vrijdag 15 februari 2019

Aanpak zwaar verkeer binnenstad Gouda

Zwaar verkeer is een extra belasting voor de Goudse binnenstad, zo blijkt uit het trillingsonderzoek dat recent is uitgevoerd. Op de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat zijn op korte termijn maatregelen nodig. Samen met ondernemers en bewoners kijkt het college hoe het goederenvervoer in de binnenstad er in de toekomst uit moet zien.

Op zo’n 40 plekken in de binnenstad zijn eind 2018 trillingsmeters aan muren van huizen bevestigd. Met een vrachtwagen is vervolgens onderzocht welke trillingen optreden bij verschillende snelheden en gewichten. Trillingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld kuilen of hobbels in de weg, maar hebben ook een relatie met het gewicht en de snelheid van voertuigen. Op veel plekken treden beperkt trillingen op doordat bijvoorbeeld de weg vlakker is. In het gebied rond de Turfmarkt veroorzaakt vrachtverkeer zoveel trillingen dat op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Maatregelen zwaar verkeer nodig
Verkeerwethouder Hilde Niezen: "Vrachtverkeer veroorzaakt op sommige plekken te veel trillingen en daarom gaan we nu maatregelen nemen. Daarnaast zijn we met inwoners en ondernemers in gesprek over de binnenstaddistributie in de toekomst. Daarbij kijken we als college van B en W ook naar de ambities uit het Mobiliteitsplan en het coalitieakkoord. Elementen hiervan zijn onder andere het autoluw maken van de binnenstad en haar randen, het uitbreiden van 30 km-zones en het terugdringen van vervuilende voertuigen. Meer ruimte voor de fiets en minder overlast en luchtvervuiling."

De maatregelen die de gemeente neemt: 


1. De plekken uit het onderzoek waar veel trillingen vrij komen worden zo snel mogelijk (afhankelijk van het weer) aangepakt waar dat mogelijk is. Kuilen in de weg of hobbels worden weggehaald, putdeksels of hoge stoepranden aangepast zodat verkeer er makkelijker en met minder trillingen overheen kan rijden. Op sommige plekken zijn al aanpassingen gedaan.
2. Er komt vervolgonderzoek/monitoring om het effect van de aanpassingen in beeld te krijgen.
3. De gemeente maakt de komende maand met Cyclus afspraken over de inzet van lichtere vracht-/vuilniswagens in de binnenstad. Voor het legen van ondergrondse containers wordt gekeken welke alternatieve voertuigmogelijkheden er zijn.
4. Voor de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat is er het voornemen tot het instellen van een vrachtwagenbeperking of -verbod, waarvan de invulling nog bepaald moet worden. Er komt op korte termijn een bord te staan met dit voornemen zodat belanghebbenden kunnen reageren. De gemeente is in gesprek met belanghebbenden en inwoners, mede op basis hiervan neemt het college in maart een verkeersbesluit. In andere historische steden zijn soortgelijke maatregelen getroffen. In Dordrecht geldt in een deel van het centrum naar aanleiding van trillingsonderzoek een lengte-/gewichtsbeperking, waarbij gewerkt wordt met ontheffingen met strikte voorwaarden. In Delft zijn ook beperkingen ingesteld voor vrachtverkeer zo ook in Den Bosch, Edam-Volendam, Amsterdam en Utrecht.
5. In de komende maand worden alle logistieke routes van de binnenstad bekeken en wat mogelijk gevolgen zijn van vrachtverkeerbeperkingen voor ondernemers.
6. De gemeente stelt daarnaast de komende maand monitoring in op Turfmarkt, Lage Gouwe en Nieuwehaven en neemt op basis daarvan indien nodig nog extra maatregelen.
Meer informatie:
www.gouda.nl/zwaarverkeer


Persbericht gemeente Gouda

maandag 4 februari 2019

11 -15 februari 2019: Week van Gouda’s toekomst
11 -15 februari: Week van Gouda’s toekomst

Volgende week is het zo ver: van 11 tot en met 15 februari is het de Week van Gouda’s toekomst. Op verschillende plekken in de stad kunnen Gouwenaars vier scenario’s inzien over Gouda in 2030, en hun mening geven welk scenario hun voorkeur heeft. Want de gemeente wil graag samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen een toekomstvisie voor Gouda 2030 vormen. De stad is immers van iedereen. De scenario’s helpen om in de toekomst van Gouda te verplaatsen en om Gouwenaars zich te laten uitspreken over die toekomst.

