vrijdag 26 april 2013

Financiële situatie Gouda onder controle


De financiële situatie in Gouda is ook in 2012 nog steeds zorgelijk, maar wel onder controle. Ondanks de crisis is het college er in geslaagd een solide financieel beleid te voeren en is de gemeente binnen de begroting van 2012 gebleven, zelfs met een beter resultaat dan gepland. Het college heeft wederom een afboeking van de grondexploitaties  in de jaarrekening moeten opvangen, dit keer echter voor een bedrag van € 2,7 miljoen. Zonder deze afboeking zou het financiële resultaat uitkomen op € 0,2 miljoen positief. Een en ander blijkt uit de jaarrekening van de gemeente Gouda, die deze week door het college is vastgesteld. De jaarrekening geeft verder een beeld van de bereikte resultaten in 2012.

Veel bereikt in 2012
In 2012 is op de verschillende beleidsterreinen doorgewerkt aan de ambities uit het Coalitieakkoord 'Samen werken aan Gouda'. Er zijn wederom goede resultaten geboekt op het gebied van veiligheid, werken en meedoen, duurzaamheid, Gouda goed op de kaart en verbetering van de bereikbaarheid. Zo is een mijlpaal voor de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening aan de Goudse inwoner de verhuizing naar het Huis van de Stad. Maar ook de werkzaamheden aan de verdere ontwikkeling van het stationsgebied en de Spoorzone beginnen echt hun vruchten af te werpen. De bouw van het Huis van de Stad heeft de Spoorzone een positieve impuls gegeven. Dat Gouda niet stil staat blijkt ook uit de recente oplevering van het Groenhovenbad, het hotel aan het Bolwerk en aan diverse andere bouwprojecten in de stad. Ook in de sociale infrastructuur is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in het ondernemersklimaat, een vernieuwing van de bibliotheekvoorziening in de stad, een cultuurhuis in de Garenspinnerij, maatwerk in het participatiebeleid van de gemeente en een vernieuwing van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Forse inspanningen
Wethouder Hans van den Akker (financiën): “Ondanks economisch zwaar weer is het gelukt om het Goudse tekort beperkt te houden en toch voorzieningen te treffen om ook de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Overal in het land zien we de gevolgen van de crisis. Tegen die achtergrond vind ik dat Gouda in 2012 goed heeft gepresteerd. Waar aanvankelijk nog een tekort van € 3,4 miljoen, exclusief de afboeking op de grondexploitaties werd verwacht, sluit de gemeente Gouda, nu inclusief de grondexploitaties af met een tekort van € 2,5 miljoen. Dat is gunstiger dan verwacht en daar heeft de gemeentelijke organisatie forse inspanningen voor verricht. Als ik daarnaast zie wat we in 2012 op de verschillende beleidsterreinen hebben bereikt, dan denk ik dat we 2012 met een positief gevoel mogen afsluiten.”

Op 26 juni 2013 besluit de raad over vaststelling van de jaarrekening, die uiterlijk 15 juli 2013 bij de provincie moet zijn ingediendPersbericht gemeente Gouda

dinsdag 23 april 2013

Start aanleg rotonde Bodegraafsestraatweg
De Bodegraafsestraatweg is een belangrijke verbindingsweg met veel autoverkeer. Hierdoor is het voor fietsers en voetgangers vaak lastig om de kruising Bodegraafsestraatweg-Thorbeckelaan veilig over te steken. De gemeente gaat de verkeersveiligheid nu vergroten door hier een rotonde aan te leggen. 

Woensdag 24 april geeft verkeerswethouder Wendy Ruwhof samen met raadslid Jan van den Heuvel (PvdA) die zich heeft ingezet voor de aanleg van deze rotonde, het startsein voor de werkzaamheden.

De Bodegraafsestraatweg en Thorbeckelaan zijn tijdens de werkzaamheden drie maanden gesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroutes zijn met borden aangegeven. Meer info: www.gouda.nl/bodegraafsestraatweg.


zaterdag 20 april 2013

Hoorzitting in Gouda over Koopzondagen


De gemeenteraad organiseert op woensdag 24 april een hoorzitting in het Huis van de Stad over de eventuele uitbreiding van het aantal koopzondagen. De gemeenteraad wil weten wat de wensen, ideeën en opmerkingen zijn van inwoners en ondernemers van Gouda, om dit mee te kunnen nemen in haar besluitvorming.

