichting Jointhepipe. Verder werkte de gemeente mee aan de Energiemarkt die is gehouden in het kader van Maak Gouda Duurzaam.
Het Huis van de Stad heeft het energielabel A+ ontvangen; een goede stap in de richting van een CO2 neutrale stad.

Wethouder duurzaamheid Wendy Ruwhof: “We boeken mooie duurzaamheidsresultaten doordat we er met elkaar de schouders onder zetten: gemeente, inwoners en ondernemers uit de stad. Daarom wil ik iedereen feliciteren en bedanken die hier aan heeft bijgedragen. Laten we vooral doorgaan zodat we een mooie toekomstbestendige stad worden.”

Kijk voor meer voorbeelden en de voortgangsrapportage op www.gouda.nl/milieu.


Persbericht gemeente Gouda

Samenwerking zorgverzekeraar VGZ en gemeente Gouda


Verzekeraar VGZ en de gemeente Gouda gaan samenwerken. Beiden willen de gezondheid en kwaliteit van het leven van mensen bevorderen. En beiden willen de toenemende kosten van de Wmo, Zvw en ABWZ beperken. 
Dit zijn voldoende redenen om op het gemeenschappelijke werkgebied een samenwerking aan te gaan. Het betreft een pilot en Gouda is één van de vijf gemeenten waarmee de zorgverzekeraar deze pilot mee aangaat. Na Nijmegen en Venlo is Gouda de derde gemeente met wie de VGZ hierover concrete afspraken maakt.

De VGZ heeft in Gouda de meeste verzekerden. Er bestaan al samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders. Deze verbanden kunnen worden gebruikt bij de aanpak van VGZ en de gemeente om hulpvragen van mensen rond zorg en welzijn gezamenlijk te beantwoorden. De zorgverzekeraars hebben onderling afgesproken dat ook de mensen die bij een andere zorgverzekeraar verzekerd zijn, profiteren van de afspraken die de VGZ met de gemeente Gouda maakt.

Bevorderen eigen kracht
Deze samenwerkingsafspraken komen vanwege het feit dat het zorg- en welzijnsstelsel fors in beweging is. Wat de overheid wil, is het bevorderen van de eigen kracht van burgers en het bevorderen van participatie (iedereen doet mee). De regering wil op korte termijn ook de verantwoordelijkheid voor een aantal taken en regelingen neerleggen bij de gemeenten neerleggen. Het gaat hierbij om de overheveling van begeleiding, jeugdzorg en verzorging naar de gemeente.

Taken met elkaar verbonden
De besluitvorming over deze zogeheten decentralisaties is nog niet afgerond. Wel is duidelijk dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar naar de gemeente gaan. De zorgtaken van de verzekeraar en de welzijnsplicht van de gemeente worden door de wijzigingen meer met elkaar verbonden. Een samenwerking ligt daarom voor de hand. Beiden partijen sluiten een convenant om te gaan samenwerken op terreinen waar taken en bevoegdheden elkaar raken. En ze spreken af waar mogelijk tot een gemeenschappelijke aanpak over te gaan, zodat hulpvragen van burgers in samenhang kunnen worden beantwoord.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 7 februari 2013

Doe mee met de Opschoondag in Gouda!


Op zaterdag 9 maart is het Landelijke Opschoondag in Gouda. 
Doel: een schone straat en buurt. 
Doet u mee?

Samen met uw buurtbewoners uw straat of buurt een opknapbeurt geven is leuk en gezellig. Bovendien krijgt u er een schone straat voor terug. En de gemeente betaalt de ‘arbeidsvitaminen’ tijdens de actie. Elk schoonmaakteam van vijf buurtbewoners of meer kan meedoen. 

Meld uw schoonmaakteam vóór 4 maart aan. Vermeld daarbij de datum, tijd en omschrijving van de activiteit, contactpersoon, het team en de kosten die u denkt te maken. 

Aanmelden kan via goudaschoontop@gouda.nl of 
via Gouda Schoont Op, afd V&W, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. 

Meer info en spelregels vindt u op www.gouda.nl/opschoondag
Kijk voor ideeën op www.nederlandschoon.nl


Persbericht gemeente Gouda