vrijdag 19 november 2010

Nieuwe camera’s in de binnenstad van Gouda

Begin december worden opnieuw zes toezichtcamera’s opgehangen in de binnenstad van Gouda. Er komen twee toezichtcamera’s in de omgeving van het Vroesenpark, drie camera’s op de Nieuwe Haven en één camera op de Oosthaven.

Met deze nieuwe toezichtcamera’s ontstaat er een sluitend netwerk van cameratoezicht in de binnenstad van Gouda. Hierdoor is een betere en adequate aanpak van overlast in de binnenstad mogelijk. Omwonenden zijn geïnformeerd per brief en met een informatieavond bij Stadstoezicht.

Door cameratoezicht kan snel op overlast worden gereageerd of kan het voorkomen worden. De beelden helpen bij de opsporing van ordeverstoorders en verdachten van delicten.

De camerabeelden worden 24 uur per dag, 7 dagen per week vastgelegd. De beelden worden dagelijks live uitgekeken op de meldkamer van Stadstoezicht. Dit gebeurt op verschillende tijden. Bij het constateren van bijzonderheden worden de camerabeelden direct doorgeschakeld naar de meldkamer van de politie en wordt er door de politie direct actie ondernomen als dat gewenst is.

Cameratoezicht is uitsluitend toegestaan om in openbaar gebied opnamen te maken. Het is wettelijk niet toegestaan in een woning of een ander niet-openbaar gebouw te filmen. Alle camera’s zijn daarom zodanig opgesteld dat de privacy van personen in hun woonomgeving is gegarandeerd. Zo is het niet mogelijk om bijvoorbeeld in iemands woning te kijken omdat bepaalde stukken in beeld zijn afgeblokt.

Persbericht Gemeente Gouda

dinsdag 16 november 2010

Klaar voor de winter

Meer strooizout, nieuwe borstelmachines, extra inhuurafspraken materieel, wegaanpassingen en betere afspraken. Dat zijn voorbeelden van maatregelen die de gemeente en Cyclus genomen hebben voor een betere gladheidsbestrijding dit jaar. Zodat Gouda beter bereikbaar blijft.

De winter van vorig jaar was extreem en dat heeft iedereen gemerkt. Aanhoudend winters weer, veel sneeuw en tekort aan strooizout zorgden ook in Gouda voor gladheid. Maar ook bleek dat de gemeente onvoldoende voorbereid was.

Wethouder Wendy Ruwhof (stedelijk beheer): "De gladheidsbestrijding is vorig jaar niet goed genoeg geweest. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Daarom hebben we nu veel maatregelen genomen om het deze winter beter te gaan doen. In het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan zitten daarom veel aanpassingen."

Aanpak

De belangrijke (toegangs)wegen en fietspaden in Gouda worden gestrooid bij gladheid. Welke dat precies zijn kunt u op zien op www.gouda.nl/gladheidsbestrijding. Bij sneeuwval wordt eerst voorrang gegeven aan hoofdroutes omdat sneeuwruimen meer tijd kost dan strooien. Uitgangspunt bij gladheidsbestrijding is dat iedere inwoner binnen 350 meter op een goed begaanbare weg kan komen.

Fietspaden

Om de belangrijke (hoofd)fietsroutes beter berijdbaar te houden zijn twee nieuwe borstelmachines gekocht. Hierdoor kan sneeuw beter verwijderd worden van de fietspaden. Andere knelpunten van vorig jaar worden aangepakt door het (tijdelijk) weghalen van fietspaaltjes, waardoor de fietspaden beter schoongemaakt kunnen worden en voor het weghalen van sneeuwhopen bij kruispunten.

Vroeg strooien

Zodra er kans op gladheid is, gaan strooiwagens de weg op. Uitgangspunt is om preventief te strooien.

Zout dat op een wegdek is gestrooid, moet ingereden worden om goed te werken. Vooral op fietspaden en weinig bereden wegen duurt dat wat langer. Het blijft in deze gevallen dus uitkijken.

Wat kunt u zelf doen?

Uiteraard blijft het bij winterse omstandigheden van groot belang extra op te letten in het verkeer. Pas waar nodig uw snelheid aan. Daarnaast heeft u als burger ook zelf een rol bij de gladheidsbestrijding. Als iedereen de stoep vóór de eigen woning sneeuw- en ijsvrij houdt, blijven woonwijken meer begaanbaar voor voetgangers. Zo komen we gezamenlijk op een prettige en veilige manier de winter door.

Persbericht Gemeente Gouda