In de Eerste Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel voor verruiming van het aantal koopzondagen. Hierin wordt de beperking van maximaal 12  koopzondagen losgelaten en krijgen gemeenten de ruimte om haar eigen beleid voor de koopzondagen te bepalen. 
De fracties van PvdA en D66 in Gouda hebben een initiatiefvoorstel ingediend om de beperking van koopzondagen per jaar te laten vervallen. De raad roept belanghebbenden op om hun stem te laten horen.

Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting krijgen belangstellenden drie minuten de tijd om hun standpunt te verwoorden. Aansluitend kunnen de raadsleden de insprekers nog vragen stellen. 

Belangstellenden kunnen tot woensdag 24 april, 12.00 uur zich aanmelden via griffie@gouda.nlof tel. 0182-589197. 
De vergadering is vrij toegankelijk te volgen vanaf de publieke tribune of via de webcast www.gouda/gemeenteraad


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 18 april 2013

Start aanleg Groen-Blauwe zone nieuwe woonwijk Westergouwe in Gouda


Gedeputeerde Weber van de Provincie Zuid-Holland, wethouder Kastelein van de gemeente Gouda en wethouder Bosman van de gemeente Zuidplas gaven woensdag 17 april het startsein voor de aanleg van de Groen-Blauwe zone van de nieuwe woonwijk Westergouwe. Voorafgaand hieraan vond  de ondertekening plaats van de herziene Uitvoeringsovereenkomst. 

De Groen-Blauwe zone wordt een gebied van ruim 42 hectare dat grenst aan de toekomstige woonwijk Westergouwe in Gouda. Naast een gebied met een hoge ecologische waarde, biedt het recreatieve mogelijkheden voor de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk. De ophoging van de eerste fase van Westergouwe is inmiddels van start gegaan en de bouw van de eerste woningen zal in 2015 beginnen.

De plannen voor de Groen-Blauwe zone zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda en de gemeente Zuidplas op wiens grondgebied de Groen-Blauwe zone gelegen is. Als gevolg van een reeks van bezuinigingen door de Rijksoverheid, was het echter lange tijd onzeker of de Provincie Zuid-Holland in staat zou zijn om een eerder toegezegde financiële bijdrage voor de realisatie van het gebied, te leveren. Onder meer door de additionele inzet van eigen middelen door de Provincie Zuid-Holland is het gelukt om de plannen voor de Groen-Blauwe zone overeind te houden. Tegenover deze bijdrage van de provincie staat de toezegging van de gemeente Gouda dat de Groen-Blauwe zone uiterlijk eind 2015 gereed zal zijn. Precies op tijd voor de eerste bewoners van de wijk Westergouwe om te kunnen genieten van dit nieuwe ecologisch-recreatieve gebied.

Persbericht gemeente Gouda

maandag 15 april 2013

Stadhuis Gouda weer bruisende ontmoetingsplaats


Het prachtige historische Stadhuis van Gouda wordt binnenkort weer volop gebruikt. 
Per 1 mei gaat het huurcontract in met de nieuwe huurder TeKa Groep, die voor tien jaar de gebruiker wordt van dit beroemde gebouw. Recepties, vergaderingen, horeca, maar ook trouwen en bezoeken; het Stadhuis wordt weer het kloppend hart van de stad. 
Uiteraard blijven in goed overleg de bekende Goudse evenementen als 4 en 5 mei, Keramiekdagen, Gouda bij Kaarslicht en representatieve ontvangsten van de gemeente hier plaatsvinden.

Dinsdag 16 april ondertekenen Timo Kruft (directeur/eigenaar TeKa Groep)  en wethouder Daphne Bergman de huur- en beheerovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die zijn vastgelegd door de gemeenteraad op 13 maart. Daphne Bergman is blij een huurder te hebben gevonden die veel ervaring heeft met het exploiteren van historische locaties. Daphne: “Ik vertrouw erop, dat het Goudse Stadhuis snel  weer het stralende en levendige middelpunt van de stad wordt.”

Volgens Timo Kruft blijft het Stadhuis beschikbaar voor alle organisaties uit Gouda die aansprekende projecten organiseren: “We overleggen al met diverse betrokken partijen om hier invulling aan te geven.”

Karakter blijft
De gemeente Gouda blijft eigenaar van het monumentale pand. Het karakteristieke gebouw en het bijzondere interieur blijven hetzelfde. Alleen de Burgerhal (onder het Stadhuis) en de toiletten worden vernieuwd.