Op verschillende plekken in de stad is het volgende week mogelijk je mening te laten horen. Dit kan op de volgende plekken in de stad. Stemmen op een van de scnario's kan tijdens de Week van Gouda’s toekomst ook digitaal op gouda.nl/toekomstvisie:
Dinsdag 12 februari                11.00-13.00 markt Winkelcentrum Bloemendaal
Dinsdagsavond 12 februari     19.30-21.30 Toekomstcafé voor ondernemers Raadszaal Huis van de Stad
                                                 Aanmelden = fijn: toekomstvisie@gouda.nl
Woensdag 13 februari             11.00-13.00 markt Winkelcentrum Goverwelle
Donderdag 14 februari            11.00-13.00 markt centrum van Gouda
Donderdagavond                     14 februari 19.30-21.30 Toekomstcafé voor inwoners, De Zalm, grote zaal
                                                Aanmelden = fijn: toekomstvisie@gouda.nl
Wat gebeurt daarna?
Alle meningen samen vormen het uiteindelijke, gewenste beeld van Gouda in de toekomst. Het kan één van de scenario’s worden, maar het kan ook een combinatie worden van scenario’s. Het resultaat is een beeld waar Gouda naar toe gaat werken, haar toekomstvisie. De toekomstvisie wordt aan het college voorgelegd en na besluitvorming door de gemeenteraad in juni is de visie klaar.
Meer weten over waar je je mening kwijt kan? Kijk op gouda.nl/toekomstvisie.


Persbericht gemeente Gouda


zaterdag 2 februari 2019

Veiliger maken van toegangsweg Goudse Poort N452

Op de toegangsweg vanaf de A12 naar Gouda toe gebeuren veel ongelukken in de bocht bij het benzinestation. Door te hard rijden vliegen auto’s uit de bocht en belanden ook wel op de andere rijhelft. Met een mix van maatregelen wordt dat nu aangepakt.


De toegangsweg van de Goudse Poort gaat bij het binnenrijden van Gouda net voor de bocht over van een 80 km- naar een 50 km-weg. Uit metingen van de politie blijkt dat automobilisten zich daar vaak niet aan de snelheid houden. Met name bij slecht weer of avond/nacht zorgt de bocht daardoor voor veel ongelukken. Hierdoor is dit een belangrijke ongevalsplek in Gouda. Eerdere maatregelen in 2015 zoals duidelijker wegmarkering, bochtschilden en waarschuwingsborden zijn dus nog niet voldoende.
Verkeerswethouder Hilde Niezen: “Het verbeteren van de verkeersveiligheid staat hoog op de collegeagenda. Gouda moet ook in de toekomst als stad veilig in beweging kunnen blijven. Daarom gaan we nu met allerlei nieuwe maatregelen de toegangsweg Goudse Poort veiliger maken.”
Op korte termijn worden maatregelen genomen om hier de verkeersveiligheid te verbeteren. De vangrail in de middenberm wordt verlengd voor de veiligheid van tegenliggers. De politie heeft toegezegd om regelmatige snelheidscontroles te houden en om automobilisten te waarschuwen komt er tijdelijk een verlicht informatiebord.
Daarnaast komen er later dit jaar andere maatregelen die nu voorbereid worden. Zoals: opvallender snelheidsborden en wegmarkering, optisch versmallen van de weg en verbetering van de binnenbocht.


Persbericht gemeente Gouda