zaterdag 25 maart 2017

Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

Pandeneigenaren die onnodig lang hun pand in de binnenstad van Gouda leeg laten staan, kunnen door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Gaat een pandeigenaar daarin niet mee, kunnen dwangsommen worden opgelegd totdat het gebouw uiteindelijk wel in gebruik is genomen. Dit staat in de leegstandverordening die het college van BenW heeft vastgesteld om de leegstand in de binnenstad aan te kunnen pakken. 

Levendige binnenstad zonder leegstand

De gemeente Gouda wil een levendige binnenstad waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De binnenstad is het visiteplaatje voor onze bewoners en de vele toeristen die de stad bezoeken. Van belang is daarom dat de gemeente, de eigenaren en de gebruikers van gebouwen er met elkaar voor zorgen de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden.

In dat verband pleegt de gemeente al inspanningen om de leegstand van winkels en woningen boven winkels tegen te gaan. Met een gerichte en persoonlijke benadering worden ondernemers, vastgoedeigenaren en aspirant bewoners verleid om zich te vestigen in de mooie historische binnenstad. Met vastgoedeigenaren wordt gekeken hoe de leegstaande panden het beste ingevuld kunnen worden en hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen. Soms werkt deze (persoonlijke) benadering echter niet en laten eigenaren panden onnodig lang leeg staan. Voor die gevallen maakt deze verordening mogelijk dat de gemeente kan afdwingen dat een pand weer in gebruik wordt genomen.

Gemeenteraad
Of de leegstandverordening er daadwerkelijk komt, is aan de gemeenteraad van Gouda die uiteindelijk hierover een besluit moet nemen.Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 17 maart 2017

Lancering digitaal parkeervergunningensysteem Gouda

Vanaf komende maand worden parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven digitaal. Vergunningen worden op kenteken gezet en er is geen papieren vignet achter de voorruit meer nodig. Ook de kraskaart voor bezoekersparkeren in vergunninggebied wordt digitaal.

Na de succesvolle introductie van mobiel betalen voor straatparkeren volgt nu de digitalisering van de parkeervergunningen en het bezoekersparkeren. Om dit efficiënt te kunnen doen sluit Gouda zich aan bij ParkeerService. Een organisatie die voor meerdere gemeenten op dit gebied werkt. Verkeerswethouder Hilde Niezen: "Door deze ontwikkeling kunnen inwoners en ondernemers makkelijker hun parkeervergunningen regelen en beheren. Bovendien zijn er meer mogelijkheden; kortom dit is een mooie klantvriendelijke ontwikkeling." 
Parkeervergunning automatisch overgezet
De papieren vergunning wordt vanaf 1 april automatisch omgezet naar een digitale parkeervergunning op kenteken. Het papieren vignet is vanaf die datum niet meer nodig.
De digitale vergunning kan worden bekeken en aangepast in het E-loket van ParkeerService. Inloggen gaat in een beveiligde omgeving met DigiD. Vergunninghouders met twee auto’s kunnen met de app Key2Park eenvoudig van kenteken wisselen. Houders van een parkeervergunning worden per brief geïnformeerd over de veranderingen.
Kraskaart bezoekersparkeren ook digitaal
De bezoekersregeling van bewoners in parkeersectoren 2 en 3 rond de binnenstad wordt ook digitaal. Deze is aan te vragen in het E-loket op de website van ParkeerService. Bezoek kan vervolgens  aan- en afgemeld worden met de  Key2Park app. De kraskaart is tot het eind van het jaar geldig maar vanaf 1 april is er ook de digitale regeling met meer mogelijkheden. Bezoekers kunnen hiermee onbeperkt tegen een lager tarief parkeren. Ook wordt daarbij afgerekend per minuut en niet meer per heel uur.
Website
Alle informatie over parkeren in Gouda staat voortaan op de ParkeerService website www.parkeerservice.nl/gouda of kijk via www.gouda.nl/parkeren.

Persbericht gemeente Gouda