Bericht gemeente Gouda

vrijdag 12 april 2013

Extra blauw op straat in Gouda tegen woninginbraken


De gemeente Gouda en de politie hebben in gezamenlijke overleg besloten de politie-inzet in de Goudse wijken de komende periode sterk te verhogen in de strijd tegen het aantal woninginbraken in Gouda. Door uitbreiding van het toezicht wordt de pakkans vergroot.

Burgemeester Schoenmaker ziet het extra toezicht in de wijken als eerste stap. ‘Met elkaar zetten we vol in op het terugdringen van het aantal inbraken in de wijk. Extra toezicht in de wijk verhoogt de pakkans. De hulp van oplettende inwoners is hierbij van cruciaal belang. Ik roep iedereen op om bij verdachte situaties 112 te bellen’.

Deze intensivering van het toezicht sluit aan op de Top-60 aanpak die in Gouda op korte termijn aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De Top-60 aanpak is een intensivering van de dadergerichte werkwijze.

Meld verdachte situaties
De meeste aanhoudingen van daders van een inbraak worden verricht als gevolg van oplettende melders. Het melden van verdachte situaties is dus cruciaal in de strijd tegen woninginbraak. Bel bij verdachte situaties altijd 112. Indien men wel informatie heeft over daders, maar anoniem wenst te blijven kan contact worden gezocht met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.

Volop inzet tegen woninginbraken
Een woninginbraak heeft veel impact op slachtoffers en is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Er wordt in Gouda al door veel partijen, waaronder de politie, gemeente en woningcorporaties hard gewerkt om het aantal woninginbraken omlaag te krijgen. Zo worden er bijv. informatieavonden in de wijk georganiseerd om bewoners te informeren over wat ze kunnen doen tegen woninginbraken zoals goede sloten op deuren en ramen en verlichting, heeft de politie ingezet met witte voetjesactie en extra toezicht gehouden op locaties (hotspots) waar veel wordt ingebroken, zijn er waarschuwingsmatrixborden geplaatst, zijn er brieven gestuurd aan hondenbezitters om extra alert te zijn etc. Ook worden inwoners gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot goede preventie, maar ook op hun rol van oren en ogen in de wijk.


Persbericht 12 april 2013

vrijdag 5 april 2013

Kom op zaterdag 20 april naar de feestelijke openingsdag van het Groenhovenbad


Gouda’s nieuwe zwemcomplex houdt op 20 april OPEN HUIS. Iedereen is welkom om te komen kijken. Er zijn rondleidingen, gratis zwemclinics, demonstraties, aquafit/robic, baby-peuter zwemmen, recordpogingen, infomarkt en meer. 
Vanaf 9.00 uur bent u welkom tot 16.00 uur ’s-middags. 
Kom ook en neem uw zwemkleding mee!

In het nieuwe zwemcomplex is in totaal 1.385 m2 zwemwater met ruimte voor recreatief zwemmen, zweminstructie, doelgroepzwemmen en (top)sport. Er zijn o.a. een groot  en een kleiner (wedstrijd)bad, een doelgroepenbad met beweegbare bodem, 2 peuterbaden, een buitenbad, een ligweide en gezellige horeca. Het feestelijke openingsweekend wordt mogelijk gemaakt door de gemeente, de zwemsportverenigingen en Sport.Gouda. Aanmelden voor de clinics, zwemmen en rondleidingen kan ter plekke, maar vol=vol.

Sportwethouder Marco Kastelein: “Graag wil ik u welkom heten in het nieuwe zwemcomplex Groenhovenbad. Komt u ook kijken op de openingsdag op zaterdag 20 april? De hele dag zijn er volop activiteiten en kunt u ook meezwemmen als u wilt. Een goed moment om te zien hoe mooi het nieuwe zwembad is geworden. Dan kunt u ook kennis maken met al die mooie en actieve zwemverenigingen die we hebben. Voor jong en oud, minder-valide of topsporter, het nieuwe zwembad is er voor iedereen.
Namens het college van B en W  en de Goudse gemeenteraad, wil ik u van harte uitnodigen om te komen kijken en zwemmen. Graag hoop ik u in het Groenhovenbad te ontmoeten!”


                                                                                                                                                                  - Persbericht gemeente Gouda