zaterdag 8 augustus 2020

Toekomstbestendig GOUDasfalt door erfpachtovereenkomst


De gemeente Gouda en Stichting GOUDasfalt hebben een erfpachtovereenkomst met elkaar gesloten voor het voormalige Koudasfalt terrein aan de Gouderaksedijk. Met het verkrijgen van het terrein in erfpacht, kan de Stichting GOUDasfalt verder bouwen aan de doorontwikkeling van GOUDasfalt. Namens de gemeente Gouda tekenden wethouders Thierry van Vugt en Rogier Tetteroo de erfpachtovereenkomst.

Wethouder Thierry van Vugt: “Burgerinitiatief GOUDasfalt is sinds 2016 betrokken bij het terrein aan de Gouderaksedijk. Het terrein biedt vele mogelijkheden en veel Gouwenaars weten GOUDasfalt inmiddels te vinden. Voor een bezoek aan het stadsstrand, diverse maatschappelijke activiteiten of kleine ondernemingen of voor een van de vele evenementen die er plaatsvinden op het terrein. 

Het afsluiten van een erfpachtovereenkomst is een logische stap na de afronding van het kaderstellend ambitiedocument voor het terrein eerder dit jaar. De erfpachtovereenkomst stelt GOUDasfalt in de gelegenheid om voor langere tijd over het terrein te kunnen beschikken. Op deze manier is het voor GOUDasfalt ook eenvoudiger om nieuwe samenwerkingsrelaties aan te gaan en partijen voor langere tijd aan zich te binden. Het college wenst de stichting veel succes met de verdere doorontwikkeling.”

GOUDasfalt: “GOUDasfalt heeft als doel om blijvend een levendige aanvulling te zijn op onze mooie stad Gouda. Wij zijn erg blij dat de gemeente met het aangaan van deze overeenkomst haar vertrouwen uitspreekt in de toekomst van GOUDasfalt en dat hiermee een belangrijke stap is gezet in de verdere ontwikkelmogelijkheden van deze nu al prachtige plek.”

In 2016 heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid ingestemd met de kredietverstrekking voor de aankoop van de voormalige asfaltcentrale Koudasfalt. Het terrein van Koudasfalt met een grootte van 29.000 m2 biedt kansen voor Gouda door de strategisch gelegen locatie en het ontwikkelpotentieel van het terrein. De gemeente Gouda heeft de grond aangekocht en biedt sindsdien op verhuurbasis burgerinitatief GOUDasfalt de mogelijkheid het terrein verder te ontwikkelen tot een broedplaats voor ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, leisure, horeca, verblijf en/of (tijdelijk) wonen. Om de businesscase voor het terrein te kunnen voortzetten, uitbouwen en optimaliseren is het voor de Stichting GOUDasfalt essentieel om voor langere tijd over het terrein te kunnen beschikken. Op die manier is het mogelijk langjarige afspraken te maken met huurders en gebruikers. Zo kan het terrein zich blijven ontwikkelen tot een levendige stadsoever. Door het afsluiten van een erfpacht overeenkomst tussen de gemeente Gouda en de Stichting GOUDasfalt is langdurig gebruik gegarandeerd.


Persbericht gemeente Gouda