maandag 6 januari 2020

Animatiefilmpje over bodemdaling in de binnenstad

Logo

Animatiefilmpje over bodemdaling in de binnenstad


Gemeente en waterschap (Rijnland) werken aan een plan om overlast door bodemdaling in de binnenstad structureel aan te pakken. Dit plan kan gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Begin 2020 wordt het plan gepresenteerd zodat alle belanghebbenden er tijdens de inspraakperiode in maart/april hun mening over kunnen geven. Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen in de binnenstad op de hoogte zijn van de komst van het plan hebben gemeente en waterschap een animatiefilmpje gemaakt. Vandaag wordt in de binnenstad een ansichtkaart verspreid om mensen attent te maken op dat filmpje. Naar aanleiding van het animatiefilmpje kunnen mensen vragen stellen en alvast beoordelen of het plan positieve of negatieve gevolgen kan hebben. Veel gestelde vragen hierover staan op de website.

Nieuwe tijdelijke sporthal aan het Tobbepad in gebruik genomen


Het is zover! Dinsdag 7 januari wordt de nieuwe sporthal aan het Tobbepad voor het eerst in gebruik genomen door sportverenigingen en leerlingen van verschillende scholen. SPORT•GOUDA verzorgt de exploitatie van de hal in opdracht van de gemeente en is verantwoordelijk voor de verhuur, het onderhoud en het beheer van de hal.


In het voorjaar 2019 is na goedkeuren van de raad gestart met de bouw van de sporthal. Eind vorig jaar is de hal opgeleverd. In overleg met bewoners uit de buurt is ook het buitenterrein van de sporthal aangepakt. De meeste bomen bleven staan en er is extra groen aangelegd, waaronder een veld met bij-vriendelijke planten. Ook zijn passende voorzieningen getroffen voor fietsers, is er een toegang voor noodhulpdiensten en een verbinding naar het parkeerterrein.
De sporthal is geschikt voor bewegingsonderwijs en verschillende sporten en moet ongeveer tien jaar gebruikt worden. Wethouder Michiel Bunnik is enthousiast over de nieuwe sportlocatie: “De komst van deze hal had een lange aanloop. Ik ben blij dat hij er nu daadwerkelijk staat. Het is een mooie, functionele hal en ik verwacht dat veel Gouwenaars er met plezier gaan sporten.” Ook hockeyvereniging GMHC is er blij mee. Volgens voorzitter Erik van Tussenbroek vinden de zaalwedstrijden en –trainingen nu voor veel leden dichterbij huis plaats.
Binnenkort wordt de datum van de officiĆ«le opening van de sporthal bekend gemaakt. Tijdens deze opening wordt ook de naam van de sporthal onthuld. 

Persbericht gemeente Gouda