dinsdag 18 februari 2014

Gouda doet mee aan Landelijke Opschoondag 29 maart

 
Eén van de grootste ergernissen van veel mensen is het zwerfafval op straat. Bewoners, bedrijven en scholen worden daarom opgeroepen om schoonmaakacties te organiseren tijdens de Landelijke Opschoondag op 29 maart. Ter ondersteuning biedt de gemeente Gouda deelnemende teams een Opschoonpakket aan. Daarnaast kunnen zij ook nog een ‘Uitblinkerprijs’ verdienen: een tegoedbon van € 250. Elk schoonmaakteam van vijf of meer personen kan meedoen. De actie moet vóór 7 maart 2014 aangemeld zijn.

AanmeldenStuur naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mail-adres naar goudaschoontop@gouda.nl  of stuur een brief: Gouda, afd. VenW  ‘Gouda Schoont Op’, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Aanmelders ontvangen een formulier om het schoonmaakteam in te schrijven en aanvullende informatie over de actie.

Opschoonpakket Schoonmaakteams kunnen van de gemeente Gouda een Opschoonpakket krijgen, tenzij zij dit vorig jaar al ontvingen. Dit pakket bestaat uit 5 zwerfvuilgrijpers, plastic handschoenen, veiligheidshesjes en huisvuilzakken. Kijk voor meer informatie: www.gouda.nl/opschoonactie


Persbericht Gemeente Gouda

donderdag 6 februari 2014

Belangrijke stap in herontwikkeling Gouda Oost

Huurwoningen en supermarkten op Springerslocatie 

Een viertal handtekeningen maken de volgende fase voor de herontwikkeling van de Springerslocatie in Gouda Oost een feit. Woonpartners Midden-Holland heeft van de gemeente Gouda een stuk grond gekocht op deze locatie. De corporatie gaat aan de Sportlaan een woontoren realiseren met 38 appartementen. De gemeente heeft met supermarktketens Jumbo en Lidl een overeenkomst getekend voor de bouw van twee supermarkten op de Springerslocatie.

Op de Springerslocatie stond enkele jaren geleden nog sporthal De Springers. Deze sporthal is in 2012 gesloopt, in het kader van de Wijkontwikkeling. Hierbij werken de gemeente en Woonpartners nauw samen aan een leefbaar Gouda Oost. “De ondertekening betekent dat we eind 2015 een belangrijke stap kunnen gaan zetten, namelijk de verhuizing van de supermarkten naar de nieuwe locatie. Dit is belangrijk in de voltooiing van de Wijkontwikkeling van Gouda Oost”, aldus wethouder Daphne Bergman (Wijkontwikkeling).

Het appartementengebouw dat Woonpartners realiseert, bestaat uit 38 woningen waarvan 20 in de vrije sector en 18 in de sociale huur. Daarnaast komt op de Springerslocatie een nieuwe Lidl (1350 m²) en Jumbo (1460 m²), en in totaal 155 parkeerplaatsen. De plannen voor de appartementen en de supermarkten zijn in samenhang ontwikkeld, maar worden onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. 

Winkel open tijdens nieuwbouw

De huidige supermarkten blijven open tijdens de nieuwbouw op de Springerslocatie. Na verhuizing van de winkels naar hun nieuwe plek komen de oude locaties beschikbaar voor de verdere herontwikkeling van Gouda Oost. Zo wordt de huidige locatie van de Jumbo aan de De Rijkestraat onderdeel van het middengebied, waarvoor Woonpartners plannen ontwikkelt.

Eind 2014 eerste paal

,,Met de aankoop van de grond is nu een belangrijke stap gezet voor woningbouw in dit deel van Gouda Oost’’, aldus directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners. Om woningbouw mogelijk te maken, is een wijzigingsplan opgesteld, voor de bestemming van dit gebied. ,,In de eerdere procedure zijn de omwonenden op de hoogte gesteld van de plannen en besluiten. Begin april kan gestart worden met het bouwrijp maken van de grond.’’ De planning is er op gericht om eind van dit jaar de eerste paal te slaan van dit project. In het complex komen zowel sociale huurwoningen als markthuurwoningen. Het voorlopig ontwerp voor de woningen op de Springerslocatie is bijna klaar. De komende maanden wordt een definitief ontwerp opgesteld.

René Mascini: ,,We hebben de afgelopen periode in Gouda Oost zeven flats gesloopt, om ruimte te maken voor nieuwbouw. Ik vind het mooi dat we nu een fase ingaan waarin we weer gaan bouwen.’’ De bewoners van Gouda Oost die al verhuisd zijn vanwege de sloop- en nieuwbouwplannen of nog moeten verhuizen, krijgen voorrang bij de toewijzing van de nieuwe appartementen.


Persbericht gemeente Gouda