maandag 29 februari 2016

Horeca-inrichting Lobbes 12 weken gesloten

Horeca-inrichting Lobbes is voor een periode van 12 weken gesloten. De sluiting geldt van donderdag 25 februari 2016 tot donderdag 19 mei 2016. Horeca-inrichting Woodies heeft een waarschuwing gekregen maar mag wel weer open. Daarnaast moet de eigenaar een exploitatieplan opstellen met veiligheidsmaatregelen om ernstige incidenten in de toekomst in Lobbes en Woodies te voorkomen. Deze maatregelen volgen op een eerdere voorlopige sluiting.

Op last van de burgemeester werden twee horeca-inrichtingen aan de Zeugstraat eerder gesloten wegens een ernstig geweldsincident door personeel. Uit nader onderzoek over de toedracht van het recente incident op basis van o.a. politierapportage is gebleken dat het geweldsincident in en voor uitgaansgelegenheid Lobbes heeft plaatsgehad. Op basis van die informatie en de ernst van het incident, is besloten de horeca-inrichting voor 12 weken te sluiten.

Persbericht gemeente Gouda

maandag 22 februari 2016

Afspraken met taxibranche in Gouda

Burgemeester Schoenmaker en wethouder Hilde Niezen hebben deze week afspraken gemaakt met de taxibranche in Gouda. De taxibranche heeft verzocht om een protocol met gedragsregels. De gemeente Gouda onderstreept de noodzaak van goede afspraken en neemt het initiatief om gezamenlijk met de taxibranche een protocol op te stellen. Daarnaast heeft de taxibranche zijn zorgen geuit over de vele illegale taxi’s die rondrijden in Gouda. Burgemeester Schoenmaker gaat hiervoor aandacht vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een verzoek om de taxistandplaats te verplaatsen naar de Markt wordt niet gehonoreerd. Besloten is dat achter de Waag de definitieve locatie blijft waar de taxi’s in het weekend mogen staan.

Protocol voor gedragsregels

Vanuit de taxibranche is er behoefte aan het opstellen van een protocol waarin gedragsregels worden afgesproken met elkaar. In deze regels kunnen de taxibranche en de gemeente afspraken maken over het gebruik van de locatie van de taxistandplaats en de manier waarop taxi’s zich behoren te gedragen naar elkaar en naar de klanten. Hiervoor zal een gemeentelijke verordening worden opgesteld. Dit bestuurlijke traject zal voor de zomer afgerond zijn. Dit protocol zal in samenwerking met de branche, politie en gemeente worden opgesteld. Ook de handhaving hiervan zal hierin worden meegenomen.

Illegale taxi’s
De taxibranche heeft zijn zorgen geuit over de vele illegale taxi’s die rondrijden in Gouda. Burgemeester Schoenmaker heeft aangegeven dat hij graag het gesprek aangaat met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De gemeente is namelijk niet het bestuursorgaan voor de aanpak van illegale taxi’s. De ILT staat voor veilig vervoer per taxi. De (landelijke) overheid heeft regels opgesteld om dit te bevorderen. Arbeidsomstandigheden van chauffeurs kunnen zo worden verbeterd en oneerlijke concurrentie worden bestreden. De inspectie ziet erop toe dat ondernemers en chauffeurs in de taxibranche de regels naleven. Dit gebeurt door objectinspecties en administratieve controles. In een gesprek wil de burgemeester aandacht vragen voor de situatie in Gouda.

Locatie taxi’s binnenstad
Al enige tijd is er discussie over waar de taxi’s in de weekendavonden moeten staan. Zo hebben de taxi’s op de Lange Tiendeweg en bij Klein Amerika gestaan. Op deze plekken kwamen geregeld klachten van omwonenden. Er is toen gekozen om de taxi’s achter de Waag plaats te laten nemen. Hoewel de (vertegenwoordiging) van de taxibranche voorstander is om de locatie te wijzigen naar de Markt hebben de burgemeester en wethouder aangegeven vast te willen houden aan de locatie achter de Waag. Belangrijkste reden daarvoor is dat er geen klachten zijn van o.a. omwonenden.   

Persbericht gemeente Gouda